Tulajdonosi Bizottság 2021. július 6-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

Written by  2021.06.30.

Tulajdonosi Bizottság 2021. július 6-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20210706_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20210706_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20210706_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-190

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

2.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-178

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-178.pdf

 

3.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-174

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-174.pdf

 

4.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-185

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-185.pdf

 

5.) Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában Kt-191

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-191.pdf

 

6.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása Kt-177

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-177.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati- és kezelési Megállapodás, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Kt-199

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-199.pdf

pdfKT-199kieg1.pdf

 

 

8.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-182

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-182.pdf

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával Kt-200

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-200.pdf

 

10.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület részére, továbbá döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-181

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-181.pdf

pdfKT-181kieg1.pdf

 

11.) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadása tárgyában született 169/2020. (VIII.11.) KT határozat módosítása Kt-192

Előterjesztő: Somody László és Petrovai László alpolgármesterek

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 pdfKT-192.pdf

 

 

12.) A „Bp18 Egyesített Óvoda homlokzati hőszigetelése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-10

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157415 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 14. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-2.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-5

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-5.pdf

 

 

15.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-194/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-195/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Hengermű utca 4. szám előtti, 151853 helyrajzi számú, 65,0 m2 nagyságú közterület használatáról Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) helyrajzi számú közterületen lévő 86,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-1/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Balassa utca (155447/2) hrsz.-ú közterület használatáról Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés a Magyar Posta Zrt. bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről Kt-172/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Ráday G. utcában található 155562 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában Kt-173/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bérleti díj mérséklése iránti kérelméről Kt-180/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155737 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 504. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatban Kt-175/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

24.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155178/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Széchenyi u. 5. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

25.) A Tulajdonosi Bizottság 117/2020. (IX.22.) számú határozatának felülvizsgálata, valamint a Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Baross utca 88. szám alatt található ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

26.) Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez Tul-11/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

27.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában I. Tul-8/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

28.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában II. Tul-9/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

29.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 152186 helyrajzi számú közterületen, a Tinódi utca 37. szám alatt lévő 102 m2 nagyságú épületek alatti közterület használatáról Tul-12/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester