Tulajdonosi Bizottság 2021. október 12-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Written by  2021.10.08.

Tulajdonosi Bizottság 2021. október 12-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20211012_rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211012_rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211012_rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-208

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-208.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-212

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf 

 

4.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-214

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-214.pdf 

 

5.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása – a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére – a Budapest XVIII. kerület, 156208/2 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 30. szám alatti ingatlanon lévő küzdősport terem fejlesztéséhez Kt-215

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

6.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére    Kt-220

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-220.pdf

 

7.) A Budapest XVIII. kerület, 155447/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon vezetékjog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-221

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-221.pdf

 

8.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Budapest XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület részére Kt-222

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-222.pdf 

 

9.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról Kt-223

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-223.pdf

 

10.) Döntés útépítéshez kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvételével kapcsolatosan Kt-224

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-224.pdf

 

11.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt-vel, valamint a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződések módosításáról Kt-227

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utcában található 150228/151 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-228

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-228.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Méta utca menti garázssorban található 150228/102/A/48 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról Kt-229

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-229.pdf

 

14.) Az „Alacskai út (a Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) (156066) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-238

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-238.pdf

 

15.) A „Balatonakali tábor fejlesztése 3 db új szállásépület építésével” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-239

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-239.pdf

 

16.) A „Zsebők Zoltán szakrendelőnél távhő vezeték kiváltás és hőközpont felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-25

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-25.pdf 

 

17.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel Kt-245/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Csontváry Kosztka Tivadar utca 30-48. szám alatti ingatlanok előtt elhelyezkedő, (151159/39) hrsz-ú közterület használata Tul-15/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő u. 47. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő, (152130/2) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Martinovics tér 1. szám alatti (hrsz.:154135/1) közterületen lévő 40,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról Tul-20/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Budapest Főváros XVIII. kerület, Bartók Lajos utca 3-7. számú Társasház előtt elhelyezkedő,  (152148) hrsz.-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-248/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

23.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-249/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés közforgalomnak átadott magánutak (hrsz.: 156013/22, 156015/14, 156015/7) ingyenes tulajdonba vételéről Kt-250/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) A Budapest XVIII. kerület, 140486 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Vezér utca 54. szám alatt található ingatlan 52/100-ad tulajdoni hányadára, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) A Budapest XVIII. kerület, 140488 helyrajzi számú, természetben az 1188 Budapest, Vezér utca 50. szám alatt található ingatlanra az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-14/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 156024 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-16/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150259/124 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 5. szám alatt található, „kivett üzlet” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről Tul-17/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30.) Döntés pályázat kiírásáról a közterületen (Kossuth tér) elhelyezkedő „bumeráng épületben” kialakított 131 m2 alapterületű kávézó hasznosításáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utca 25. szám alatti – 155214 helyrajzi számú – ingatlan területrészének hasznosítása tárgyában Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152405 helyrajzi számú, Üllői út 298 – Ferenc utca 1/a. sarkán található ingatlan földhasználatáról Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Egyebek