Képviselő-testület 2021. december 9-ei (csütörtök, 9.00 órai) ülése

Written by  2021.12.03.

MeghívópdfMH1209.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1209_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1209_KT.pdf 

Napirendi pontok:

1.Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

(292)               rendkívüli eljárással!pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

292kieg1 - 1.melléklet módosításapdfKT-292kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(280)               rendkívüli eljárással!pdfKT-280.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

(262)               rendkívüli eljárással!pdfKT-262.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

262kieg1- módosításpdfKT-262kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(281)               rendkívüli eljárással!pdfKT-281.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

(282)               rendkívüli eljárással!pdfKT-282.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről

(275)               rendkívüli eljárással!pdfKT-275.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

(285)               rendkívüli eljárással!pdfKT-285.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve

(274)               rendkívüli eljárással!pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2022. január 1. és 2022. december 31. között

(270)               rendkívüli eljárással!pdfKT-270.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

10. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(291)               rendkívüli eljárással!pdfKT-291.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Tordai László, Katasztrófavédelem XIX. kerületi Hivatásos Parancsnokság parancsnoka

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

(263)               rendkívüli eljárással!pdfKT-263.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Kékesi Szilvia intézményvezetők

 

12. A „Halomegyházi utca (a Halomi út – Verőce u. közötti szakasz) (145346) helyrajzi szám alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

(284)               rendkívüli eljárással!pdfKT-284.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

(272)               rendkívüli eljárással!pdfKT-272.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

14. Döntés sportszervezetetekkel kötött megállapodások módosításáról

(289)               rendkívüli eljárással!pdfKT-289.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

289kieg1 - 4. határozat pdfKT-289kieg1.pdf

 

15. Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 0156088 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2021 - 2025. évek közötti időszakban

(267)               rendkívüli eljárással!pdfKT-267.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

16. Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban

(293)               rendkívüli eljárással!pdfKT-293.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról

(264)               rendkívüli eljárással!pdfKT-264.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Lelkes Gábor

 

18. Döntés a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról

(265)               rendkívüli eljárással!pdfKT-265.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, Kékesi Szilvia a kuratórium titkára

 

19. A PLER Kézilabdasport Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

(294)               rendkívüli eljárással!pdfKT-294.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

 

20. Döntés a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 dokumentációjának elfogadásáról

(295)               rendkívüli eljárással!pdfKT-295.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft. Tervező

Mellékletek:

pdf1_1melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetertekelo.pdf

pdf1_2melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetfeltaro.pdf

pdf1_3melléklet_3_BUDAPEST_XVIII_ITS.pdf

pdf2.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf3.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf4.melléklet_BP18_ITS_Tervezői_válaszok.pdf

 

 

21. Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság új tagjának megválasztása

(273)  pdfKT-273.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Horváth Andrea

 

22. Az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról szóló 27/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(288)               rendkívüli eljárással!pdfKT-288.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23. Döntés a XVIII. kerület közigazgatási területén Városkártya kedvezményrendszer bevezetéséről

(296)  pdfKT-296.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SZMSZ 19. §. c. pontja alapján

(286)  pdfKT-286.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

25. Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(287/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26. Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan

(269/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

(283/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28. Javaslatok helyi kitüntetések odaítélésére

(297/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

29. Döntés "Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért Fiatalokért" Közalapítványa alapító okiratának módosításáról

(279/Z)           Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30. Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban

(276/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. A Budapest XVIII. kerület, Üllői út 424-434. számú tömböt érintő városrehabilitációjához kapcsolódó döntések

(290/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32. A Budapest XVIII. kerület, Szövet utca 15. szám alatti, 142870 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos döntés

(266/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33. Döntés a Budapest XVIII. kerület 154444/1 helyzajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található ingatlanra vonatkozó társtulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról

(277/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

34. Döntés a Budapest XVIII. kerület 155447/3/A/7 és 155447/3/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. szám alatti Szent Lőrinc Vásárcsarnok Társasházban lévő 7. és 8. számú üzlethelyiségekre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban

(278/Z)           rendkívüli eljárással! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35. Interpellációk

 

36. Kérdések

 

37.Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló Feladatellátási szerződés módosításáról

(298)pdfS1_298.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

S2. Döntés a „Minek nevezzelek?” című, kerületi lakosok részére kiírt pályázat webes felületen (https://mineknevezzelek.bp18.hu) történő benyújtási határidejének meghosszabbításáról

(299)pdfS2-299.pdf

Előterjesztő: Komáromi Zoltán Péter városigazgató

S3. Döntés pályázattal kapcsolatban

(300)pdfS3-300.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester