Tulajdonosi Bizottság 2022. február 28-i (hétfő) 12.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Written by  2022.02.25.

Tulajdonosi Bizottság 2022. február 28-i (hétfő) 12.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20220228rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220228rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220228rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-52

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-17

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-17.pdf

 

3.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-20

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-20.pdf 

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-08.pdf

 

5.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-7

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Nemes utca 36. szám alatti ingatlan ideiglenes parkolóként történő hasznosításáról Kt-39

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-39.pdf

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-36

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-36.pdf

 

8.) A „Zsebők Zoltán Szakrendelő energetikai felújítása és orvosi eszközök beszerzése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-21

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, Simon Balázs

 pdfKT-21.pdf

 

9.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-22

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-22.pdf

 

10.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése II. ütem (hrsz.: 151126/56 és 151126/57)” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-57

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-57.pdf

 

11.) A „GÖRPARK építés a Bókay kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-55

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

12.) Döntés a Balatonakali ifjúsági tábor fejlesztéséhez szükséges településrendezési szerződés megkötéséről Kt-45

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-45.pdf

 

13.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület Krasznahorka utcában található 157733/1 és 157733/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről Kt-42

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-42.pdf

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-43

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 pdfKT-43.pdf

 

15.) Államháztartáson kívüli forrás átvétele és tulajdonosi hozzájárulás kiadása Kt-41

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-41.pdf

 

16.) Budapest XVIII. kerület Kisfaludy utcában forgalomcsillapítás, beruházási alapokmány elfogadása Tul-5

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

17.) Döntés a 1185 Budapest, Vecsési utca 34. szám alatti, 146701 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatosan érkezett eladási ajánlatról Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs utcában parkoló felújítás Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-4

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-4.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület belterület, 149832/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Garay u. 11/b. fszt. 4. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-3

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-3.pdf

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 157418 hrsz.-ú, természetben a 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Tul-2

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

21.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-15/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 145676/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 755. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítése tárgyában Kt-38/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 11-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó előbérleti joggal kapcsolatban, illetve az üzlethelyiségben folytatandó kereskedelmi tevékenységhez szükséges társtulajdonosi hozzájárulás megadásáról Kt-40/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvásárlására érkezett beadvánnyal kapcsolatban Kt-53/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

25.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 357. és 361. szám alatti, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének zártkörű pályázati kiírásáról szóló 384/2021. (X.14.) sz. határozat módosításáról Kt-50/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26.) Egyebek

 

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS

H1.) Sportszervezetek 2022/2023. TAO pályázataival kapcsolatos döntések Kt-59

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfS1_KT-59.pdf