Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. május 23-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

Written by  2022.05.20.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. május 23-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20220523_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20220523_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20220523_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Döntés önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

5./ A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat véleményezésére eseti bizottság létrehozása KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

7./ 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelésének elfogadása KT-84pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

8./ A Félúton Alapítvány 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-8pdfESzB-8.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

9./ A Tiszta Forrás Alapítvány 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-7pdfESzB-7.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

10./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi szakmai munkájának értékeléséről és a beszámoló elfogadásáról ESzB-9pdfESzB-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna – Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője

11./ Fenntartói döntések meghozatala a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban KTZ-79 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

12./ Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban KTZ-97 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Szebényi Attila – ügyvezető igazgató, Simon Balázs  – gazdasági igazgató

13./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-70 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

14./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-6/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

15./ Egyebek