Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2022. november 28-ai (hétfő, 14.00 órai) ülése

Written by  2022.11.25.

MeghívópdfMH1128_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1128_tffb_AN.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJK1128_TFFB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-188pdfKT-188.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-217pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

KT-211pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) „Kondor Béla Közösségi Házban hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

TFFB-21pdfTFFB-21.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Benedek Elek utca (Hengersor utca és Endrődi Sándor utca közötti szakaszának) egyirányúsítására vonatkozóan

TFFB-22pdfTFFB-22.pdf

Előterjesztő: Kádár Tibor képviselő

 

8.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről

KTZ-208        Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról

TFFB-17/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) helyrajzi számon nyilvántartott közterület egy részének használatáról

TFFB-18/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155753) helyrajzi számú (Tóth Árpád utca) közterület 6,0 m2 nagyságú részének használatáról

TFFB-19/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) „Gyékény tér környezetrendezése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

TFFB-20pdfTFFB-20.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Egyebek