A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.002/2023/4. számú végzése a települési adókról szóló 26/2022. (XI.03) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

(A végzés az alábbi dokumentumra kattintva megtekinthető)

 

pdfA_Kúria_Önkormányzati_Tanácsának_Köf.5.002_2023_4._számú_végzése.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (TRMB) ülésére 2022.  december 15-én került sor.

 

Az TRMB ülésén két szakszervezet (Pedagógusok Szakszervezetének /PSZ/ Budapest XVIII. kerületi Szervezete és a   Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete /BDDSZ/ képviselői jelentek meg.

A reprezentativitás megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, zökkenőmentesen zajlott le. A reprezentativitás megállapításának alapjául a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (MKIR) közzé tett adatok szolgáltak.

 

 

A TRMB döntése alapján Budapest Főváros XVIII. kerületében az alábbi közalkalmazotti szakszervezet reprezentatív.

- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

 

A TRMB külön íven szövegezett 4/2022. (XII.15.) sz. határozata az alábbi linkre kattintva letölthető

pdf4_20221215_TRMB-határozat.pdf

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20221215rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20221215rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20221215rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés az Üllői út felújításához kapcsolódó megállapodás megkötésével kapcsolatosan  Tul-29

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-29.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH1214_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1214_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1214_peb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítása

PEB-14

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfPEB-14.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20221129_TUL.pdf

Határozat-kivonat  pdfHK20221129_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJKV20221129_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről Kt-220

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkaterve Kt-201

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-201.pdf

 

 

3.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-189

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-189.pdf

 

 

4.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-193

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-193.pdf

 

 

5.) Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest, Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-205

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-205.pdf

 

 

6.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása Kt-217

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-217.pdf

 

 

7.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatában lévő Budapest XVIII. kerület 140695/0/A/2, 151126/16/A/298, és a 151126/16/A/299 helyrajzi számú helyiségek használatára vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Kt-187

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-187.pdf

 

 

8.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-209

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-209.pdf

 

 

9.) A 255/2022. (X. 27.) számú Kt. határozat módosítása Kt-210

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-210.pdf

 

 

10.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Kt-211

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-211.pdf

 

 

11.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf

 

 

12.) „Kondor Béla Közösségi Házban hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-28

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) helyrajzi számon nyilvántartott közterület egy részének használatáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155753) helyrajzi számú (Tóth Árpád utca) közterület 6,0 m2 nagyságú területének használatáról Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntéshozatal késedelmi kamattartozás elengedéséről Kt-197/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 9-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó Önkormányzatot megillető előbérleti joggal kapcsolatban Kt-196/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről Kt-208/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Kt-212/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület 155447/18 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-25/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 156022 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatban Tul-26/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) "Gyékény tér környezetrendezése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

24.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

H1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról KT-222/Z (Zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

 

 

 

A HVB ülései

Jun 06, 2023

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Helyi Választási Bizottság (HVB) ülései

 

 

 

 

 

 A HVB 2023. május 24-i ülése

 

 

 

A HVB 2023. május 8-i ülése

 

 

A HVB 2023. április 21-i ülése

 

 

A HVB 2023. március 20-i ülése

 

 

2022. év 

 

A HVB 2022. november 10-i ülése

 

 

 

 

 

 

 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai és elérhetőségei

Czellahó László elnök
Cselovszki Jenő Mihály elnök-helyettes
Dr. Korányi András tag

A HVB címe: 1184 Budapest, Üllői út 400.
A HVB e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH20221025rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20221025rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20221025rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-174

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-174.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyeztetésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-140

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-140.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-145

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-145.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-151.pdf

 

 

5.) A 386/2018. (XII.13.) Kt. határozat módosítása Kt-144

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

 

6.) Döntés helyiségek térítésmentes használatba adásáról a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére Kt-136

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-136.pdf

 

 

 

7.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete részére Kt-137

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-137.pdf

 

 

 

8.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-176

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-176.pdf

 

 

9.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére Kt-153

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-153.pdf

 

 

10.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása Kt-163

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-163.pdf

 

 

11.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Kt-171

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

 

12.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület Béla utca 9. szám alatti 152629 hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása földkábeles csatlakozóvezetékek létesítése érdekében Tul-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-15.pdf

 

 

13.) Döntés a Lakatos lakótelepen, a (152180/16) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Dolgozó u. – Kézműves utca által határolt önkormányzati tulajdonú közterületen lévő közösségi kert közterület-használatáról Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155422) helyrajzi számú (Kossuth Lajos tér) közterület 60 m2 nagyságú területének használatáról Tul-20/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 156730 helyrajzi számú (Bélatelepi út – Baross utca – Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrészre vonatkozó földhasználati szerződés meghosszabbításáról Kt-142/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 24285/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-162/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan Kt-152/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149954 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 100. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan Kt-154/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 helyrajzi számú 1181 Budapest Kondor Béla sétány melletti ingatlan és a Budapest XVIII. kerület 155447/20 helyrajzi számú 1183 Budapest Thököly út 5. szám alatti ingatlan cseréjéről Kt-168/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 140478 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Nemes utca 56. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről I. Tul-16/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről II. Tul-17/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Egyebek