Tulajdonosi Bizottság 2019. április 25-i (csütörtök) 16.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0425_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0425_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-18

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-18.pdf

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatos jelzálogjog bejegyzésről Tul-19

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-19.pdf

3.) Egyebek

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. április 11-i (csütörtök) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0411_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0411_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0411_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Budapest XVIII. Kerület Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén és a környező utcákban parkoló kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása Tul-14

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-14.pdf

 

2.) „Hét vezér téren multifunkcionális sportpálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-15.pdf

 

3.) „Havanna u. 54-62. számú társasházak mellett lévő játszótér felújítási munkálatai” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-16

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-16.pdf

 

4.) „Herrich Károly téren játszótér építése I. ütem” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-17

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-17.pdf

 

5.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-13/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

6.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. március 27-i (szerda) 17.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0327_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0327_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0327_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/10 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 10. szám alatt található, 95 m2 nagyságú, üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-11/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

2.) Budapest, XVIII. kerület 142382 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Bercsényi u. 73. szám alatt található ingatlan 7/109-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-12/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

3.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. február 19-i (kedd) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0219_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0219_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0219_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről Kt-02

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-02.pdf

 

3.) Döntés Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsön adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére Kt-07

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-05

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-05.pdf

 

5.) Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére Kt-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-25.pdf

 

6.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-30

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-30.pdf

 

9.) Földút útépítések beruházási alapokmánya Kt-16

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-16.pdf

 

10.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-29.pdf

 

11.) „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-19

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-19.pdf

 

12.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf 

13.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-28.pdf

 

14.) Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról Kt-13

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István elnök

pdfKT-13.pdf

 

15.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról Kt-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-26.pdf

 KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

16.) „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-8

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-8.pdf

 

17.) „Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-10.pdf

 

18.) „Budapest Főváros XVIII. kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-9.pdf

 

19.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-2

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

20.) Budapest XVIII. kerület Martinovics tér 1. sz. alatti (154135/1) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata Tul-6

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-6.pdf

 

21.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47-49. sz. ingatlan melletti (152310/2) hrsz-ú közterület használata Tul-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

22.) Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről Kt-09/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról Kt-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-7/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-4/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. január 10-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0110_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0110_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0110_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-1/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

2.) Egyebek

 

 

2019. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

  

 

1/2019. (II.21.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2019R001_2018ktsgvetesmod.pdf

 

2/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R002_gyermekjoletialap.pdf

 

 

 

 

3/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

  pdf2019R003_szocialisalap.pdf

 

 

4/2019. (II.21.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Gilice tér – Cziffra György utca (korábban Sallai Imre utca) – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)

pdf2019R004_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

5/2019. (II.28.) rendelet a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2019R005_Igazgatasi_szunet2019.pdf

 

 

 

6/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

pdf2019R006_zarszamadas2018evrol.pdf

 

 

7/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2019R007_ktsgvetesmod2019.pdf

 

 

 

8/2019. (V.28.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R008_EU_alapellatas.pdf

 

 

 

 

9/2019. (V.28.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület (157657/1) hrsz-ú közterület – 157654/12 hrsz-ú ingatlan – Szent László utca által határolt terület, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca – (157074/5) hrsz-ú ingatlan – 155964/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület)

 

pdf2019R009_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

 

10/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R010_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

11/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R011_tiszteletdíj.pdf

 

 

 

12/2019. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R012_2019ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

13/2019. (XI.28.)  rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R013_adó.pdf

 

 

 

 

14/2019. (XII.16.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2019R014_átmeneti.pdf

 

 

 

15/2019. (XII.16.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R015_lakásrend.pdf

 

 

 

16/2019. (XII.16.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R016_SZMSZ.pdf

 

 

 

17/2019. (XII.16.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Darányi Ignác utca – Jósika Miklós utca – Margó Tivadar utca – Kossuth Lajos utca – Kemény Zsigmond utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca által határolt terület)

 

 pdf2019R017_változtatási_tilalom.pdf

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. december 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1211_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1211_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-200.pdf

 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

 

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve Kt-202

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-202.pdf

 

 

3.) „Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-198

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-198.pdf

 

 

4.) „Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-196

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-196.pdf

 

 

5.) „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-199

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-199.pdf

 

 

6.) Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan Kt-203

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-203.pdf 

 

 

7.) Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez Kt-191

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-191.pdf

 

 

8.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-193

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-193.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-205

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-205.pdf 

 

 

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-188

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-188.pdf 

 

 

11.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-197.pdf 

 

12.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez Kt-206

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-206.pdf 

 

 

13.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-98

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-98.pdf

 

14.) Döntés a 152165 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 367. szám alatt található 93 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítéséről Tul-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-105.pdf

 

15.) „Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-104

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-104.pdf

 

 

16.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon Tul-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-97.pdf 

 

17.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-107

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-107.pdf

 

18.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-108

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-108.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában Tul-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-95.pdf

 

20.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/61 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-99

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-99.pdf

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez Tul-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-106.pdf

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata Kt-204/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

23.) Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat megadásáról Kt-190/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-101/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (helyi támogatás) Tul-96/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

30.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ANYAG:

H1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140487 hrsz-ú (Vezér u. 52.) önkormányzati ingatlan szabályozási terv szerinti telekalakítási eljárásnak lefolytatásához Tul-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfH1_Tul-109.pdf

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2018. december 13. (csütörtök) 11.30 órai kezdettel

 

A Közmeghallgatás meghívója: pdfKozmeghallgatás_2018december13_meghívó.pdf

JegyzőkönyvpdfKozmeghallgatás_2018december13_jkv.pdf

 

 

 

Kozmeghallgatás 2018december13 meghívó

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 1.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-168.pdf

 

3.) A 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 pdfKT-169kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-170

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-171

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

6.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-172.pdf

 

7.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-87.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-88.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 155024 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-89.pdf

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140482/4 és 140482/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-93.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú, 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-85.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-84.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-83.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-86

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-86.pdf

 

15.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-182/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-184/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

17.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

18.) Budapest, XVIII. kerület 156036/2 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Termény utcában található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

19.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-81/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (köztemetés) Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

25.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. október 25-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1025_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1025_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1025_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-78

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-78.pdf

 

 

2.) Egyebek