Tulajdonosi Bizottság 2017. június 21-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0621_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0621_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJKV0621_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-103

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-103.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve Kt-122

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-122.pdf

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközséggel Kt-108

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: dr. Sándor Balázs lelkipásztor (Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség lelkészi Hivatala)

 pdfKT-108.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-104

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 pdfKT-104.pdf

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-109

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-109.pdf 

 pdfKT-109kieg1.pdf

 

6.) „MÁV Pestszentlőrinc vasútállomás gyalogos felüljáró üzemeltetési feladatainak ellátása” Kt-132

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-132.pdf

 

7.) „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf 

 

8.) „Budapest, XVIII. ker. Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-131

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-131.pdf

 pdfKT-131kieg1.pdf

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása Kt-100

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:        dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                       dr. Juhász Ágnes orvosigazgató

pdfKT-100.pdf 

 

10.) Haszonkölcsön szerződés kötése a 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 4. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan Kt-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-105.pdf 

 

11.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-127

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-127.pdf

 

12.) A 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. szám alatti ingatlannak a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás, illetve azzal szorosan összefüggő tevékenység céljára Kt-126

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-126.pdf

 

13.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 158282/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest XVIII. ker., Kassa utca 54. fszt. 2. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan Kt-110

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-110.pdf

 

14.) A Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-125

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-125.pdf

 

15.) A Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-124

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-124.pdf 

 

16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS) Kt-113

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-113.pdf 

 

17.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról Kt-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Jambrik Rudolf tü. ezredes, FKI-DPKI Kirendeltségvezető

Tordai László tü. őrnagy, XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

pdfKT-106.pdf 

 

18.) „Zöld Liget Óvoda fedett-nyitott külső foglalkoztatók és kiegészítő kivitelezési munkái” Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-57

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-57.pdf

 

19.) „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpályák és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-58.pdf

 

20.) „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-59

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-59.pdf

 

21.) „Üllői út 486. szám, 155674 hrsz. alatti társasház tetőszerkezet csere és földszint feletti zárófödém felújítási munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-60.pdf

 

22.) „Csörötnek utca és Tű utca útpálya szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-47.pdf

 

23.) „Kaszás u. 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-45

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-45.pdf

 

24.) „Mocorgó Óvoda tornaszobával történő bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-61.pdf 

 

25.) A 1184 Budapest, Hengersor u. 67. szám alatti ingatlanon található 151861/3/A és 151861/A/E-I hrsz-ú felépítmények megvásárlására vonatkozó döntéshozatal Tul-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-56.pdf

 

26.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-55

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-55.pdf

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Szélmalom u. 29-53. szám alatti, 150230/13 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-63.pdf

 

28.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-46

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-46.pdf

 

29.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út melletti 157231 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának rendezéséről Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-54.pdf

 pdfTUL-54kieg1.pdf

 pdfTUL-54kieg2.pdf

 

 

30.) A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Kt-130/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Döntés a St. Lőrinc Gourmet Kft. kérelméről, az általa bérelt Kult K5 Bistro havi bérleti díjának csökkentésére vonatkozóan Kt-128/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

32.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/12 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 12. szám alatt található, 93 m2 nagyságú, üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

33.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-53/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

35.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

36.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában I. Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

37.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-51/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

38.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában (helyi támogatás) Tul-52/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Budapest, XVIII. kerület 140288 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Erdősáv utca 20. szám alatt található, 1065 m2 nagyságú, kivett épülettel, udvarral kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-62/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2017. május 24-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzati 2016. évi zárszámadásáról Kt-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-61.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-72

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-72.pdf

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-79

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:        dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                           Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-79.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-81

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

   Méhész Tamásné könyvvizsgáló

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-81.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása Kt-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-76.pdf

 

6.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

7.) AVárosrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-82

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

pdfKT-82.pdf

 

8.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására Kt-83

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-83.pdf

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Kt-58

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r. alezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

pdfKT-58.pdf

 

10.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány 2016. évi működéséről Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-59.pdf

 

11.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László ügyvezető igazgató

pdfKT-77.pdf

 

12.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása Kt-97

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Ferenczy Balázs ügyvezető

                           Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-97-1resz.pdf

 pdfKT-97-2resz.pdf

 

13.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Kt-90

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott:       Gáncs Péter elnök-püspök

  Krámer György országos irodaigazgató

 dr. Korányi András, igazgató-tanács elnöke

pdfKT-90.pdf 

 

14.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-96

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-96.pdf

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez Kt-55

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-70

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-70.pdf

 

17.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-56.pdf

 

18.) Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről TAJ-01 (Kt-64)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-64_taj01.pdf

 

19.) „Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-91

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-91.pdf

 

20.) „Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-92.pdf

 

21.) „Csiga-Biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-93.pdf

 

22.) „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-94.pdf

 

23.) „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között) (157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-39.pdf

 

24.) „Tarkő utca és környéke belterület csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

25.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-34

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-34.pdf

 

26.) „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

27.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

28.) „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-33.pdf

 

29.) „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-43

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-43.pdf

 

30.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-44

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-44.pdf

 

31.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna, Tomory Lajos Múzeum vezetője

pdfTUL-38.pdf 

 

32.) „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-36.pdf

 

33.) „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-40

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-40.pdf

 

34.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-25.pdf 

 

35.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-26

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-26.pdf

 

36.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-27

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-27.pdf

 

37.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-41

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-41.pdf

 

38.) Követelésről lemondás- kamattartozás elengedése Kt-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-29/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

41.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-42/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2017. május 10-i (szerda) 17.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó MH0510_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0510_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0510_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program kertében létesülő sportpályák előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-24

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfTUL-24.pdf

 

2.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2017. április 26-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő rk. ülése

 

MeghívópdfMH0426_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0426_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0426_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről Kt-54

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-54.pdf

2.) Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről Kt-55

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-55.pdf

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-56.pdf

4.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-57.pdf

5.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1186 Budapest, Tövishát u. 3. szám alatti, Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában található konyhahelyiség korszerűsítéséhez TUL-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-23.pdf

6.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyába Tul-22/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

7.) Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. április 27-i (csütörtök) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0427rk_NB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0427rk_NB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0427rk_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1./ Mezei Éva önkormányzati bérlakás ügye NB-22/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-23/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3./ Egyebek

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2017. április 26-i (szerda) 17.30 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH0426rk_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0426rk_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv

pdfJKV0426rk_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Szakmai kitüntetés adományozása Kt-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2017. április 12-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0412_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0412_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0412_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Dinamika Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Vándor Sándor utca - Hosszúház utca - Riesz Frigyes utca, valamint az Iker téren dn 63,90,200,315 PE kisnyomású gázelosztó vezetékek kiépítéséhez TUL-16

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-16.pdf

 

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának jogcíméről Tul-17

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-17.pdf

 

3.) Döntés Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában TUL-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

4.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról TUL-19/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

5.) Budapest XVIII. kerület 150259/124 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 5. szám alatt található, kivett üzlet, egyéb épület megnevezésű ingatlan 680/1490-es tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal TUL-20/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6.) Budapest XVIII. kerület 152538 hrsz-ú, természetben 1184 Budapest, József u. 33. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan 27/100-ad tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal TUL-21/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

7.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2017. március 13-i (hétfő) 10.00 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH0313_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0313_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0313_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-13

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

2.) Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvén történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

4.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2017. február 23-i (csütörtök) 16.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0223_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0223_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0223_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel Kt-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-40.pdf

 

2.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához Kt-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-42.pdf

 

3.) Egyebek

a Tulajdonosi Bizottság 2017. február 21-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0221_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0221_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0221_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-01.pdf

 pdfKT-01kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Kt-2

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-02.pdf

 pdfKT-02kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-4

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-04.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-05.pdf

 

5.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-34

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 pdfKT-34.pdf

 

6.) .„Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építési Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-21

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-21.pdf

 

7.) „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-22.pdf

 

8.) Budapest XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése Kt-23

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-23.pdf

 

9.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása Kt-32

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-32.pdf

 

10.) Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadása az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához Kt-14

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-14.pdf

 

11.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről Kt-15

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-15.pdf

 

12.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről Kt-38

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-38.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Pestszenlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-37.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-5

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-5.pdf

 

15.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-4

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-4.pdf

 

16.) Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítás Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-6

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-6.pdf

 

17.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-9.pdf

 

18.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Csontváry Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

19.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

20.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1184 Budapest, Lakatos út 11. fszt. 6. szám alatti helyiség felújításához Tul-12

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

21.) CATV-Hungária Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Hangár u. - Ferihegy út – Csévéző u. Frangepán u. - Tünde u. - Eszterlánc u.- Korányi Frigyes erdősor – Felsőcsatári u. által határolt részen UPC telekommunikációs hálózat kiépítéséhez Kt-19/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-1/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-2/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

25.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-7/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26.) Döntés követelésről lemondásról Tul-8/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Egyebek