Meghívó pdfMH20220930rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220930rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220930rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Kt-133

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-133.pdf

 

 

2.) A 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521. szám alatti kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű ingatlan hasznosítására kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlat bírálata Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

3.) A Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 30. szám alatti 232 m2 alapterületű főzőkonyha üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlat bírálata Tul-14/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

4.) Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. augusztus 11-én (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Meghívó pdfMH20220811rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20220811rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20220811rk_ILB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról

ILB-25/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

2./ Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében

ILB-26/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

3./ Egyebek

 

 

A Közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_Meghívó_20220825.pdf

A Közmeghallgatás határozat-kivonata: pdfKözmeghallgatás_HK_20220825.pdf

A Közmeghallgatás jegyzőkönyve: pdfJKV20220825_közmeghallgatás_AN.pdf

 

 

 

Közmeghallgatás Meghívó 20220825

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ Baross utca7 ügyfélszolgálat

Meghívó pdfMH0614rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0614rk_TFFB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0614rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása TFFB-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor, a Városgazda18 Zrt. vezérigazgatója

pdfTF-11.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH20220614rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220614rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220614rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-12

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor, a Városgazda18 Zrt. vezérigazgatója

pdfTUL-12.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20220523_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220523_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220523_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról Kt-76

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-76.pdf 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-101

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-101.pdf

 

3.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben a 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-88

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-88.pdf 

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-99

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-99.pdf

 

5.) Döntés a 152439 és a 152441 helyrajzi számú ingatlanokon szennyvíz- és vízelvezetési szolgalmi jog alapításáról Kt-68

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-68.pdf 

 

6.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Haszonkölcsön szerződés módosításáról Kt-87

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-87.pdf

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó utca 12. szám alatti, 152172/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét követően szükségessé váló szerződésmódosításról Kt-86

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-86.pdf

 

8.) Döntés pályázat kiírásáról a 1184 Budapest, Lakatos út 30. szám alatti 232 m2 alapterületű főzőkonyha hasznosítása céljából Kt-89

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-89.pdf 

 

9.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról Kt-91

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-91.pdf

 

10.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:      dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                         Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-94.pdf

 

11.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-82

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

pdfKT-82.pdf 

 

12.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományáról Taj-05_Kt-93

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTaj05_KT-93.pdf 

 

13.) A „Budapest XVIII. kerület, Gölle utca – József utca – Ferenc utca közötti, 152616/11 helyrajzi szám alatti közterületi játszótér felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Tul-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-10.pdf

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szatmárnémeti utcában épülő vízvezeték kiépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódó kártalanítás megfizetésétől Tul-9

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-9.pdf

 

 

15.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest XVIII. kerület, Madách Imre utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épület lapostető vízszigetelésére vonatkozóan Tul-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-11.pdf

 

 

16.) A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala Kt-81/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

 

 

17.) Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban Kt-97/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

18.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról Kt-100/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő kivezetéséről Kt-95/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

20.) A Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/3 hrsz.-ú, természetben a 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 3. szám alatt található, 95 m2 alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-8/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Egyebek

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20220511rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220511rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220511rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról a Budapest XVIII. kerületben található műfüves labdarúgópályák felújításához TUL-7

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-7.pdf

 

 

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

pdfKözbeszerzési_terv_2022_Önkormányzat.pdf

 

 

az Önkormányzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2022. évi közbeszerzési terve

pdfKözbeszerzési_terv_2022_Önkormányzat_mód1.pdf

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi közbeszerzési terve

pdfKözbeszerzési_terv_2022_Hivatal.pdf

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2022. április 21-i (csütörtök) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20220421rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220421rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20220421rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budapest, XVIII. kerület 154107 hrsz.-ú, természetben 1183 Budapest, Martinovics tér 11-12. szám alatt található ingatlanon lévő épületben klímaberendezések elhelyezésére vonatkozóan Tul-6

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-6.pdf

 

 

2.) Egyebek