Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 22-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200922_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200922_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv JKV20200922_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-110.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról Kt-109

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-109.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-115.pdf

 

 

4.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

pdfKT-113kieg1.pdf

 

 

5.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása Kt-105

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

6.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-118

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

7.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-116.pdf

 

 

9.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan Kt-106

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-106.pdf

 

 

10.) 1184 Budapest, Dolgozó út 12. szám alatti orvosi rendelő térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-108

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-108.pdf

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében Tul-12

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 157452 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához Tul-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

 

14.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 3. szám előtti közterületen / HRSZ.: (140007/2) / parkolók építésére vonatkozóan Tul-13

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

 

15.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása Kt-117/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosításra Kt-124/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatban Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-126/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-112/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

20.) Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152649/20 hrsz.-ú közhasználatra átadott területen elhelyezett kacsaetető által elfoglalt terület használatáról Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Örs utca melletti (153081/9) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Döntés tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

24.) Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, 1181 Budapest, Baross u. 88. szám alatti ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának kedvezményes értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

25.) Budapest XVIII. kerület 159841/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 1185 Budapest, Üllői út 686. fsz. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

26.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 7-i (hétfő) 08.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200907rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200907rk_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200907rk_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés termelői, kézműves piac létesítésével kapcsolatosan Kt-95

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-95.pdf

2.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez Kt-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

3.) Egyebek

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 3-i (csütörtök) 10.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200903rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés termelői, kézműves piac létesítésével kapcsolatosan Kt-95

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-95.pdf

 

2.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez Kt-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

Képviselő-testület 2020. augusztus 11-i (kedd) 09.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 MeghívópdfMH0811rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0811rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0811rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Hozzájárulás államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadásához

(92.)

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

pdfKT-92.pdf

 

 

2.)  Döntés Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról

(91.)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-91.pdf

 

 

3.) Döntés a Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásával kapcsolatban

(93.)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-93.pdf

 

 

4.) Tájékoztatók, bejelentések

 

Képviselő-testület 2020. július 27-i (hétfő) 09.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH0727rk.pdf

 Határozat-kivonatpdfHK0727rk_KT_AN.pdf

 JegyzőkönyvpdfJK0727rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Nappali szociális ellátás igénybevétele esetén a közösségi fejlesztés szolgáltatási elem szüneteltetése  

(75.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Szociális Szolgálatok intézményvezetői

 pdfKT-75.pdf

 

 

2.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása

(76.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bánné Keller Márta és Kékesi Szilvia pályázók

pdfKT-76.pdf

 

pdfKT-76kieg1.pdf – 1-4. számú melléklet

 

 

 

3.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

(86. )   rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-86.pdf

 

4.) A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosítása

(78.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna PhD, Máté Zsuzsanna

 pdfKT-78.pdf

 

 

5.) Döntés Feladatellátási megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítása

(80.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-80.pdf

 

 

6.) Döntés Budapest XVIII. kerület Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

(87.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-87.pdf 

 

 

7.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(81.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-81.pdf

 

 

8.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

(82.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

 

KT-82/kieg1.  pdfKT-82kieg1.pdf

 

9.) Döntés a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekttel kapcsolatosan

(83.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Petrovai László alpolgármester, Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-83.pdf

 

 

10.) Tűzijátékok jövőbeli használatának megszüntetése  (88.)

Előterjesztők: MOMENTUM frakció: Somody László alpolgármester, Nagy Károly tanácsnok, Nagy Balázs képviselő

 pdfKT-88.pdf

 

11.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 2359/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal

(84/Z) Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Budapest VII. kerület, Károly körút 5. B épület 5. emelet 14. szám alatti elővásárlási joggal érintett ingatlan elidegenítése

(85/Z)  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

13.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása

(79/Z!)   Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

14.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása  

(77.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft ügyvezetője

pdfKT-77.pdf

 

 

15.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. Elvi döntés az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezéséről

(S1-89.)pdfS1-89.pdf

 

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester 

 

 

S2.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(S2-90/Z!)  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2020. július 23-i (csütörtök) 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200723rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200723rk_TFFB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200723rk_TFFB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés Budapest XVIII. kerület Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről Kt-87

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-87.pdf

 

 

2.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről Kt-81

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-81.pdf

 

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-82

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

 

 

 

4.) Döntés a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekttel kapcsolatosan Kt-83

Előterjesztő: Petrovai László és Kőrös Péter alpolgármesterek

pdfKT-83.pdf 

 

 

5.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. július 23-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200723rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200723rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200723rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-86

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:      Dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                          Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-86.pdf

 

 

2.) Döntés Feladatellátási megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítása Kt-80

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-80.pdf 

 

 

3.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről Kt-81

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-81.pdf

 

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-82

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

 

 

5.) Döntés a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekttel kapcsolatosan Kt-83

Előterjesztő: Petrovai László és Kőrös Péter alpolgármesterek

pdfKT-83.pdf

 

 

6.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre ügyvezető

pdfKT-77.pdf

 

 

7.) Fővárosi Vízművek Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerületben épülő vízvezetékek kiépítéséhez Tul-9

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-9.pdf

 

 

8.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 2359/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-84/z (ZÁRT ÜLÉS)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. június 26-i (péntek) 10.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200626rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200626rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200626rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról Kt-44

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf

 

  

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-66

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf

pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-52

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

 

 4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről Kt-63

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-63.pdf

 

 

 5.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve Kt-54

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf

 

 

 6.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-57

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-57.pdf

 

 

 7.) Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások Kt-59

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-59.pdf

 

 

 8.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-70

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-70.pdf

pdfKT-70kieg1.pdf

 

 

9.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére Kt-69

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-69.pdf

 

 

 10.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál Kt-67

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester 

pdfKT-67.pdf

 

 

 11.) Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése Kt-56

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-56.pdf

 

 

12.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. február 24-i (hétfő) 13.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20200224_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200224_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200224_TUL.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-39

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-39.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről Kt-10

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-10.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-18

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-18.pdf

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-34

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-34.pdf

 

5.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-13

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-13.pdf

 

6.) Döntés a Szervét Mihály téren található 151159/48 hrsz.-ú ingatlan T-101119 sz. változási vázrajz szerinti 420 m2 nagyságú részének térítésmentes tulajdonba adásáról Kt-33

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-33.pdf

 

7.) Döntéshozatal térfigyelő rendszer elhelyezéséről a Hargita téren Tul-6

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfTul-6.pdf

 

 

8.) A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe Kt-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

 

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 155607/1 hrsz. ingatlan 632/1182-ed tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatosan Kt-38/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) A Bp. XVIII. ker. Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása Kt-32/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban Kt-35/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

12.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-36/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

(A Bizottság 2019. november 25-i és 2019. december 10-i ülésén elnapolt napirend)

 

15.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/28 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-5/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Költségelven bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Tul-7/z (zárt ülés)     

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

18.) Jogcím nélküli lakáshasználó bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálása   Tul-8/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

19.) Bérleti díjtartozás követelés-állományból történő kivezetése Tul-4/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

20.) Egyebek