Dabasi Ottóné

Feb 04, 2023

Dabasi Ottóné (DK)

Önkormányzati Képviselő - a 7. számú egyéni választókerület képviselője.

Bizottsági tagságai:

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

- a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság alelnöke

- az Oktatási-, Közművelődési-, Sport , Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság tagja

 

 

Mandátumai:

2019-

Vagyonnyilatkozatai:

 pdf2021. évi vagyonnyilatkozat

 

 

Fogadóóra: Minden hónap második hétfőjén 17 és 18 óra között a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola ebédlőjében

   (Kondor Béla sétány 10.).  Előzetes egyeztetés szükséges a 06-20-592-4800 telefonszámon.

Kapcsolat:  06-20-592-4800, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Banga Zoltán

Feb 04, 2023

Banga Zoltán (LMP)

Önkormányzati Képviselő - a 11. számú egyéni választókerület képviselője.

Bizottsági tagságai:

- a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság elnöke

- a Tulajdonosi Bizottság alelnöke

- a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagja

Mandátumai:

2019-

Vagyonnyilatkozatai:

 pdf2021. évi vagyonnyilatkozat

 

 

Fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra között a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

 

Kapcsolat: 06-30-779-6786, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. augusztus 28-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20190828_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20190828_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20190828_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Együttműködési megállapodás módosítása az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal új elektromos töltőállomás létesítése céljából Kt-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-95.pdf

 

2.) „Csemete Óvoda kazáncsere és fűtéskorszerűsítés” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-60.pdf

 

3.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-55

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-55.pdf

pdfTUL-55kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-59/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

5.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-57/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

6.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-58/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

7.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-62/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

8.) A 1188 Budapest, Ady E. u. 86. szám alatti ingatlan (hrsz. 140660) 618 m2 nagyságú telekrészének megvásárlására vonatkozó döntéshozatal, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadása ezen telekrész és a 140661, illetve 140662 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítési eljárásának lefolytatásához Tul-61/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

9.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-56/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

10.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-63/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. június 12-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMH20190612_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20190612_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20190612_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-74.pdf

2.) „Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-78

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-78.pdf

3.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” - Beruházási alapokmány elfogadása Kt-72

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-72.pdf

4.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151164) 151126/56 és 151126/57)” - Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-79

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-79.pdf

5.) Döntések tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban Kt-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-87.pdf

6.) „Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-49

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-49.pdf

7.) Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata Tul-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-46.pdf

8.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 151167 hrsz-ú és a 151159/48 hrsz-ú ingatlan egy részének egyesítéséhez Tul-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-51.pdf

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155079/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-47

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-47.pdf

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Kt-83/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12.) Döntés követelésről való lemondás (közterület-használati díj) tárgyában Kt-76/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-44/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-43/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18.) Egyebek

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. május 29-i (szerda) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0529_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0529_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0529_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Budapest, XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Tul-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-42.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. május 15-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0515_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0515_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0515_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról Kt-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-58.pdf

 pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-60.pdf

 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3.) Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez Kt-49

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-49.pdf 

 pdfKT-49kieg1.pdf

 

4.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-46.pdf

 

5.) Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan Kt-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-53.pdf

 pdfKT-53kieg1.pdf

 

6.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása Kt-62

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-62.pdf

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

                     Méhész Tamásné könyvvizsgáló

                    Törő Lajos gazdasági igazgató

 pdfKT-65.pdf

 pdfKT-65kieg1.pdf

 

8.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-66.pdf

 

9.) „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-27

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-27.pdf

 

10.) „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-26

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-26.pdf

 

11.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-38

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-38.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-31

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-31.pdf

 

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használta Tul-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

14.) Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata Tul-20

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-20.pdf

 

15.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-21

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-21.pdf

 

16.) Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-23.pdf

 

17.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz-ú közterületen lévő épület közterület-használata Tul-35

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-35.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-22.pdf

 

19.) Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye Tul-36

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-36.pdf

 

20.) Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-39.pdf

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan ügyében Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-40.pdf

 

22.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 145111/275 és 145111/276 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-29.pdf

 

23.) Budapest, XVIII. kerület 159804/0/A/4 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Beregszász u. 7. fsz. 4. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24.) Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

26.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-25/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-32/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

29.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-34/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

30.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-33/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

31.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. április 25-i (csütörtök) 16.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0425_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0425_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-18

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-18.pdf

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatos jelzálogjog bejegyzésről Tul-19

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-19.pdf

3.) Egyebek

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. április 11-i (csütörtök) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0411_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0411_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0411_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Budapest XVIII. Kerület Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén és a környező utcákban parkoló kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása Tul-14

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-14.pdf

 

2.) „Hét vezér téren multifunkcionális sportpálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-15.pdf

 

3.) „Havanna u. 54-62. számú társasházak mellett lévő játszótér felújítási munkálatai” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-16

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-16.pdf

 

4.) „Herrich Károly téren játszótér építése I. ütem” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-17

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-17.pdf

 

5.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-13/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

6.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. március 27-i (szerda) 17.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0327_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0327_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0327_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/10 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 10. szám alatt található, 95 m2 nagyságú, üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-11/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

2.) Budapest, XVIII. kerület 142382 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Bercsényi u. 73. szám alatt található ingatlan 7/109-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-12/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

3.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. február 19-i (kedd) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0219_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0219_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0219_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről Kt-02

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-02.pdf

 

3.) Döntés Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsön adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére Kt-07

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-07.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-05

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-05.pdf

 

5.) Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére Kt-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-25.pdf

 

6.) Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban Kt-30

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-30.pdf

 

9.) Földút útépítések beruházási alapokmánya Kt-16

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-16.pdf

 

10.) „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-29.pdf

 

11.) „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-19

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-19.pdf

 

12.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf 

13.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-28.pdf

 

14.) Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról Kt-13

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István elnök

pdfKT-13.pdf

 

15.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról Kt-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-26.pdf

 KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

16.) „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-8

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-8.pdf

 

17.) „Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-10.pdf

 

18.) „Budapest Főváros XVIII. kerület, Benjamin utcai buszforduló környezetrendezése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-9.pdf

 

19.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-2

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-2.pdf

 

20.) Budapest XVIII. kerület Martinovics tér 1. sz. alatti (154135/1) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata Tul-6

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-6.pdf

 

21.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47-49. sz. ingatlan melletti (152310/2) hrsz-ú közterület használata Tul-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-5.pdf

 

22.) Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről Kt-09/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról Kt-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-7/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-4/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Egyebek