a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2021. december 8. napján (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20211208_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20211208_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20211208_TÜK.pdf 

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről KT-292.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-292.pdf

KT-292/kieg1. pdfKT-292kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-280.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-280.pdf

 

3.) Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-262.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-262.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-281.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-281.pdf

 

5.) Rendeletalkotás a lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről KT-282.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-282.pdf

 

6.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről KT-275.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-275.pdf

 

7.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről KT-285.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-285.pdf

 

8.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve KT-274.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-274.pdf

 

9.) Javaslatok helyi kitüntetések odaítélésére KT-297/Z.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

10.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

11.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2021. december 6. napján (hétfő) 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20211206_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20211206_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20211206_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről KT-292.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-292.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve KT-274.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-274.pdf

 

3.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-263.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Kékesi Szilvia intézményvezetők

pdfKT-263.pdf

 

4.) Döntés a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 dokumentációjának elfogadásáról KT-295.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. - tervező

pdfKT-295.pdf

1_1. melléklet pdf1_1melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetertekelo.pdf

1_2. melléklet pdf1_2melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetfeltaro.pdf

1_3. melléklet pdf1_3melléklet_3_BUDAPEST_XVIII_ITS.pdf

2. melléklet pdf2.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

3. melléklet pdf3.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

4. melléklet pdf4.melléklet_BP18_ITS_Tervezői_válaszok.pdf

 

5.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület, 145201/83 helyrajzi számú, 1188 Budapest, Juharos sor 2. - Határ u. 8. szám alatti és a 145201/116 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Bükk u. 3. – Juharos sor 10. szám alatt található ingatlanok ¼ - ¼ tulajdoni hányadainak értékesítése tárgyában

PVÖ-2/Z.   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

6.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2021. október 13. napján 09:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20211013_rkTÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20211013_rkTÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20211013_rkTÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-208.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-209.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-209.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a települési adóról KT-210.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-210.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-211.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-211.pdf

 

5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-212.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-212.pdf

 

6.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-213.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf

 

7.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-251.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

8.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

9.) Egyebek

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2021. október 11. napján 11:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20211011_rkPVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20211011_rkPVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20211011_rkPVÖ.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-208.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-209.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-209.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a települési adóról KT-210.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-210.pdf

 

4.) Döntés a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való előzetes beleegyezés tárgyában KT-219.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-219.pdf

 

5.) Egyebek

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2021. július 7-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20210707_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20210707_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20210707_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-169.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-169.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-198.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-198.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-190.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

4.) A Képviselő-testület 249/2015. (V.19.) számú határozatának módosítása KT-170.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása TÜK-2.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTÜK-2.pdf

 

6.) „Polgármesteri Elismerő Oklevél” adományozása

TÜK-1/Z.   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

7.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2021. július 5-i (hétfő) 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20210705_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20210705_PVÖ.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20210705_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása KT-196.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

pdfKT-196.pdf

 

2.) A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2020. évi beszámolója KT-171.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD

pdfKT-171.pdf

 

3.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulás megadása tárgyában

PVÖ-1/Z.   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi környezetvédelmi állapotáról Taj02: KT-205.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-205.pdf

 

5.) Egyebek

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. október 28-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20201028_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20201028_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20201028_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-136.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-136.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-128.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-128.pdf

 

3.) Alapítványok pályázatmódosítással kapcsolatos kérelmei KT-132.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-132.pdf

 

4.) Az NNÖ és a XVIII. kerületi német nemzetiségi közösség pályázati tevékenységével kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)

Előadó: dr. Sági Zoltán NNÖ elnök

 

5.) A Bizottság 2020. szeptember 23. napján megtartott ülésén kisebb formai hiányossággal elfogadott vagyonnyilatkozat újbóli formai ellenőrzése

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

6.) Javaslattétel összeférhetetlenség tárgyában TÜK-8/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

7.) Egyebek

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. október 26-i (hétfő) 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20201026_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20201026_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20201026_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata által létesítendő Vasút utcai emlékhellyel kapcsolatban KT-143.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-143.pdf

 

2.) Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése KT-140/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

H1.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati Rendészet megalakítása KT-142/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. szeptember 23-i (szerda) 09:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200923_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200923_TÜK_AN.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200923_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-109. pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115. pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-121. pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KT-104. pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

KT-101/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

9.) Egyebek

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 21-én 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200921_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200921_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200921_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-96. pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

KT-105. pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

KT-107. pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához

PVÖ-2. pdfPVÖ-2.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében

PVÖ-3. pdfPVÖ-3.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

„H1.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosítására

KT-124/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester”