a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2023. február 8. napján (szerdán), 09:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20230208_rkTÜK.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

1.) Nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vétele

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

2.) A polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselő alpolgármester vagyonnyilatkozatának formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

3.) Egyebek

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2022. november 29. napján (kedden), 08:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20221129_-_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20221129_-_TÜK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20221129_-_TÜK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről KT-220.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-214.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-214.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-195.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-195.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-194.

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

pdfKT-194.pdf

 

5.) Rendeletalkotás a településkép védelméről KT-188.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-188.pdf

 

6.) Rendeletalkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról KT-215.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-215.pdf

 

7.) Rendeletalkotás a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-216.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-216.pdf

 

8.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-204.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-204.pdf

 

9.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-190.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-190.pdf

 

10.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-185.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-185.pdf

 

11.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása KT-201.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-201.pdf

 

12.) Javaslatok a 2023. évi helyi kitüntetések odaítélésére KT-218/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) Újonnan megválasztott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vétele

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

14.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2022. november 28. napján (hétfőn), 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20221128_-_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20221128_-_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20221128_-_PVÖ.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről KT-220.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf 

 

2.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása KT-201.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-201.pdf

 

3.) Egyebek

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2022. október 24. napján (hétfőn), 11:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20221024_rkPVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20221024_rkPVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20221024_rkPVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-174.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-174.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-169.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a települési adókról KT-170.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

4.) Döntés a 2023. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában KT-146.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-146.pdf

 

5.) Döntés Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Képviselő-testület 19/2022. (III.3.) számú határozata alapján KT-175.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-175.pdf

 

6.) A XVIII. kerületi Értéktár Bizottságba új tag választása, valamint az Értéktár Bizottság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása KT-141.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Javasolt meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor, Kerekes Elek

pdfKT-141.pdf

 

7.) Döntés a Gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról KT-138.

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

pdfKT-138.pdf

 

8.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról KT-143.

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

pdfKT-143.pdf

 

9.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása KT-171.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

10.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület, 140478 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Nemes utca 56. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére PVÖ-2/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2022. október 26. napján (szerdán), 09:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20221026_rkTÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20221026_rkTÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20221026_rkTÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-174.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-174.pdf 

pdfKT-174_kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-140.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-140.pdf 

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól KT-148.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-148.pdf 

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-145.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-145.pdf 

 

5.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159.

Előterjesztő: Ferencz István gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnok

pdfKT-159.pdf 

 

6.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-151.pdf 

 

7.) Rendeletalkotás a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-155.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

                       Banga Zoltán önkormányzati képviselő

pdfKT-155.pdf 

 

8.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-169.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-169.pdf 

 

9.) Rendeletalkotás a települési adókról KT-170.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-170.pdf 

 

10.) Rendeletalkotás a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-149.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-149.pdf 

 

11.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-165.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-165.pdf 

 

12.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-150.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

13.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére TÜK-10/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2022. május 25. napján (szerdán), 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20220525_PVÖ.pdf

Határozat-kivonatpdfHk20220525_PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20220525_PVÖ.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról KT-76.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-76.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-101.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-101.pdf

 

3.) Döntés a kerületi helyi védelem alá helyezésre irányuló eljárás lezárásáról, és a kerületi helyi védelem alá helyezésről KT-77.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-77.pdf

KT-77. melléklet pdfKT-77_melléklet_Örökségvédelmi_hatástanulmány_compressed.pdf

 

4.) Döntés az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról KT-66.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-66.pdf

 

5.) A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása KT-63.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Javasolt meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor

pdfKT-63.pdf

 

6.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2022. május 24. napján (kedden), 08:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20220524_TÜK.pdf

Határozat-kivonatpdfHk20220524_TÜK_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20220524_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról KT-76.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-76.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-101.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-101.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-78.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-78.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-71.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-71.pdf

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-92.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-92.pdf

 

6.) Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KT-69/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Döntés "Semmelweis Díj" elismerés adományozásáról KT-70/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása KT-98/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére TÜK-6/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról TÜK-7.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: dr. Sági Zoltán alelnök

pdfTÜK-7.pdf

 

11.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

a TÜK Bizottság 2022. március 10. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli együttes (OKSINB) ülése

 

Meghívó pdfMh20220310rkTÜK-OKSINB.pdf

Határozatkivonat pdfHk20220310rkTÜK-OKSINB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20220310rkTÜK-OKSINB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2022. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-3.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-3.pdf

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2022. február 28. napján (hétfőn), 11:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20220228_rkPVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20220228_rkPVÖ.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20220228_rkPVÖ.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf 

 

2.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról KT-23.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Aczél Város Bt. (tervező)

pdfKT-23.pdf

 

KT-23_1melléklet_1rész_KÉSZ pdfKT-23_1melléklet_1rész_KÉSZ_compressed.pdf

KT-23_1melléklet_2rész_KÉSZ pdfKT-23_1melléklet_2rész_KÉSZ_compressed.pdf

KT-23_2melléklet_HatvizsgLap_v1 pdfKT-23_2melléklet_HatvizsgLap_v1.pdf

KT-23_3melléklet_ZáróVél_ pdfKT-23_3melléklet_ZáróVél_.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról KT-46.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-46.pdf

 

4.) Döntés Kőbánya-Kispest - Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú „Döntéselőkészítő és Megvalósíthatósági Tanulmány” véleményezésével kapcsolatban KT-47.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

pdfKT-47.pdf 

 

5.) Döntés a 2022. évi környezetvédelmi munkaterv elfogadásáról KT-30.

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

pdfKT-30.pdf 

 

6.) 2021. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló KT-35.

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

pdfKT-35.pdf 

 

7.) Budapest XVIII. kerület Kisfaludy utcában forgalomcsillapítás, beruházási alapokmány elfogadása PVÖ-1.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfPVÖ-1.pdf 

 

8.) Egyebek

 

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2022. március 2. napján (szerdán), 09:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20220302_rkTÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20220302_rkTÜK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20220302_rkTÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf 

 

2.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-11.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-27.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-27.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-29.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-29.pdf

 

5.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-12.pdf

 

6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról KT-23.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Aczél Város Bt. (tervező)

pdfKT-23.pdf

 

KT-23_1melléklet_1rész_KÉSZ pdfKT-23_1melléklet_1rész_KÉSZ_compressed.pdf

KT-23_1melléklet_2rész_KÉSZ pdfKT-23_1melléklet_2rész_KÉSZ_compressed.pdf

KT-23_2melléklet_HatvizsgLap_v1 pdfKT-23_2melléklet_HatvizsgLap_v1.pdf

KT-23_3melléklet_ZáróVél_ pdfKT-23_3melléklet_ZáróVél_.pdf

 

7.) Rendeletalkotás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról KT-16.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: URBANITAS Kft. (tervező)

pdfKT-16.pdf

 

8.) Rendeletalkotás a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-13.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-13.pdf

 

9.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról KT-46.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-46.pdf

 

10.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-17.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-17.pdf

 

11.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-56.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-56.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-1.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-1.pdf

 

13.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére TÜK-2/Z.

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) A Bizottság 2022. február 10. napján megtartottrendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli formai ellenőrzése

Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Láng István elnök

 

15.) Egyebek