Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210916rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210916rk_ESzB.pdf

Jegyzőkönyv

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról ESzB-5    pdfESzB-5.pdf   

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs

2./ Hozzájárulás Dr. Takács Ildikó Emőke felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához ESzB-6/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Takács Ildikó Emőke

3./ Hozzájárulás Dr. Marácziné Dr. Varga Enikő és Dr. Szántó Anita Katalin felnőtt fogorvosként történő foglalkoztatásához, valamint az EDVITA-131 Betéti Társasággal megkötött felnőtt háziorvosi feladat ellátásáról s6zóló Megbízási Szerződés módosításához ESzB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Varga Enikő, dr. Szántó Anita, dr. Szűcs Tamás

4./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210830rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210830rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210830rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) + kieg.1

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása ILB-8/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Döntés a hátralékkal nem rendelkező jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyében ILB-9/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-10/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett lakáshasználó lakásügyében ILB-11/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. július 5-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20210705_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210705_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210705_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-190pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Rendeletalkotás a  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

4./ Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Külső-Pesti Tankerületi Központtal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan KT-203pdfKT-203.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról ILB-1pdfILB-1.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Intézmény vezetője

8./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-4/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása ILB-2/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

+ kieg.1

10./ Javaslat krízishelyzet alapján történő lakások bérbeadására ILB-3/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

+ kieg.1

 11./ Egyebek

 

H1./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-5/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

H2./ Hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában lévő – 1181 Budapest XVIII. kerület, Üllői út 578. földszint 2. (hrsz.: 158258) és 1185 Budapest XVIII. kerület, Baross utca 27. földszint 5. (hrsz.: 151092/0/A/5) – bérlakások bérbeadása, valamint cseréje tárgyában ILB-6/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2021. július 6-án (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20210706_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210706_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210706_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ között KT-204pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Rábel Krisztina Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgató

3./ A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2020. évi beszámolója KT-171pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsa PhD

4./ Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi beszámolója KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

5./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2020. évi teljesítéséről OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

 

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Baráth-Bartha Alexandra (Lőrinci Színpad), Sóron Ildikó, Juglné Vilhelm Tünde (FSZEK 3. számú régió XVIII. kerületi tagkönyvtárak), Vörös Árpád, Kis Ágnes (Tébláb), Dalotti Tibor (Botafogo)

6./ Sportegyesületi támogatási kérelem elbírálása OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály, Balogh Mátyás

7./ Malév SC 2020. évi beszámolója OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

8./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2020. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Istenes László elnök

9./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2020. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes elnök

10./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2020. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

11./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2020. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

12./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. július 5-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20210705_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210705_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210705_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-169pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

4./ Döntés a Szociális Szolgálatok 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról és szakmai munkájuk értékeléséről ESzB-4pdfESzB-4.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna

5./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-3pdfESzB-3.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása ESzB-2/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

+ Kieg.1

7./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-1/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. október 29-én (csütörtökön) 14 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20201029rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201029rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201029rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására pályázat kiírása

ILB-31pdfILB-31.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-32/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. október 27-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20201027_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201027_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201027_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a Tébláb Művészeti Alapítvány támogatásával kapcsolatban

KT-133pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vörös Árpád, Kis Ágnes

2./ Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei alapító okiratának módosítása

KT-134pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Döntés a GESZ és a Bp18 Egyesített Óvoda közötti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról

KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető, Madarassy Csaba igazgató

4./ Delegáltak kijelölése iskolák intézményi tanácsába

KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata által létesítendő Vasút utcai emlékhellyel kapcsolatban

KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: dr. Sági Zoltán NNÖ elnök

6./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása

OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia, Mezeiné Bakóczay Hedvig

7./ Az NNÖ  és a XVIII. kerületi német nemzetiségi közösség pályázati tevékenységével kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)

Előadó: dr. Sági Zoltán NNÖ elnök

8./ Döntés a Közművelődési és Sport Közalapítvánnyal kapcsolatban

KTZ-131 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tasnádi András, Kas Viktor, Valkuszné Ruzsinszki Valéria

9./ Egyebek

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. október 26-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20201026_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201026_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201026_ILB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése

KTZ-140 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Mária intézményvezető, dr. Barnáné Matazsdi Edit intézményvezető, Tímárné Penczi Ildikó intézményvezető,  Rajkai Szandra nappali ellátás vezető, Madarassy Csaba igazgató

3./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-27/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ A jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyi kérelmeinek elbírálása

ILB-29/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-28/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok alakulásáról

ILB-30/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)pdfILB-30Z.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. október 26-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20201026_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201026_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201026_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2020. évi év végi zárva tartási rendjéről

ESzB-12pdfESzB-12.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné, Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

2./ Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése

KTZ-140 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Mária intézményvezető, dr. Barnáné Matazsdi Edit intézményvezető, Tímárné Penczi Ildikó intézményvezető, Rajkai Szandra, nappali ellátás vezető, Madarassy Csaba igazgató

3./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona érdek-képviseleti fórumába delegált megválasztása

KTZ-130 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

ESzB-13/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200921_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200921_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200921_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért–Fiatalokért”    Közalapítvány 2019. évi beszámolója

ILB-20pdfILB-20.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Diráné Huszár Gertrúd

3./ Helyi kitüntetések adományozása a  Szociális Munka napja alkalmából

KT-101/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4./ Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban

KTZ-120 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában

ILB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester  

6./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-23/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása

ILB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ A lakásügyi hátralékkal rendelkező bérlők bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása 

ILB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyebek

H1./ Krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek elbírálása ILB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester