MeghívópdfMH0524_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0530_AN.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-91) rendkívüli eljárással!pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

(KT-118) rendkívüli eljárással!pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-119) rendkívüli eljárással!pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló  

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

119kieg2 - rendelet szöveges részét érintő módosításpdfKT-119kieg2.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-112) rendkívüli eljárással!pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

(KT-120) rendkívüli eljárással!pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-108) rendkívüli eljárással!pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-93) rendkívüli eljárással!pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-87) rendkívüli eljárással!pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft.-Tervező

 

9.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

(KT-123) rendkívüli eljárással!pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-88) rendkívüli eljárással!pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-102) rendkívüli eljárással!pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

102kieg1 - rendelet 3-4. §-át érintő módosításpdfKT-102kieg1.pdf

 

12.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(KT-89) rendkívüli eljárással!pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-122) rendkívüli eljárással!pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) A „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-116) rendkívüli eljárással!pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

15.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

(KT-117) rendkívüli eljárással!pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. Vezérigazgató

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149920 helyrajzi számú, természetben az Üllői út 517. szám alatti ingatlan 5., 6. és 9. számú irodahelyiségeinek térítésmentes használatba adásáról

(KT-115) rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról

(KT-97) rendkívüli eljárással!pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. év második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról

(KT-107) rendkívüli eljárással!pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

19.) Döntés a gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki éves munkaterv elfogadásáról

(KT-96) rendkívüli eljárással!pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

20.) Döntés eszköz beszerzéséről a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére

(KT-109) rendkívüli eljárással!pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-95) rendkívüli eljárással!pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(KT-98) rendkívüli eljárással!pdfKT-98.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) Elvi döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelybővítéséről

(KT-111) rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

 

24.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosításáról

(KT-100) rendkívüli eljárással!pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

(KT-127)pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

26.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

(KT-99/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(KT-92/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-113/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

(KT-110/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30.) A Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása, az intézményvezető kinevezése

(KT-125/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna phd

 

31.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-128/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 154436 helyrajzi számú, természetben 1183 Budapest, Gyömrői út 105. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában

(KT-86/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Döntés pályázat kiírásáról a 1188 Budapest, XVIII. kerület 141980/2 helyrajzi számú, természetben a Szélső utca 54-56. szám alatti ingatlan területrészének hasznosítása céljából

(KT-114/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

34.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan

(KT-103/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35.) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Tiszta Forrás Alapítvánnyal az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" megnevezésű pályázaton való részvétel érdekében

(KT-124/Z) rendkívüli eljárással! Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Márkus Gábor

 

36.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

(KT-121) rendkívüli eljárással!pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

  

37.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása

(KT-101) rendkívüli eljárással!pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

38.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

(KT-129) rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

39.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

(KT-130) rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

40.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

(KT-104) rendkívüli eljárással!pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

41.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkájáról

(KT-105) rendkívüli eljárással!pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-par

 

42.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

(KT-106)pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

43.) Döntés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

(KT-94) rendkívüli eljárással!pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

44.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

(KT-90) rendkívüli eljárással!pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

45. Interpellációk

 

46. Kérdések

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:         Tájékoztató az UPSURGE projektről

                                   (KT-126)pdfTaj01_KT-126.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Rendeletalkotás a kegyeleti kérdésekről szóló 10/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-131)pdfS1_KT-131.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S2. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-132)pdfS2-KT-132.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

S3. A „Polgármesteri Hivatal Tanácsterem felújítása” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-133)pdfS3-KT-133.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S4. Döntés méltatlansági ügyben

(KT-134z)          Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság, Láng István elnök

Meghívott: Varga Zsolt Krisztián

 

 

S5. Javaslat 2023. évi „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” odaítélésére

(KT-135z)           Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0524_tük.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0524_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-112pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-87pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.) Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról

TÜK-9pdfTÜK-9.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

13.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

KT-92z           Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása

KT-110z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

15.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére

TÜK-7/Z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Vizsgálat a Budapest Főváros Kormányhivatala által kezdeményezett méltatlansági ügyben

TÜK-8/Z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Varga Zsolt Krisztián

 

17.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0524_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_PEB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0524.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

119kieg1 – könyvvizsgálói vélemény pdfKT-119kieg1.pdf

 

 

4.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban  

KT-89pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása

KT-121pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

 

6.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása

KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

 

7.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

KT-130pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György vezérigazgató

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

KT-104pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság

 

10.) Döntés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

11.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

12.) Az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása

PEB-8pdfPEB-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

13.) A Félúton Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-5pdfPEB-05.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Csaba az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

 

14.) A Tiszta Forrás Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

PEB-6pdfPEB-06.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

15.) A Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

PEB-7pdfPEB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4.) Rendeletalkotás a zaj elleni védelem helyi szabályairól

KT-120pdfKT-120.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-87pdfKT-87.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitas Kft. tervező

 

6.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

KT-123pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

9 .) „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

10.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása

KT-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

11.) Döntés a 111/2023. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

KT-95pdfKT-95.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Budapest XVIII. kerület, Havanna utca 2-4. számú Társasház mellett található szelektív hulladékgyűjtő sziget üveghulladék-gyűjtő konténerének áthelyezése

TFFB-10pdfTFFB-10.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

13.) Döntés Örökségvédelmi Pályázat kiírásáról

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

14.) Budapest XVIII. kerület, Kisfaludy utca – Benjámin utca sarokpontján elhelyezkedő egybefüggő zöldterületen (hrsz.: 143613; 143584; 143583 - buszforduló) üveghulladék gyűjtőkonténer elhelyezése

TFFB-08pdfTFFB-08.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

15.) Javaslat a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálására

TFFB-12       pdfTFFB-12.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról

KT-99z           Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

KT-113z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18.) Javaslat közterület-használati engedély kiadására a Budapest XVIII. kerület (151126/59) hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Havanna utca 2-4. szám előtti közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget további működtetése érdekében

TFFB-9z        Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

19.) Egyebek

 

 

 

 

MeghívópdfMH0509rk_TÜK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0509_rk_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0509_rk_Tük.pdf

 

Napirendi pontok:

 1.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása

TÜK-4pdfTÜK-4.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

2.) Budapest XVIII. kerületi Egyházak támogatása

TÜK-5pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

3.) Javaslat Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésére

TÜK-6/Z Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0331rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0331rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0331rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-61)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-62)pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 7. szám alatti, 151126/18 helyrajzi szám alatt található Kondor Béla Általános Iskola egy részének használatba adásáról és vélemény kialakítása az iskola fenntartói jogának átadásáról

(KT-54)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Bp18 Egyesített Óvoda felvételi körzethatárairól

(KT-66)pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető

 

5.) Döntés a 77-80/2023. (II. 23.) Kt. határozatok módosításáról

(KT-47)pdfKT-47.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

(KT-48)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Vasút u. 48. szám alatti, 140766 helyrajzi számú ingatlanban található 27 m2 alapterületű helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

(KT-56)pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés a Kondor Béla sétány és a Vajda Lajos sétány mentén található, 151126/59 helyrajzi számú közterületen és a Szép Ernő sétány mentén található 151159/46 helyrajzi számú ingatlanon közösségi kertek kialakításáról és üzemeltetéséről

(KT-57)pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ által a XVIII. kerületi köznevelési intézményekben tervezett átszervezésekkel kapcsolatosan

(KT-49)pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes

 

10.) Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívásra

(KT-45)pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés pályázatok benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról

(KT-60)pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

12.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. közötti úszásoktatás, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek térítésmentes ellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodásról

(KT-64)pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes, Jaseri Márk Habib VUA ügyvezető 

 

13.)Az „Üllői út útburkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-65)pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

14.) Döntés a K&H Bank Zrt.-vel megkötött IBD-MUN-18-0037/1 számú folyószámla-hitel szerződés módosításáról

(KT-50/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

15.) Döntés településrendezési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

(KT-58/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-58Zmód

 

16.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

(KT-63/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívottak: Dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

17.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

MeghívópdfMH0329rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0329rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_peb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

PEB-04pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH0321rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0321rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0321rk_Kt.pdf


Napirendi pontok:

1.) Döntés a járóbeteg-szakellátás önkormányzat fenntartásában történő tovább működtetéséről

(KT-44)pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője2.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0223rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés településrendezési eszköz módosításával összefüggésben lefolytatott véleményezési eljárás lezárásáról

TFFB-07pdfTFFB-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK023_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(KT-07)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

KT-07kieg1 -2. melléklet módosításapdfKT-07kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-08)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-27)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról

(KT-25)                     rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

5. A XVIII. kerületben működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteinek véleményezése

(KT-30)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Rábel Krisztina igazgató, Külső-Pesti Tankerületi Központ

 

6. Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület részére az LMF-125 forgalmi rendszámú Seat Cordoba típusú személygépjármű ingyenes használatba adásához

(KT-32)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Majoros József elnök

 

7. Döntés a 2023. évi környezetvédelmi tanácsnok munkaterve elfogadásáról

(KT-17)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

8. Döntés Kőbánya-Kispest-Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú, a Budapest Főváros XVIII. kerület területét érintő „Döntéselőkészítő Tanulmány, Változáselemző tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány, Engedélyezési terv, Kiviteli terv és kapcsolódó tervdokumentáció” véleményezésével kapcsolatban

(KT-23)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf       MellékletpdfKT-23_1melléklet.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

 

9. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről

(KT-15)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Döntés csereerdősítéssel kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése ügyében

(KT-16)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11. Javaslattétel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelete módosítására „Az Év Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vállalkozója” elnevezésű díj alapítása kapcsán

(KT-28)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

12. Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában

(KT-10)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-24)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

14. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-31)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

15. A „Péterhalmi erdei kutyás baráti társaság” bejegyzés alatt álló szervezetének névhasználatra vonatkozó kérelme

(KT-09)                     pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Ágnes Anna elnök, Dr. Sebestyén Ágnes jogi képviselő

 

16. „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-33)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan

(KT-11)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Decathlon pályázati felhívás módosítása

(KT-12)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

19. Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékkötő út mentén található 156011/2 helyrajzi számú ingatlan házszám-megállapítása tárgyában meghozott 14/553-6/2023 ügyiratszámú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

(KT-21/Z)                   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-22/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-34/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22. Döntés a „Lakásért életjáradék” programban résztvevő járadékosok helyzetének könnyítése érdekében eljáró munkacsoport feladatairól

(KT-29/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

23. Döntés a 2022. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-26)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

24. Döntés a 2022. évi szociális ügyekért felelős tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-18)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

25. Döntés a 2022. évi gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-19)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

26.A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója

(KT-20)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kerekes Elek

 

27. Interpellációk

 

28. Kérdések

 

29. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:          Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2022. évi környezetvédelmi állapotáról

                                   (KT-13)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj-13.pdf

                                   Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

                                                                     

            - Taj02:          Tájékoztatás a 2022. évben elidegenítésre került ingatlanokról

                                    (KT-14)                      pdfTaj-14.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

  

S1.) Döntés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészülékek számának emeléséről

KT-35pdfS1-KT-35.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető, Egyesített Szociális Intézmény

 

 

S2.) Tomory Lajos Múzeummal kapcsolatos tulajdonosi döntés, valamint a Múzeum alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

KT-36pdfS2-KT-36.pdf

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

 

S3.) Döntés a 2024-2025. évi intézményi földgáz- és villamosenergia-beszerzés kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárásról

KT- 37/Z        Zárt ülés!        (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4.) A települési adókról szóló 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatok

KT-38pdfS4_KT-38.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S5.) Sportszervezetek 2023/2024. évi TAO pályázataival kapcsolatos döntések

KT-39pdfS5_KT-39.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

S6.) Döntés a Barracuda Katasztrófafelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesülettel, valamint a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

KT-40pdfS6_KT-40.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

S7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155607/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 1. szám alatt található ingatlan 632/1182-ed tulajdoni hányadának megvételéről

KT-41/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 

S8.) Felhatalmazás tárgyalások lefolytatására a XVIII. kerületben nevelési és oktatási intézményeket önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működtető egyházi szervezetekkel

KT-42/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S9.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Liliomkert Katolikus Óvoda földszintjén bölcsőde kialakításához

KT-43pdfS9-KT-43.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester