Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. január 21-én (hétfő) 17:30 órakor  tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0121_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0121_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0121_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése Peb-1 pdfPeb-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. december 11-én (kedd) 16:30 órakor

tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1211_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1211_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1211_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200 pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve Kt-202 pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197 pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-189 pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14 pdfPEB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

6.) Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-15 pdfPEB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Egyebek

 

 

 

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. november 26-án (hétfő) 17:30 órakor

tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH1126_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1126_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1126_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása Peb-13 pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. november 12-én (hétfő) 18:00 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1112_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1112_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1112_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-166 pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-177 pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű.őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnoka

 

3.) Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal Kt-178 pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c.r. ezredes, mb. kapitányságvezető- BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181 pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) GESZ vezetői pályázatának elbírálása Kt-174 pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

6.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H-1.) Helyszíni kiosztású anyag:

 

Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-167 pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

7.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. október 09-én (kedd) 17:30 órakor

tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH1009_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1009_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1009_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

 

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Peb-12 pdfPeb-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek: Tájékoztatás az európai uniós forrásból nyújtott támogatások visszafizetésének szükségességéről – Kassai Dániel önkormányzati képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez

 

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. július 23-án (hétfő) 9:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0723_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0723_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0723_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása Peb-9 pdfPeb-9.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. június 12-én (kedd) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0612_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:pdfHK0612_PEB.pdf 

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0612_PEB.pdf

 

 Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110 pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kt-111 pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2018. évi II. féléves munkaterve Kt-118 pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102 pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása Kt-113 pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi helyi adóztatási feladatainak végrehajtásáról Kt-106 pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. május 23-án (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0523_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0523_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0523_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester Kt-75 pdfKT-75.pdf,  kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73 pdfKT-73.pdf,  kieg1 pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90 pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4.) Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés Kt-88 pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91 pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92 pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 

7.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94 pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

8.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. éves beszámolójának elfogadása Kt-93 pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán a Kft. ügyvezetője

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80 pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-5 pdfPEB-5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2017. évi szolgáltatásairól

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester Peb-6 pdfPEB-6.pdf

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

12.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7 pdfPEB-7.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítván XVIII. kerületi intézményvezetője

 

13.) Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről Ktz-74 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Ktz-84 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Ktz-59 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről Kt-60 pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17.) Tájékoztatás a 2017. október - december között lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-8 pdfPEB-8.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző

 

18.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. április 23-án (hétfő) 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0423_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0423rk_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0423rk_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés KEHOP-1.2.1 pályázaton való részvételről Peb-4 pdfPeb-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. február 14-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0214_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0214_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0214_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30 pdfKT-30.pdf

KT-30kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-24 pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-12 pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Peb-2 pdfPEB-2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Beszámoló a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-3 pdfPEB-3.pdf

PEB-3kieg1 pdfPEB-3kieg1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: NNÖ elnök és elnökhelyettes

 

7.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) Egyebek