Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018 január 22-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0122_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:: pdfHK0122_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0122_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése pdfPeb-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. december 11-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1211_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1211_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1211_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Kt-220 pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munkaterve Kt-224 pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel Kt-216 pdfKT-216.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-221 pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14 pdfPEB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 

6.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből Kt-218/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

Kt-218/z Kieg-1

 

 

7.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyag:

 

H1 - Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-15 pdfPEB-15.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. november 15-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1115_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1115_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1115_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáróll Kt-182 pdfKT-182.pdf pdfKT-182kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között Kt-183 pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-184 pdfKT-184.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,  Tordai László tű.őrnagy XIX.ker. HTP parancsnoka

 

4.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről Kt-185 pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban Kt-201 pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Tájékoztatás a 2017. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-13 pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve a felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében Ktz-206/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. szeptember 28-án (csütörtök) 17:30 órakor tartandó  rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0928_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0928_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0928_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Peb-12  pdfPEB-12.pdf  pdfPEB-12_kieg-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. szeptember 6-án (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0906_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0906_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0906_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-160 pdfKT-160.pdf    pdfKT-160kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával Kt-170 pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával Kt-171 pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

4.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában Kt-143 pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-176 pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról Kt-161 pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7.) Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan K159 pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekl Kt-167 pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához Kt-149 pdfKT-149.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása Peb-11 pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. június 21-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0621_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0621_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0621_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve Kt-122 pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól forrás átvételéről Kt-117pdfKT-117.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Pásztor Józsefné-intézményvezető

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközséggel Kt-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: dr. Sándor Balázs lelkipásztor (Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség Lelkészi Hivatala)

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-104pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-109 pdfKT-109.pdf

                                                                 pdfKT-109kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2016. évi tevékenységéről Kt-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS) Kt-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója Kt-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

9.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról Kt-106pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető

Tordai László tü. Őrnagy – XIX. kerületi Tűzoltóprancsnokság parancsnoka

 

10.) Tájékoztatás a 2017. január és május között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-10pdfPeb-10.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

11.) A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Ktz130 (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

12.) Egyebek

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. május 22-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0522_PEB.pdf

 

Határozat-kivonatpdfHK0522_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0522_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Kt-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-72 pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Kt-90 pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Gáncs Péter elnök-püspök, Krámer György országos irodaigazgató, dr. Korányi András, igazgató-tanács elnöke

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása Kt-76 pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezér-igazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

5.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban Kt-74 pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-96 pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) A ”Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2016. évi működéséről Kt-59 pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-79 pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

9.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77 pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

10.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016 évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-81 pdfKT-81.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Méhész Tamásné könyv-vizsgáló, Banyár László vezér-igazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

11.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-82 pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezér-igazgató

 

12.) Városinfo18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása Kt-97 pdfKT-97-1resz.pdf pdfKT-97-2resz.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

13.) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2016. évről Kt-78 pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2016. évi szolgáltatásáról Peb-6 pdfPeb-6.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott. Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

15.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7 pdfPeb-7.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszter Mária a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

16.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása Peb-8 pdfPeb-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17.) A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása Peb-9 pdfPeb-9.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

18) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan Ktz-63 (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19.) Egyebek

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. április 26-án (szerda) 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0426_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0426_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0426_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Lőrinci Sportcsarnok felújítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala Kt-58pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté, Kővári László (PLER)

 

2.) Döntés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről Kt-54 pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Döntés "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről Kt-55 pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Egyebek

Mentés

Mentés

Mentés

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. március 31-én (péntek) 8:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó:pdfMH0331_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0331_PEB.pdf

 

Jegyzőköny: pdfJKV0331_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőköny:Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Peb-4 pdfPEB_4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Döntések a „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata és intézményei részére biztosítás szolgáltatás közbeszerzése három részben” tárgykörben kiírt közbeszerzési eljárás tárgyában Peb-5/z (zárt ülés!)Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

kieg. 1 sz. melléklet: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Optimális Bizottság Kft.

 

3.) Egyebek

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. február 20-án (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0220_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0220_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0220_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-1 pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-01kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Kt-2 pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-02kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-7 pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-8 pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-33 pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés KT-34 pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

7. Határozathozatali javaslat az ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatási kérelem benyújtására KT-35 pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról iskolai szünetek ideje alatt KT-24 pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

9. Támogatási keretmegállapodás megkötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal Kt-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató (Belső-Pesti Tankerületi Központ)

 

10. Előzetes jóváhagyás a 2018. és 2019. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről Kt-36 pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Sourcing Hungary Kft.

 

11. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-37 pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről Kt-38 pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

 

13 Tájékoztatás a 2016. augusztus és december között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-3 pdfPEB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

14. Egyebek