A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. január 18-i rendkívüli ülése

Meghívópdfletöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Napirendi pontok:

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016.évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése. Peb-1pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása Peb-2pdfletöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

3.) Döntés „H2020 Highly efficient insulation materials with improved properties” felhívású COESHION projektben való részvételről mint Konzorciumi Partner. Peb-3pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) Egyebek

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. december 7-i ülése

 

MeghívópdfLetöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

284kieg1pdfLetöltés

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfLeltöltés

285kieg1pdfLetöltés

 

3.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról KT-270pdfLetöltés

 

4.) Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről KT-275pdfLetöltés

275kieg1pdfLetöltés

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása KT-276pdfLetöltés

6.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig KT-253pdfLetöltés

 

7.) A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

8.) MALÉV SC új támogatási szerződés KT-280pdfLetöltés

 

9.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervére PEB-15pdfLetöltés

 

10.) Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 5. számú módosítása PEB-16pdfLetöltés

 

11.) Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról KT-262/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről KT-265/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Egyebek