A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. október 9-én (kedd) 18 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1009_PVO.pdf

Határozatkivonat 

Jegyzőkönyv pdfJKV1009_PVO.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. PVÖ-06 pdfPVO-06.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) „Ültetvény utca (Dózsa György út – 625. utca közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-07             pdfPVO-07.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. szeptember 12-i (szerda) 9:30 órakor tartandó ülése

 

MeghívópdfMH0912_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV0912_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-151pdfKT-151.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére. KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. június 12-i (kedd) 17 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0612_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv pdfJKV0612_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve. KT-118 pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről. KT-117 pdfKT-117.pdf

Kieg.: pdfKT-117kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról. KT-106 pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

4.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. május 28-i ülése

 

Meghívó pdfMH_0528_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0528_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0528_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. KT-75 pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-73 pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Könyvvizsgálói jelentéspdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv). KT-83 pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-61 pdfKT-61.pdf

Kiegészítés: pdfKT-61kieg1.pdf

Mellékletek:

pdfKT-61_1melleklet.pdf

pdfKT-61_2melleklet.pdf

pdfKT-61_3melleklet.pdf

pdfKT-61_4melleklet.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Szélső utca 54-58. számú ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft bázisállomás elhelyezése tárgyában. Zárt ülés! KT-64/Z

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a Magyar Kézilabda Szövetség által a Budapest XVIII. Kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (Hrsz.:142837) létesítendő rekortán pálya építéséhez. PVÖ-04 pdfPVÖ-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz. PVÖ-05 pdfPVO-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. április 25-i (szerda) rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_PVÖ.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztatás a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 5/2018. (II.13.) számú PVÖ határozatával kapcsolatos tanulmánytervről. PVÖ-02 pdfPVO-O2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott vendégek: Komlós András (beruházó részéről), Selényi György Árpád (tervező), Petrovai László (tervtanácsi tag)

 

2.) Javaslattétel tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+R parkoló megépítéséhez, valamint víz- és csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz. PVÖ-03 pdfPVO-03.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) 09:30 órai kezdettel tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0213_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHK0213_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-17 pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) "Ady Endre utca (a Törvény u.-Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-01 pdfPVO-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről. KT-18 pdfKT-18.pdf

H2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról. KT-21  pdfKT-21.pdf 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. december 6-i (szerda) ülése

 

Meghívó

pdfMH20171206_PVO.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1206_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről. KT-220
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve. KT-224
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

3.) Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában. KT-222
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-222.pdf

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata. KT-212
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit és Marton Attiláné intézményvezetők

pdfKT-212.pdf

 

5.) . Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből . Zárt ülés. KT-218/Z
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

6.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. november 15-i (szerda) ülése

 

Meghívó

 pdfMH_1115_PVÖ.pdf

Határozat-kivonat

pdfHKV1115_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1115_JKV.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-182

pdfKT-182.pdf

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-195

Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

pdfKT-195.pdf

3.) Egyebek

 

További napirendi pontok:

H1.) A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása. KT-203

pdfKT-203.pdf

H2.) Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról. KT-188

pdfKT-188.pdf

H3.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról. Zárt ülés!  KTZ-206/Z

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 5-i (kedd) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_0905_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló pdfKT-160.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről. KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-164.pdf    

 Kieg: pdfKT-164kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-155.pdf

 

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. Kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról. KT-165

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester pdfKT-165.pdf, pdfKT-165_1melleklet.pdf, pdfKT-165-2melleklet.pdf

 

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával. KT-171

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános  pdfKT-171.pdf

 

6.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-143.pdf

 

7.) Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről. KT-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-144.pdf

 

8.) A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása. KT-154

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző  pdfKT-154.pdf

 

9.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára. KT-145

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-145.pdf

 

10.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-148

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató Külső-Pesti Tankerületi Központ, Banyár László vezérigazgató, V18  pdfKT-148.pdf

 

11.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. június 20-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0620_PVO.pdf

Határozatkivonat

 pdfHKV0620_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0620_PVO.pdf

 

1.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve. KT-122
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-122.pdf

2.) Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2016. évi tevékenységéről. KT-102
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-102.pdf

3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-113
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-113.pdf

4.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. KT-107
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető

pdfKT-107.pdf

5.) „Zöld Liget Óvoda fedett-nyitott külső foglalkoztatók és kiegészítő kivitelezési munkái” Beruházási Alapokmányának az elfogadása . PVÖ-02
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-2.pdf

6.) Egyebek