2009. évi rendeletek

Written by  2015.09.12.

2009. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2009. (II. 10.) Þ Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

2/2009. (II. 10.) Þ az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló – többször módosított – 47/2005. (X. 28.) rendelet módosításáról

Letöltés


A rendelet 2009. február 13.-án hatályát veszti

3/2009. (II. 10.) Þ a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés

 

4/2009. (III. 01.) Þ Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 9/2008.(II. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2009. (III. 01.) Þ Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2009. (III. 01.) Þ P.P.V.Sz.–ről szóló – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

7/2009. (III. 01.) Þ a helyi adók bevezetéséről szóló – többször módosított - 20/1995. (VI.29.) rendelet módosítása

Letöltés

 

8/2009. (III. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló - 42/2008. (XI. 25.) rendelettel módosított - 12/2008. (IV. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2009. (III. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló - 2/2008. (II. 01.) rend. mód.

Letöltés

 

10/2009. (III. 01.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 19/2006.(IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

11/2009. (III. 01.) Þ A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló – többször módosított - 2/2004.(II. 03.) rendelet módosítása

Letöltés

 

12/2009. (III. 01.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2009. (III. 10.) Þ Az önkormányzat 2009. évi költségvetése

Letöltés

 

14/2009. (III. 24.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2009. (III. 24.) Þ P.P.V.Sz. – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

16/2009. (III. 24.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított - 30/2006. (V. 02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

17/2009. (III. 24.) Þ XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 14/2008. (IV. 22.) rendelettel módosított 7/2008. (II. 26.) rendelet módosítása

Letöltés

 

18/2009. (IV. 28.) Þ Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Letöltés

 

19/2009. (IV. 28.) Þ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - többször módosított - 29/1997. (X. 21.) rendelet módosítása

Letöltés

 

20/2009. (IV. 28.) Þ P.P.V.Sz. – többször módosított - 60/2006. (IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

21/2009. (V. 26.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított - 30/2006. (V. 02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

22/2009. (V. 26.) Þ a hátralékkezelési szolgáltatásban részesülő személyek számára biztosított támogatásról szóló 15/2008. (IV. 22.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 19.)

Letöltés

 

23/2009. (V. 26.) Þ az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 17/2002. (IV. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2009. (V. 26.) Þ Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

25/2009. (VI. 23.) Þ 2009. évi költségvetési rendelet 13/2009. (III. 10.) módosítása

Letöltés

 

26/2009. (VI. 23.) Þ Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló

Letöltés

 

27/2009. (IX. 08.) Þ Lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 30/2006.(V.2.) rend. módosítása

Letöltés

 

28/2009. (IX. 22.) Þ 2009. évi költségvetéséről szóló 25/2009. (VI. 23.) rendelettel módosított 13/2009. (III. 10.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2009. (IX. 22.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló többször módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2009. (IX. 22.) Þ Az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről

Letöltés

 

31/2009. (IX. 22.) Þ A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször mód. - 28/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

32/2009. (IX. 22.) Þ a helyi adók bevezetéséről szóló – többször módosított - 20/1995. (VI. 29.) rendelet módosítása

Letöltés

 

33/2009. (IX 22.) Þ az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló 2/1994. (I. 20.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

34/2009. (IX. 22.) Þ A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 42/2005. (X. 04.) rend. mód. 40/2001. (XII. 18.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

35/2009. (IX. 22.) Þ A helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló – többször mód.- 35/1997. (XI. 25.) rend. módosítása

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

36/2009. (X. 20.) Þ A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló - többször módosított -31/2006. (V. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

37/2009. (X. 20.) Þ az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló - többször mód. - 13/2009. (III. 10.) rendelet módosítása

Letöltés

 

38/2009. (XI. 17.) Þ a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

39/2009. (XI.17.) Þ az önkormányzati fenntartású általános iskolákba történő jelentkezés és felvétel rendjéről

Letöltés

 

40/2009. (XI. 17.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006.(IX.12.) rendelet mód.

Letöltés

 

41/2009. (XII. 19.) Þ az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés

 

42/2009. (XII. 19.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006. (IX. 12.) rend. mód.

A rendelet nem lép hatályba

Letöltés

 

43/2009. (XII. 19.) Þ a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2008.(IX. 23.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

44/2009. (XII. 19.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló - 19/2006.(IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

45/2009. (XII. 19.) Þ a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

46/2009. (XII. 19.) Þ az önkormányzati fenntartású általános iskolákba történő jelentkezés és felvétel rendjéről szóló 39/2009. (XI. 17.) rendelet módosítása

Letöltés