2013. évi rendeletek

Written by  2015.09.12.

2013. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2013. (II.22.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés2/2013. (II.28.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés3/2013. (II.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Letöltés4/2013. (II.28.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés5/2013. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés6/2013. (III.01.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés7/2013. (II.26.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés8/2013. (IV.04.) sz. rendelet a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés9/2013. (IV.04.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről

Letöltés10/2013. (V.07.) sz. rendelet aKépviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
11/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakások bérletérlő és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés12/2013. (IV.30.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés13/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
14/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Letöltés
15/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Letöltés
16/2013. (V.31.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módosítások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés17/2013. (VI.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés
18/2013. (VII.05.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés

 


19/2013. (VII.08.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés20/2013. (VII.05.) sz. rendelet változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés
21/2013. (VI.28.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módostások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés
22/2013. (VII.05.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Letöltés
23/2013. (VII.05.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2013. (IX.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
25/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéről

Letöltés
26/2013. (X.04.) sz. rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
27/2013. (X.04.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
28/2013. (X.04.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
29/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzatoknál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés30/2013. (XI.12.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
31/2013. (XI.15.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
32/2013. (XII.06.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
33/2013. (XII.02.) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
34/2013. (XII.06.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2013. (XII.16.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés36/2013. (XII.16.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés
37/2013. (XII.17.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) rendelet módosításáról

Letöltés
38/2013. (XII.20.) sz. rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról
Letöltés39/2013. (XII.17.) sz. rendelet akerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) rendelet módosításáról

Letöltés
40/2013. (XII.17.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
41/2013. (XII.20.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
42/2013. (XII.20.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
43/2013. (XII.17.) sz. rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés