Főépítészi Osztály (12)

 

FŐÉPÍTÉSZ
JANKOVITS VERA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. *

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
BAKSA-VALÁNSZKI SÁRA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
HORVÁTH ILDIKÓ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
NOVÁK-PIUKOVICS NÓRA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 *Főépítész asszonynak címzett levelét kérjük, másolatban küldje meg legalább  az egyik asszisztensének is.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kizárólag elektronikus úton lehet lefolytatni:

-          főépítészi konzultáció és szakmai tájékoztatás

-          településképi bejelentési eljárás

-          településképi véleményezési eljárás

-          tervtanácsi véleményezési eljárás

A hivatalos elektronikus ügyintézést kizárólag hitelesített elektronikus úton (ÉTDR vagy Hivatali kapu alkalmazásával) folytatható le, azonban informális előzetes tájékoztatásra és egyeztetésre lehetőség van telefonon és e-mail útján a továbbiakban is.

A tervdokumentáció feltöltésével járó eljárások esetében javasoljuk az ÉTDR alkalmazás használatát.

 

 ---  •  ---

 

Megkezdődött a Kerületi Építési Szabályzat készítése a kerület teljes területére

A 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott és többszörösen módosított Pestszentlőrinc—Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban: PPVSZ) felülvizsgálatát az eltelt több mint 10 évben a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokon túl, a fejlesztési szándékok megváltozása, illetve újabb szakmai szempontok előtérbe kerülése is szükségessé teszi. 
   A PPVSZ a korábbi jogszabályi környezetben hatályban volt Fővárosi Szabályozási Keretterve és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzata alapján készült 2006-ban. A teljes kerület területére az új KÉSZ és a mellékletét képező szabályozási terv már az új fővárosi terveknek úgy, mint Budapest településszerkezeti tervének és a Főváros Rendezési Szabályzatának (TSZT és FRSZ) megfelelően készül. 
      A tervkészítés célja tehát a kerületre vonatkozó egységes, a hatályos jogszabályi környezetnek is megfelelő KÉSZ elkészítése. 
   A készülő KÉSZ-szel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra a terv készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében kerül sor a jövőben. A véleményezési dokumentum a 
www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint a Főépítészi osztály oldaláról lesz elérhető.

 

---  •  ---

 

Személyes egyeztetés kizárólag telefonon történő, előzetes időpontfoglalással: 06-1-296-1300/1723 mellék

Informális előzetes tájékoztatás és egyeztetés (pl. ingatlanok beépíthetőségével, illetve az övezeti előírásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás):
- telefonon: 06-1-296-1300/1723 mellék, vagy
- e-mail útján (lásd fentiek)

 

 

A főépítészek feladataikat az alábbi jogszabályok felhatalmazása alapján látják el:

 • a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 252/2006.(XII. 7.) Korm. rendelet

Feladatok:

 • a meglévő szabályozási tervállomány karbantartása, jogszabályi követelmény szerinti időszakos felülvizsgálata és aktualizálása,
 • szomszédos kerületek, települések szabályozási terveinek véleményezése előterjesztés formájában a szakbizottságokkal való ismertetés,
 • a készülő, vagy módosuló felsőbb szintű városrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése,
 • a Hivatal társirodáival való kapcsolattartás, kiemelt tekintettel a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodára és az Építéshatósági munkacsoportra,
 • szakmai véleményt, nyilatkozatot ad a lakosságtól, társirodáktól, valamint az eljáró hatóságként megjelölt irodáktól, továbbá a szakági tervezőktől (a kerületben készülő út és közműtervek szabályozási tervekkel való összhangjáról) beérkezett megkeresésekre,
 • részt vesz szakterületének keretein belül az Európai Uniós pályázatok elő –és folyó munkálataiban,
 • a Kerület tervtanácsi rendeletének előkészítése és ennek szelemében Tervtanács működtetése,
 • a Kerület épített környezetéhez tartozó értékek meghatározása, nyilvántartása és azok védelme érdekében szükséges jogszabály előkészítés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Településfejlesztési Koncepció 2014-2030

pdfLetöltés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

pdfLetöltés

 

Folyamatban Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 című dokumentum felülvizsgálata, megújítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2019. (XII. 12.) számú határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja és a vizsgálat eredménye alapján módosítja „Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020” (továbbiakban: ITS) című dokumentumát.

A 461/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati határozattal elfogadott stratégia jóváhagyása óta eltelt idő alatt bekövetkezett társadalmi, gazdasági, illetve környezeti változások új célokat, megoldásokat igényelhetnek, új projekteknek adhatnak lehetőséget. Az ITS felülvizsgálatának célja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre következő négy évre szóló víziójának meghatározása.

Az ITS készítésével kapcsolatos friss információkat, tájékoztatókat az alábbiakban olvashatják.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

Tisztelt Lakosok!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2019. (XII. 12.) számú határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja és a vizsgálat eredménye alapján módosítja „Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020” (továbbiakban: ITS) című dokumentumát.

Az ITS felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatos előzetes tájékoztató a fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel elektronikus úton kerül megtartásra.

A tájékoztató anyagának – , mely az alábbi linkekről érhető el - megismerését követően várjuk véleményeiket, javaslataikat az ITS új céljainak, beavatkozási területeinek meghatározásához.

A tájékoztató anyagból megismerhetik a stratégia frissítésének folyamatát, az elmúlt 4 évben megvalósult projekteket, valamint a megalapozó vizsgálat anyagát, mely a Kerület jelen állapotát hívatott bemutatni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Jankovits Vera s.k.
főépítész

Prezentáció

Helyzetértékelés

Helyzetfeltárás és -elemzés

 

PESTSZENTIMRE:

Pestszentimre Jövőkép

pdfLetöltés

 

PPVSZ - Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata ÚJ

Ugrás a szabályzathoz

A PPVSZ 1. sz. melléklete - Övezeti térkép
pdfLetöltés

letoltes bekarikazva

Övezeti térkép olvashatatlan megjelenése esetén, a térképet a kép felső részén látható letöltés gombbal töltse le.

A PPVSZ 2. sz. melléklete - Védelmi és korlátozási tervlap
pdfLetöltés

Kerületi Szabályozási Tervek területi lehatárolása
pdfLetöltés

 

Változtatási tilalmak

Szent László utca - Akadály utca változtatási tilalom
pdf2019R009
pdfSzent László utca - Akadály utca változtatási tilalom

Halomi út- Kerékkötő utca változtatási tilalom
pdf2018R014
pdfHalomi út- Kerékkötő utca változtatási tilalom térkép

Gilice tér változtatási tilalom
pdf2019R004
pdfGilice tér változtatási tilalom térkép

Margó Tivadar utca változtatási tilalom 
pdf2019R017
jpgTerület.jpg

 

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem

docxLetöltés

 

HATÁLYOS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK:

-      - 4-es számú KSZT (Gyömrői út - Örs utca – Előd utca – Attila utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 6-os számú KSZT (Nefelejcs utca 2. szám alatti kispesti erőmű telephelyének és környékének területe)
pdfLetöltés

- 7-es számú KSZT (Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezete)
pdfLetöltés

- 8-as számú KSZT (Nefelejcs utca – Lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth Kálmán utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 9-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Lenkei utca – Fonal utca – (152 623) hrsz-ú utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 15-ös számú KSZT (Forgó utca – Igló utca - Ferihegyi repülőtér)
pdfLetöltés

- 16-os számú KSZT (Forgó utca – Igló utca – Gyömrői út – Párkány utca)
pdfLetöltés

- 19-es számú KSZT (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)
pdfLetöltés

- 26-os számú KSZT (Üllői úti menti területek)
pdfLetöltés

29-es számú KSZT (Városközpont Üllői út – Haladás utca – Nefelejcs utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 30-as számú KSZT (Gulner Gyula utca – Üllői út – Ráday Gedeon utca – Szakály utca)
pdfLetöltés

- 31-es számú KSZT (Ráday Gedeon utca 3. szám alatti Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai betegek otthona és a csatolandó terület)
pdfLetöltés

- 32-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 34-es számú KSZT (Szemere telep)
pdfLetöltés

- 36-os számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky Gyula utca – Endrődi Sándor utca – Benedek Elek utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-  38-as számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky utca – Vaslemez utca – Újtemető utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 39-es számú KSZT (Liszt Ferenc köz – Hengersor utca – Újtemető utca – XIX. kerület közigazgatási határa által határolt terület)
pdfLetöltés

- 51-es számú KSZT (Üllői út – Vecsés – Ceglédi vasútvonal által határolt terület)
pdfLetöltés

- 52-es számú KSZT (Gloriett lakótelep területe)
pdfLetöltés

- 53-as számú KSZT (Ipacsfa utca – Méta utca – Nagykőrösi út által határolt terület
pdfLetöltés

- 60-as számú KSZT (Gilice tér – Péterhalmi út – Külterületi határvonal – Sólyom utca – Közdűlő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 61-es számú KSZT (Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca – Fogoly utca által határolt terület)
pdfLetöltés

64-es számú KSZT (Cséri telep és környéke, Közdűlő út – (156 097) hrsz-ú út – Kettős Körös út – Nagykőrösi út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 68-as számú KSZT (Halomi út – Királyhágó utca – Tarkő utca – Kétújfalu utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 72-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca - Termény utca - Kerékvágás utca - Szántás utca által határolt terület)  pdfLetöltés  
  15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 72/A számú KSZT (Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás út – Szántás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-72/B számú KSZT  (Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület)  pdfLetöltés 
  7/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

- 78-as számú KSZT (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 84-es számú KSZT (Szövet utca menti 156151 hrsz-ú ingatlan területe)
pdfLetöltés

-  85-ös számú KSZT ((156158/1 hrsz-ú út (szélső utca folytatása) menti 156157/1,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok)
pdfLetöltés

 

- 86-os számú KSZT (Nagykőrösi út – Bethlen Gábor utca – Eke utca – Bocskai utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 87-es számú KSZT (Lenkei utca – Egressy Gábor utca – Fáy utca – Kártoló utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 88-as számú KSZT (belterületi határ - Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156097) hrsz. út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 90-es számú KSZT (Gyömrői út 93-97.)
pdfLetöltés

- 91-es számú KSZT (Halomi út – Ganz Ábrahám utca menti lakóterület – Kerékkötő utca – közigazgatási határ által határolt terület)
pdfLetöltés

- 92-es számú KSZT (Dózsa György utca – Bogrács utca – Ültetvény utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 93-as számú KSZT (Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 94-es számú KSZT (Üllői út – Teleki utca – Pálma utca – Rózsa Ferenc utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 95-ös számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület)  pdfLetöltés

  17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 96-os számú KSZT (Régi piac és környéke)
pdfLetöltés

- 97-es számú KSZT (Üllői út – Városhatár Belterületi Határvonal – Halomi út – Esze Tamás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 98-as számú KSZT (Halomi út – Esze Tamás utca menti lakótelep – munkahelyi terület – városhatár által határolt terület)
pdfLetöltés

99-es számú KSZT (Budapest Ferencváros – Vecsés vasútvonal XVIII. kerületi szakasza)
pdfLetöltés

- 100-as számú KSZT (Vezért utca – Határ utca – Juhász József utca – Csokonai utca – Nagykőrösi utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 101-es számú KSZT (Gyömrői út – Felsőcsatári köz – MÁV vasút – Gyömrői út 93. által határolt terület)
pdfLetöltés

- 102-es számú KSZT (Nagykőrösi út – Felleg utca – Bocskai utca – Eke utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 103-as számú KSZT (Gilice tér – Sallai Imre utca – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)
pdfLetöltés

104-es számú KSZT (József Attila utca – Varga Katalin utca – MÁV Ceglédi vasútvonal (157091 és 157653 hrsz-ú telkek) – Szinyei Merse utca 2/A és 2/B (156227-156228 hrsz-ú telkek) – Nagybánya utca – Hámán Katalin utca – Nagyszalonta utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 105-ös számú KSZT (Ráday Gedeon utca – Bessenyei György utca – Gerely utca – Szakály utca – Tóth Árpád utca – Nefelejcs utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 106-os számú KSZT (Nimród utca - Móra Ferenc utca - Kőkert utca – Nádasdy utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 107-es számú KSZT (Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – 156080 hrsz.-ú út által határolt terület)
pdfLetöltés

-  108-as számú KSZT (Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar menti terület - 42-es villamos vonalának meghosszabbítása)
pdfLetöltés

 
- 109-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Cziffra György utca – Margó Tivadar utca –Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület - Bókay-kert)
pdfLetöltés
  14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

 

- Szabályozási tervek feltöltése folyamatban.
A kerületi szabályozási tervek ügyfélfogadási időben megtekinthetőek a főépítészi irodán:
1184 Budapest Üllői út 400. II. emelet 223.

 

 

pdfTelepülésképi rendelet és annak jpg1. melléklete külön

pdfTelepülésképi Arculati kézikönyv

pdfTelepülésképi értékvizsgálat

 

A Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi rendeletet értékelni tudja a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  email címre megküldött rövid szöveges értékelésével.

 

Pestszentimre Nemes utca és környékének örökségvédelmi tanulmánya
pdfLetöltés

 

Adatlap településképi véleményezési, bejelentési, tervtanácsi véleményezési eljárás céljából benyújtható tervdokumentációhoz
docLetöltés

 

 

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem 
docxLetöltés

Főépítészi Konzultáció kérelem docx>>  pdf>>

Emlékeztető formanyomtatvány docx>>  pdf>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

af kalauz1

af kalauz2

af kalauz3

af kalauz4

 

 

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Folyamatban van Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 című dokumentum felülvizsgálata és megújítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2019. (XII. 12.) számú határozatával úgy döntött, hogy felülvizsgálja és a vizsgálat eredménye alapján módosítja „Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020” (továbbiakban: ITS) című dokumentumát.

A 461/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati határozattal elfogadott stratégia jóváhagyása óta eltelt idő alatt bekövetkezett társadalmi, gazdasági, illetve környezeti változások új célokat, megoldásokat igényelhetnek, új projekteknek adhatnak lehetőséget. Az ITS felülvizsgálatának célja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre következő hat évre szóló víziójának meghatározása.

A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági fórum és partnerségi egyeztetés keretében e-mailen útján, elektronikus formában tehetik meg. Kérjük, hogy az ITS felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre juttassák el legkésőbb 2021. augusztus 20-ig.

Az ITS készítésével kapcsolatos véleményezhető részletes szakmai tájékoztató anyagok:
pdfMegalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és -elemzés felülvizsgálat >>

pdfMegalapozó vizsgálat - Helyzetértékelés felülvizsgálat >>

pdfIntegrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 >>

 

 -- ♦ --

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2018. (VI.19.) számú döntése alapján döntése alapján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó új kerületi építési szabályzat készítése van folyamatban, melynek véleményezési dokumentációja elkészült.

A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 46. §  alapján a jelenleg hatályban lévő szabályozási terv a területre legkésőbb 2021. december 31-ig alkalmazható, ezen határidőig el kell készíteni az új építési szabályzatot.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos ügyeket.

A négy önkormányzat közigazgatási területén fekvő Repülőtér speciális helyzete és kiemelt jelentősége miatt mind településrendezési, mind eljárásjogi szempontból megkülönböztetett eljárási rendet igényel. A Repülőtér területére szakmai és gyakorlati szempontból is a közösen egyeztetett, egységesen kidolgozott ugyanakkor az érintett négy önkormányzat által önállóan elfogadott településrendezési eszköz kidolgozása szükséges.

Az előzetes szakmai egyeztetések során megfogalmazott szándék és a jogharmonizáció mellett az önálló szabályozási terv megalkotásánál cél az időmúlás következtében okafogyottá vált szabályozási elemek, fejlesztési elképzelések szabályozási tervlapról való törlése, illetve a szabályozási előírások hatályos jogszabályi környezethez való igazítása, valamint az újabb településfejlesztési szándékok integrálása a településrendezési eszközökbe.

A felülvizsgálat eredményeként megszületett új kerületi építési szabályzat és szabályozási tervanyaggal (a továbbiakban: BUD KÉSZ) kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a településrendezési eszköz módosításának, partnerségi egyeztetését, tájékoztató lakossági fórumát elektronikus úton folytatjuk le. A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági fórum és partnerségi egyeztetés keretében e-mailen útján tehetik meg. Kérjük, hogy a BUD KÉSZ módosítással kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre juttassák el 2021. július 20-ig.

pdfA véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum az alábbi linken érhető el. >>

 

 

 

 

Indul a Budapest Dialog projekt!

Az online felületen elérhető Budapest Dialog segítségével a helyi lakosok megoszthatják javaslataikat kerületünk fejlesztésével kapcsolatban.
A portál használatáról bővebben ITT tájékozódhat valamint a www.budapestdialog.hu oldalon.

Dialog Plakat

Újítsuk meg a Pöstyén teret

postyen ter plakat

 

 

 

Jelenleg nincs Tervtanácsi időpont előjegyezve

 

 

 

 

Rendelet pdf>>
Adatlap doc>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

 - Partnerségi egyeztetés szabályai - pdfLetöltés

- Parkolási rendelet - pdfLetöltés

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építészeti-műszaki Tervtanácsa, évente díjazni kívánja az adott évben tervtanácsi és településképi véleményezésre benyújtott tervek közül a legjobbakat. A 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban véleményezésre benyújtott és a  főépítészi iroda által kiválasztott tervek közül, a helyi tervtanácsi tagoknak van lehetőségük a szavazásra. Az általuk felállított rangsor alapján, a 2014-es és a 2015-ös tervek közül az első öt helyezett, míg a 2016-os tervek közül az első három helyezett került díjazásra.

 

A díj alapításának célja: A tervtanács a legjobb terveket ki szeretné emelni és elismerni az adott évben, továbbá ösztönzőleg próbál hatni a tervezők és megbízók részére, a magas építészeti színvonalú tervek megalkotására, annak érdekében, hogy a kerületben az épített környezet színvonala emelkedjen. A díjazott tervek jó példaként is szolgálnak a tervezők és megbízók részére, mutatván ezzel a környezetbe való illeszkedés, a használhatóság, az alaprajzi tisztaság követendő változatait.


Legjobb tervek 2014. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. HALUSKA GÁBOR KUPA UTCA 9.  családi ház terve
2. FÁBIÁN LÁSZLÓ, 
MÁRTON ESZTER
MÉTA UTCA 156140/2 HRSZ újrahasználati központ terve
3. FENYVESI PÉTER ALACSKAI U. 28.  5db kétlakásos családi ház
4. RIMÓCZI IMRE ÜLLŐI ÚT 757.  gyógyszertár bővítése
5. TURJÁN CSABA AMETISZT U. 11-13. 5 lakásos lakópark terve


2014 I. II. helyezet 2014 III. IV. V. helyezet

Legjobb tervek 2015. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. TÓTH-FARKAS BARNABÁS,
CZENTNER IMRE
HALOMEGYHÁZI ÚT 8. háromlakásos együttes
2. DOBOS BOTOND ALACSKAI ÚT öt darab kétlakásos épület
3. TIMA ZOLTÁN LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR 2B terminálból kiinduló móló
4. KRIZSÁN ANDRÁS NEMES UTCA 62. evangélikus templom
5. LEVENTE ÉVA TARKŐ UTCA 40. két-, és egylakásos épület


2015 I.helyezet 2015 II.helyezet 2015 III.helyezet 2015 IV.helyezet

2015 V.helyezet

Legjobb tervek 2016.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. SELÉNYI GYÖRGY DERKOVITS GYULA UTCA 13. LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS
2. KOVÁCS ZOLTÁN NEMES UTCA 17-19. PESTSZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BŐVÍTÉSE
3. BENÁRD AURÉL, BÓDI GERGELY GERGŐ VARJÚ UTCA 14/B. LAKÓÉPÜLET BŐVÍTÉS

 

2016 I. helyezet

2016. II. helyezet

2016. III. helyezet

 

 Legjobb tervek 2017.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1.

KISS SZABOLCS, BENCZE ZOLTÁN

NEMES UTCA 22.

ÚJ GYERMEKORVOSI RENDELŐ 

2.

BARTA FERENC, KISS RÓBERT ROGOZ PÉTER

BENEDEK ELEK UTCA 9.

36 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET 
3. SZABÓ ÁDÁM WLASSICS GYULA UTCA 93. CSALÁDI HÁZ 

 

2017 I.helyezet

2017 II.helyezet

2017 III.helyezet

 

 

 

 A 2017-es Nívódíj nyertese a 18. kerületi Kossuth tér átalakítása és az új pavilon épület >>

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP)

pdfLetöltés

Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterv (SECAP)

pdfLetöltés