Írta:  2018.06.05.

 

Budapest XVIII. kerület Gödör tér (hrsz.: 150046) ingatlanon lévő zöldterületen a teljes parkterületre elkészült a koncepcióterv 2015-ben. A koncepciótervet a Garten Studio készítette el.

04A koncepcióterv a park meglévő funkcióit vette alapul, azokat új funkciókkal, sétaút-hálózattal, közvilágítással kiegészítve tervezték meg a rendezett használatot, sűrűbb növényállomány telepítésével segítve elő a kellemes tartózkodási helyek kialakulását.

A koncepcióterv elkészítése során figyelembe vették a körzet önkormányzati képviselőjének, a park üzemeltetőjének a véleményét, a lakossági igényeket és a szakmai indokokat.

A terület megközelítésének biztosítása a jelenlegi használatra alapozva a tér mind a négy sarkából indokolt. Az eltérő szintkülönbségek áthidalása a Kiss István utca-Dobozi utca felőli pontokon akadálymentes rámpákkal oldható meg, a Dobozi és a Bókay utcához kapcsolódóan azonban lépcsős járdák kialakítása lesz majd szükséges. A Kiss István utca – Dobozi utca sarkánál jelenleg is a legintenzívebb a gyalogos közlekedés. Innen a park belső területeihez vezető útvonalakat azonban balesetveszélyes módon keresztezte a meglévő kötélcsúszda, melynek áthelyezése ezért vált szükségessé.

A kötélcsúszdának megfelelő helyet a játszótér nyugati kerítésének áthelyezésével nyerhettünk. Kisebb tereprendezéssel olyan periférikus területen helyezhették el a játszóeszközt, ahol nem áll fenn a keresztirányú közlekedésből adódó balesetveszély. A park területén a játszótér és a sportpálya megközelítését szilárd (térkő) burkolatú út biztosítja majd. A park belső területén a meglévő játszó és sport funkciók hasonló elemekkel egészülnek ki. A játszótértől délre eső területen kültéri street workout eszközök kihelyezése történik majd egybefüggő öntött gumi burkolaton.  A terület déli lezárásaként egy ülőfal húzódik. A játszótér és a sportpálya között a közlekedési irányokat is figyelembe véve váltakoznak burkolt és zöldfelületek. A felületek találkozásainál padok elhelyezése javasolt. A kialakuló 3 sportterület (játszótér, sportpálya, valamint a street workout terület) találkozásánál szórt burkolatú területen, fákkal árnyékolt módon egyedi ülőbútorok, kerékpártárolók és egy ivókút kihelyezésével alakítható a terület egyik központi tere. A játszótér és a sportpálya közti mozgalmasabb rész északi lezárását két pingpong asztal biztosítja majd, melyekhez kapcsolódóan a meglévő rézsűben ülőfalak biztosíthatják a fiataloknak összegyűlés, találkozás helyszínét. Ugyanezt a funkciót adják a sportpálya északi végéhez kapcsolódó zöldfelületben elhelyezett piknik asztalok, itt azonban a tervezett fák pozíciójából adódóan árnyékos pihenőhelyek alakulnak ki.

07A terület egyik fő attrakciója lehet a játszótérhez észak felől vezető rámpa mellett kialakítható „játszó domb”, ami a gyerekeknek biztosít izgalmasabb fel és lejutást a terület szintjei között. A teljes felületre gumiburkolat terítése javasolt az intenzív használatból adódó fenntarthatóság érdekében, ami a szükséges helyeken ütéscsillapító formában is kialakítható. A gumi felület közepén egy majdnem falszerű kiemelkedés található, mely mesterséges fogások és lépések beépítésével kisebb mászófallá képezhető ki. A fal egyik oldalán szabálytalanul lépcsőző kis teraszokon tudnak a gyerekek felmászni, míg a mászófal másik oldalán, egy terepcsúszdán az alsó szintre visszacsúszni.

Az Önkormányzat kérése alapján a park tervezése során annak építési ütemezhetőségét is szem előtt tartották.

Jelenleg az 1. ütem park építése során készül el a park egészét érintő beruházás, úgymint a közvilágítási hálózat terep alatti kiépítése, áramvételi hely kialakítása, továbbá a locsolóhálózat és a kerti csapok kiépítése.  A park használata szempontjából rendkívül fontos, hogy a fák mielőbb elültetésre kerüljenek, így biztosítva a terület majdani árnyékolását, a kellemes tartózkodás lehetőségét. A parkban elhelyezkedő funkciók akadálymentes megközelítése a Kiss István utca – Dobozi utca sarkából indulva épül meg térkő burkolatú járdával.  A Dobozi utcához kapcsolódó rézsű lábánál így kialakítható egy összefüggő, fákkal viszonylag jól árnyékolható terület, ahol kültéri street workout eszközök helyezhetők el majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati támogatásával.

A Magyar Kézilabda Szövetség a korábban aszfaltburkolatú sportpályán öntött gumi burkolatú sportpályát épített pályázati támogatásból, amely a környék lakóinak, diákjainak a kulturált sportolási lehetőségét biztosítja.