Hirdetmény - Sárközi Zsolt építtetõ kérelmére érdemi döntés hozatal

Írta:  2015.10.16.

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500045821
Iratazonosító: IR-000525057/2015
Iktatószám: 23/41747-11/2015
Ügyintézõ: Palotásné Tóth Orsolya
Elérhetõsége: +3612961427, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
HIRDETMÉNY
Sárközi Zsolt 1182 Budapest Dózsa György utca 31. szám alatti lakos építtetõ kérelmére, a Budapest XVIII. ker. Dózsa György utca 31. szám és 142573 helyrajzi számú ingatlanon meglévõ pince + földszintes egylakásos lakóépület hátsókert irányában történõ bõvítése, az épületre új tetõ építése és a tetõtér-beépítése ügyében a 23/41747-9/2015 számú (iratazonosító: IR-000519235/2015 ), 2015. 10. 14-én kelt határozattal érdemi döntést hoztam.
 
Az eljárásban hozott döntésemrõl, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.
 
Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1185 Budapest, Szélsõ utca 103-105. szám, 142562 hrsz. ill 142563 hrsz szám alatti ingatlannal rendelkezni jogosult özv. Turcsányi Pálné (utolsó ismert lakcíme: 1188 Budapest, Szélsõ utca 103-105.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért hirdetményi úton történõ értesítés szükséges.


Felhívom az eljárásban érintett néhai özv. Turcsányi Pálné örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál a jogosultságuk igazolása mellett személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.


Az engedéllyel felmerülõ kérdésével telefonon, ügyfélfogadási idõben személyesen a Budapest, XVIII. ker. Üllõi út 400. szám alatti 321. irodában felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 13.30 18.00 óráig
Szerda: 8.00 17.00 óráig
Péntek: 8.00 12.00 óráig.
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történõ közlésnek van helye, feltéve, hogy
b) a jogutód nem ismert.
A Ket. 80 § (2) A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetõleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.
 
A Ket. 78.§ (10) A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követõ tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
 
A döntés ellen, annak közléstõl számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem elõterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
postai úton hatóságom címére feladva,
papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
 
A fellebbezés iratát a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Fõosztály - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggõnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésbõl közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet elõzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllõi út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati kérelem elõterjesztésére nyitva álló idõ alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képezõ építészeti-mûszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.
 
Budapest, 2015. 10. 16.
dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ nevében és megbízásából:
Mrekvicskáné Németh Aranka
építéshatósági csoportvezetõ
 
 

Hír naptár

« Július 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz