Bp.XVIII. ker. Rába utca 30.sz. és 146779 hrsz. alatti ingatlan módosított építési engedély ügye

Írta:  2015.08.12.
Építtető neve: Holló Tamás
Építtető címe: 1184 Budapest, Kiss Ernő utca 24.
Tárgy: Budapest XVIII. kerület Rába utca 30. szám és 146779 hrsz. alatti ingatlan módosított építési engedély ügye
 
HIRDETMÉNY
 
Holló Tamás -1184 Budapest, Kiss Ernő utca 24. szám alatti lakos- építtető kérelmére, a Budapest XVIII. kerület Rába utca 30. szám és 146779 helyrajzi számú ingatlanon a 23/136-2/2015 számon kiadott és 2015. 03. 02-án jogerőre emelkedett építési engedély módosításaként tervezett földszintes egylakásos lakóépület építése ügyében a 23/136-12/2015 számú, 2015. 08. 11-én kelt határozattal érdemi döntést hoztam.

Az eljárásban hozott döntésemről értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1185 Budapest, Rába utca 32. szám, 146778 hrsz alatti ingatlannal rendelkezni jogosult Zsolnai József Tamás lakcíme ismeretlen (a postai küldemény "kézbesítés akadályozott" jelzéssel érkezett vissza és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás megkeresése nem vezetett eredményre), ezért hirdetményi úton történő értesítés szükséges.

Felhívom az eljárásban érintett Zsolnai József Tamás figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál - a jogosultsága igazolása mellett - személyesen vagy meghatalmazott útján átveheti.
Az engedéllyel kapcsolatban felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen - a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 400. szám alatti 321. irodában - felkeresni szíveskedjen.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 - 17.00 óráig
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig.

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
"Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel"
A Ket. 80 § (2) " A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti."
 
A Ket. 78.§ (10) "A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni."
 
A döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
  • postai úton hatóságom címére feladva,
  • papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
  • amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.

A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.

 
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Horváth Ildikó sk.
építéshatósági ügyintéző

Hír naptár

« Április 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Csatlakozz közösségünkhöz