Budapest XVIII. kerület Hópehely utca 23. szám 156582 hrsz alatti ingatlan építési ügye

Írta:  2015.05.13.
Kérelmezők neve: dr. Gémes Julianna és Kerekes Tamás
Kérelmezők címe: 6762 Sándorfalva, Kishomoköz utca 10. és 1185 Budapest, Hópehely utca 23.
Tárgy: a Budapest XVIII. kerület Hópehely utca 23. szám 156582 hrsz alatti ingatlan építési ügye
 
HIRDETMÉNY

dr. Gémes Julianna és Kerekes Tamás - 6762 Sándorfalva, Kishomoköz utca 10. és 1185 Budapest, Hópehely utca 23. szám alatti lakosok- építtetők kérelmére, a Budapest XVIII. ker. Hópehely utca 23. szám és 156582 helyrajzi számú ingatlanon meglévő pince + földszintes egylakásos lakóépület átalakítása, hátsókert irányában történő bővítése, az épületre új tető építése és a tetőtér-beépítése ügyében a 23/8860-17/2015 számú (iratazonosító: IR-000228674/2015), 2015. 05. 12-én kelt határozattal érdemi döntést hoztam.

Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.
Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 24. szám alatti ingatlannal rendelkezni jogosult Papp Imre (utolsó ismert lakcíme: 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 24.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért hirdetményi úton történő értesítés szükséges.

Felhívom az eljárásban érintett néhai Papp Imre örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál - a jogosultságuk igazolása mellett - személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.
Az engedéllyel felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen - a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 400. szám alatti 321. irodában - felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 - 17.00 óráig
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
"Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
b) a jogutód nem ismert."
A Ket. 80 § (2) " A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti."
A Ket. 78.§ (10) "A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni."

A döntés ellen, annak közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
  • postai úton hatóságom címére feladva,
  • papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
  • amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.
 
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:

Horváth Ildikó sk.
építéshatósági ügyintéző
 

Hír naptár

« Június 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Csatlakozz közösségünkhöz