A BVK (Budapesti Vállalkoziási Közalapítvány) kiemelt céljának tekinti, hogy a budapesti mikrovállalkozások ugyanolyan, vagy még kedvezőbb finanszírozási forrásokhoz juthassanak, mint amilyeneket a banki hitelek, vagy az államilag támogatott konstrukciók nyújtanak.

 

 

LIFE in Runoff

Állami és magán zöld és kék infrastruktúrák összehangolása
a városi csapadék kezelésére

 

Téma: Klímaadaptáció a városi vízgazdálkodásban

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az előző fejlesztési időszakban sikeresen megvalósított nemzetközi együttműködések szakmai kimeneteire alapozva új kooperációs projektben való részvétel lehetőségét pályázta meg a kerületi csapadékvíz-elvezetés problémájának, villámárvizek okozta károk kezelése érdekében.

Az Önkormányzat partneri részvételével, a LIFE Program 2020. évi Climate Change Adaptation kiírásában nyertes „LIFE in Runoff” („Mainstreaming climate change adaptation into urban planning by demonstrating public & private stormwater infrastructure”) című projekt 2021. júliusában vette kezdetét. A pályázat a LIFE Program Irányító Hatósága (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) által kerül finanszírozásra.

A csapadékvíz kezelésének kérdése egyre nagyobb problémát jelent a XVIII. kerületben is. A városiasodás alapvetően változtatta meg egy adott terület vízgazdálkodási jellemzőit. Az urbanizáció folyamatának egyik következményeként – még a peremkerületek esetében is - a városi területeket egyre inkább beborítják az át nem eresztő felületek, burkolatok, mint például tetők, utcák, járdák és parkolók. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy heves esőzések alkalmával a lezúduló nagyobb tömegű csapadékvíz ezeken a felületeken képtelen beszivárogni a talajba, megnövelve ezáltal a villámárvizek, elöntések kialakulásának kockázatát. 

Emellett a kerület bizonyos részein vízzáró talajszerkezettel, magas talajvíz szinttel, valamint csekély párologtatási kapacitással találkozhatunk, aminek következtében a csapadék nem tud kellő mértékben elszikkadni, elszivárogni, így belvizes területek kialakulásának veszélye áll szintén fenn.

A klímaadaptáció során tehát törekedni kell a természetes hidrológiai ciklus (lefolyáscsökkentés, tárazás, párologtatás) irányába történő elmozdulásra, különben súlyos infrastrukturális és életminőséget rontó problémákkal kell majd szembenéznünk. Megfelelő vízelvezetéssel ezeket a víztömegeket tároló rendszerekbe lehet vezetni és a későbbiekben, mint fontos nyersanyag, fel lehet használni öntözésre a száraz időszakokban.

A benyújtott pályázat egy komplex projekt, melynek célja egyaránt érinti a lakossági és közterületi vízgyűjtés és hasznosítás, kárenyhítés, zöld környezet fejlesztésének kérdését.

 • A legfontosabb lépés a szemléletformálás, amely segítségével a lakosságban és a szakemberekben kialakulna egy újfajta szemlélet, ami a vízmegtartást és újrahasznosítást helyezné fókuszba.
 • Olyan klímaadaptív, zöldinfrastruktúrális megoldások kísérleti megvalósítása lenne a cél, melyek hatékonysága, hasznossága nyomon követhető, mérhető lenne (monitoring rendszer).
 • A tudatosság jegyében egy olyan környezet kialakítása és fenntartása a terv, amely kiküszöbölné és megoldaná a problémákat (villámárvíz, elöntések, öntözés hiánya).

Vizsgálandó problémák: Budapest legfőbb, adaptációt igénylő vízgazdálkodási kihívásai a klímaváltozás tükrében:

 • Burkolt és burkolatlan hegyvidéki és sík területek villámárvíz-kárai; dombos területeken mély-szerkezetek elöntése.
 • Sűrűn beépített területek mikroklimatikus problémái az át nem eresztő burkolatok és a csekély párologtatási kapacitás miatt.
 • A releváns kerületek esetében a Duna szélsőséges vízjárása (ebben a témakörben csak a kisvizekkel és a várható középvizekkel foglalkozna a projekt, mert a mértékadó árvízi szintek meghatározása (MÁSZ) parlamenti hatáskör).

A XVIII. kerületben választott demonstrációs helyszínekről és az ott tesztelendő “zöld” megoldásokról a későbbiek folyamán fogunk tájékoztatást nyújtani.

Projekt adatok:

Projekt teljes költségvetése: 3.053.810 Euro

Teljes EU finanszírozás (55%): 1.679.596 Euro

Projekt időtartama: 2021. július 1. – 2025. június 30. (48 hónap)

Partnerség:

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat - vezető partner
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat
 • Trinity Enviro Tanácsadó Kft.
 • Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ)
 • Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata

Kövessen minket:

Hivatalos honlap: http://varosieso.hu/

RUNOFF a Facebookon: https://www.facebook.com/varosieso

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 1. március első felében befejeződött a kiírt közbeszerzésnél a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka (10 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, majd a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

2021 április végén megszületett a döntési javaslat az eljárás eredményéről, a 6 ajánlattevő által beadott ajánlatok, vizsgálata, számítási hibák javítása, hiánypótlások, kirívóan alacsony ár vizsgálat és indoklás után, mely eredményéről bírálat és döntési javaslat 2021. június elején került kihirdetésre amely a döntéshozó részéről július 06.-án került elfogadásra.

 1. július 01. – 2021. szeptember 09. időszakban került sor a műszaki ellenőrzés pályázat kiírására, lebonyolítására és szerződés kötésre (generál műszaki ellenőrzés – Fáy 2 projekt).

Az iratbetekintés, valamint előzetes vitarendezési után 2021. szeptember 01-én történt szerződéskötés kivitelezésre a nyertes Innofaber Kft.-vel. 2021. szeptember 10-én a munkaterület átadásra került (részleges, csak C épület), bontási munkák megkezdése érdekében. Ezzel egyidőben folyamatban van a kiköltöztetések előkészítése a másik két lépcsőházból is, valamint a közművek kikötésének ügyintézése a leadott lakásokból. Hivatkozva a COVID vírus egyre erősebb hullámaira, a munkaterület átadásakor elmaradt sajtótájékoztató 2022 első felében kerül megrendezésre, mikor már a többi beruházást érintő épület közbeszerzése is sikeresen lezajlott és minden érintett munkaterület átadásra került.

A COVID közbeszól

dec. 05, 2022

 1. január elejéig folyt az indikatív ajánlatkérések beszerzése kivitelezőktől a Fáy 2 projektre. Ezek alapján az itt várható bekerülési költség / új becsült érték több mint 600 MFt-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. A COVID19 vírus okozta kellemetlenségek, nehézségek ellénére is nagy erőkkel folytak az előkészületek, sajnos azonban lelassította a beszerzési folyamatot. Így csak az év végén került sor egy új közbeszerzés kiírására.

Tervek

dec. 05, 2022

 1. március közepén megjelent a nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati/részvételi felhívás hirdetménye az EKR-ben, melyre a jelentkezési határidő 2019. április 15. volt.

Egészen 2019. augusztus 15-ig a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka volt (3 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, ezzel együtt többször módosításra került a beadási határidő, majd 2019. augusztus 15-én a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

 1. október végén született döntés az ajánlatokról. A 6 részajánlati körre 4 ajánlattevő tett ajánlatot. Az ajánlatok értékelése, majd több körös hiánypótlás után megállapítást nyert, hogy a teljes kiírásból 2 részre érkezett érvényes ajánlat, 3 részajánlati körben kapott ajánlatok érvénytelenek voltak, 1 részajánlati körre vonatkozóan pedig nem nyútottak be ajánlatot. Mivel érvényes ajánlat csupán a két épületbontás ajánlattételi részre érkezett és a projekt kiemelt jelentőségű részeire az érvénytelenség miatt új eljárást kell kiírni, a bontási munkákra pedig új eljárással együtt is elegendő idő áll rendelkezésre, így a döntéshozó a teljes eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Az eljárás tapasztalatai és a Fáy utca 2 részajánlati körre kapott (a rendelkezésre álló fedezet / becsült érték – tervzői költségbecslés alapján - kétszeresét is meghaladó) igen magas ajánlat miatt megindult a a projekt (közbeszerzés) önálló részekre bontási lehetőségének vizsgálata, valamint a piaci ár felmérésére, frissítésére vonatkozó adatok beszerzése.

Kezdetek

dec. 05, 2022

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus végén, majd a támogatásról 2017. október közepén született döntés. Ezúton is köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió Támogatását.

Az Önkormányzat által tervezett beavatkozások legfőképp a Fáy utca 2. szám alatti 58 lakásos 2 db. lakóépület teljes rehabilitációját, valamint további 3 helyszínen az épületek és egyes udvarok felújítását érintik, ezen belül 2 db üzlethelyiség közösségi célra történő átalakítása, illetve a Kiss Ernő utca 40-42. és Hengersor utca 69-71. szám alatti épületek bontása a cél, hogy megújulhasson a környék.

A projekt első lépései között volt 2018. februárjában pályázat keretében a generáltervezést végző cég kiválasztása, az Abstrakt Műterem Kft., akivel 2018. március elején az Önkormányzat megkötötte a tervezési szerződést a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” c. projektben részt vevő ingatlanok felújítása építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére.

 1. április közepén elkészültek a Fáy u. 2. koncepció tervei elkészültével folyamatosan körvonalazódott az előzetes tervezői költségbecslések alapján, hogy a projekt megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezzel összefüggésben a tervezési határidő 2018. július 15-ről 2018. augusztus 8.-ra módosításra került. 2018. június végére el is készültek az engedélyes terve, majd 2018 augusztusában a kiviteli tervek és a költségvetés kiírások és előzetes tervezői költségbecslések is átadásra kerület.

2018 decemberében került kiválasztásra a közbeszerzési tanácsadó, így a közös munkának köszönhetően, várhatóan 2019 elején kerül sor a közbeszerzés kiírására.

Az „Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálas” tevékenységcsomag keretében a Szentlőrinci Atlétikai Club (SZAC) az akcióterület lakosságának gyermekeit befogadó 2 óvodában végezi tevékenységét. A Szivárvány Óvoda, valamint a Zenevár Óvoda érintett gyermekeinek tartanak mozgáskoordinációs foglalkozásokat. 2022. februárjában ismét megkezdik 10 alkalmas programjukat.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szervezésében megtartott nyelvi tanfolyamok nagy érdeklődésre tettek szert, a kezdők folytatták tanulmányaikat a haladó tanfolyamokon is. Ezért a jövőben is folyamatosan indítják nyelvi csoportjaikat kezdő és haladó kategóriákban.

2022-ben az első csoport már elindult, február 15-ig még be lehet csatlakozni a foglalkozásba.