A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szervezésében megtartott nyelvi tanfolyamok nagy érdeklődésre tettek szert, a kezdők folytatták tanulmányaikat a haladó tanfolyamokon is.

A VEKOP-6.2.1. „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” pályázat befejezésének határidejét, illetve a határidő módosítás lehetőségét. 2020. első félévében a pandémiás helyzetre tekintettel meghosszabbították.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag megvalósítását a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. Erdőgondnoksága végzi. A programcsomag célja a területen élő lakosság integrációjának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése, a családok kohéziójának elősegítése, a természet védelmére való figyelem felhívása. Az negyedik „Erdő, fák, növények, állatok családi nap” 2020. június 20-án kerül megrendezésre a XVIII. ker. Péterhalmi-erdő – Sas u-i játszótér helyszínen.

A „Munkaerőpiaci integrációt elősegítő akkreditált felnőttképzések megvalósítása” programsorozat megvalósítója a Vecsési Ipartestület, melynek feladata rendszeres, kiscsoportos OKJ-s tanfolyamok szervezése az akcióterületen élő lakosság számára. Ennek keretében a 2020. évben három OKJ-s képzést biztosítottak az érdeklődők számára, melyről a lakosság tájékoztatást kap.

A Vecsési Ipartestület szervezésében OKJ-s képzés kerül elindításra „Építő- és anyagmozgató gép kezelői, földmunka-rakodó és szállítógépkezelő” képesítés megszerzésére 2019. május 15-én. A tanfolyam 60 órás, a sikeres vizsga után államilag elismert OKJ-s bizonyítványt szereznek.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít haladó angol nyelvből 2020. január 21-én kiscsoportos formában.

2019. Ősz

dec. 05, 2022

A Szivárvány Óvodában megrendezésre kerülő nemzetiségi nap jókedvel telt, a gyerekek jól érezték magukat.

Második rendezvénye a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságnak 2019.09.30-án kerül megrendezésre a Rózsa Művelődési Házban „Bűnmegelőzésről játékosan” címmel.

A célközönség itt az idős, nyugdíjas korosztály, akiket magával ragadott a játékosság a programok során. Négy versenyszámban mérettettik meg magukat: szimulációs motorvezetés, szimulációs autóvezetés, interaktív bűnmegelőzési tudáspróba, valamint részeg- és drogos szemüvegben akadálypálya.

A Polgárőrség további programjában a lakossággal veszi fel a személyes kapcsolatot, majd előadások keretében Katasztrófavédelmi tájékoztatást tart. Ennek megfelelően 2 lakossági bejárás megtörténik.

Ezek után került sor 2 tájékoztató interaktív előadásra, melyet a katasztrófavédelem tart tűzvédelem, balesetvédelem témakörben. Erről tájékoztatjuk a lakosságot.

Harmadik „Erdő, fák, állatok, növények” családi nap 2019.10.04-én kerül megrendezésre a 1181. Péterhalmi erdő – Sas u-i játszótér területen. A programban szerepel a növény- és állatvilág megismerése, az erdőben lévő gyárépületek történelmi visszatekintése, környezetvédelem. A kerületi erdőgondnok vezetésével indulnak erdőtúrák, melyeken szakszerű tájékoztatást kapnak a résztvevők a fent felsorolt témákban. A szabadtéri játékos vetélkedők, a természetben történő sportolás, mozgás népszerűsítése fontos szempont.

Családi program lévén, a családok közötti kohézió ösztönzése, egymás megismerése, a vetélkedők által az együttműködés, egymás erősítésének elősegítése a cél, valamint a csapatszellem kialakítása, melyet hasznosítani tudnak lakókörnyezetükben egyéb tevékenységek megoldásában is. Ezzel párhuzamosan a kézműves sátorban két helyszínen folynak a munkák, egyrészt Swarovski kristályból készíthetnek karkötőt az erre vállalkozók, másrészt őszi díszekből fa alapra ajtódíszt készítenek, a foglalkozás kézműves mester irányításával történik.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít kezdő angol nyelvből 2019. szeptember 24-én kiscsoportos formában.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít haladó angol nyelvből 2019. november 21-én kiscsoportos formában.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató 2019. november 9-én „Egészségügyi szűrőnapot” szervez a Zsebők Zoltán Szakrendelőben (1183. Thököly út 3.), melyre várjuk az akcióterület lakosait. A szűrésekről tájékoztatást kapnak az intézmény által elkészített tájékoztató lapról, melyet a területileg illetékes védőnők, a szociális munkások juttatják el a lakosság részére.

Családi nap

dec. 05, 2022

 

A 2019. 04.06-i „Családi nap" nagyon sikeres volt, a jelenlévők jól érezték magukat.

A tevékenységcsomag k megvalósítója a Lila Cápa Kreatív Bt., akik napi tematikus- és fejlesztő táborok, valamint kirándulások szervezésének kivitelezésére vállalkozik. A napi táborok megvalósítása történik, melyre a területileg illetékes Szivárvány- és Zenevár Óvodában, valamint a kerületi napközis táborban került sor. A kirándulások megvalósítása folyamatosan zajlik, ami az óvodás, illetve az általános iskolás korosztály számára kerül lebonyolításra.

A „Lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása” tevékenységcsomag megvalósítója a Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és ÖTE, akik első programjukat az Eötvös Iskolában végezték 2019. 05.23-án „Tűzvédelmi, kimentési gyakorló nap” program megrendezésével.

Az „Óvodai nemzetiségi napok” rendezvénycsomag 2 óvodában történő megvalósításban történik.

A Szivárvány Óvodában a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület végzi a program megvalósítását 2019.06.06-án. Egy egész napos rendezvény melynek tematikája a roma-magyar kultúra bemutatása. A gyermekeket különböző programokkal várják, elsőször a Ludas Matyi – zenés mesejátékot nézik meg a gyermekek, majd kézműves foglalkozásra hívják őket, mely érdekessége a cigány ősi mesterségek nyomában című kiállítással kezdődött. A délutáni program a Tébláb néptánc együttes interaktív műsorával kezdődik, majd össztánccal fejeződik be. Ezután megvendégelik a gyermekeket és a jelenlévő szülőket a bográcsban készült jellegzetes népi étellel. A programra a gyermekek hozzátartozóit is meghívják a szervezők.

A Zenevár Óvodában a „Szeretve tanulni” Közhasznú Oktatási Egyesület végezi a program megvalósítását 2019. október 17-én. A programban mind a 6 csoport részt vesz.

Az aulában erdélyi tájakat ábrázoló képeket láthatunk, és gyönyörködhetünk a Kárpátok szépségében.

A hat csoporthoz igazodva, hat állomáson, 20 percenként történik a váltás.

 1. Mese a sószobában, 2. Kutyás foglalkozás, 3. Hideg-meleg, 4. Tornatermi játékok,
 2. Kézműves foglakozás, 6. Erdélyi hangszerek bemutatása: tárogató, hegedű, citera, dob,

 

 A konzorciumi partnerek, a támogató csoport, valamint a projektmenedzsment képviselői több ízben tartottak munkamegbeszélést, melyen folyamatosan összehangolták tervezett tevékenységeiket.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag megvalósítója a Városrehabilitáció18 Zrt. Erdőgondnoksága.

Második Erdő, fák, állatok, növények” családi napját 2019.04.06-án rendezi a 1181. Péterhalmi erdő – Sas u-i játszóterén. Az akcióterületen élő lakosság számára, elsősorban az ő részvételükkel természetjárás, népzene hallgatás, néptánc tanulás, valamint kézműves foglalkozás közösségi programok valósultak meg.

A rendezvények fő célja a felelős természetjáró magatartás kialakítása, valamint felkelteni az érdeklődést a szabadtéri programlehetőségek iránt, a szabadidő hasznos eltöltésére is szerettünk volna alternatívát kínálni. Fontos szempont még az erdők állat- és növényvilágának tisztelete, megismerése, a természet kincseinek megóvására való nevelés.

A „Bűnmegelőzés” tevékenységcsomag megvalósítója a BRFK XVIII.ker. Rendőrkapitányság, mely keretében került megrendezésre 2019.02.04-én a XVIII.ker-i FSZEK Lőrinci Nagykönyvtárban a „Biztonságos Internet Nap” rendezvény, amely több korosztályt céloz meg.

A program főbb célkitűzései közé tartozik az akcióterületen élő lakosság – gyermekek, idősek, szülők - figyelmének felhívása az internet biztonságos használatára. A szülők figyelmének felhívása gyermekeik védelmében kialakítandó szabályok használatára, a folyamatos kontroll szükségességére.

Az „Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálas” tevékenységcsomag keretében a Szentlőrinci Atlétikai Club (SZAC) az akcióterület lakosságának gyermekeit befogadó 2 óvodában végezi tevékenységét. A Szivárvány Óvoda, valamint a Zenevár Óvoda érintett gyermekeinek tartanak mozgáskoordinációs foglalkozásokat.

A „Gyermeklélektani szolgáltatások” tevékenységcsomag megvalósítója az ATMA-SARANAM Szolgáltató Bt., aki tevékenységét 2019. január hónapban kezdte meg a területileg illetékes Szivárvány Óvodában, majd a Zenevár Óvodában. A célcsoport az óvodás gyermekek 5-6 éves korosztálya volt. Az akcióterületen élő gyermekek szülői hozzájárulás után részt vehetnek a gyermekdráma interaktív csoportos foglalkozásokon.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít kezdő angol nyelvből 2019. május 9-én kiscsoportos formában.   

Az „Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálás” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályáztatás során nyertes Szentlőrinci Atlétikai Club (SZAC) lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, és 2018. november hónapban megkezdték munkájukat a vállalt feladataikban.

A „Kiegyensúlyozott élet – függőségek nélkül” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályáztatás után nyertes Hamar János egyéni vállalkozó lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, munkáját 2018. decemberében kezdi.

A „Gyermeklélektani szolgáltatások” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályázat után nyertes ATMA-SARANAM Szolgáltató Bt. lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése folyamatban van, munkáját 2018. december hónapban kezdi meg.

A „Külső segítő szakemberek jelenléte” tevékenységcsomag pályáztatása után a nyertes ajánlattevő a Nyúlcipő Alapítvány lett. A nyertes szervezet várhatóan 2018. decemberében megkezdi munkáját.

A „Gyermektáborok szervezése” tevékenységcsomag pályáztatása folyamatban van, a nyertes szervezet várhatóan 2018. decemberében megkezdi munkáját a vállalkozói szerződés megkötése után.

 1. 03.05-én ismét munkamegbeszélést tartunk a Budapesti és Pest Megyei Önkormányzatok és megvalósító projektmenedzsment szervezetek részvételével, ahol egyeztettük a projekt haladását, az esetleges közös fellépés szükségességét a Közreműködő szervezet irányába.

A projekt általános és a szoft tevékenységek bemutatására 2018.09.11-én, első ízben tartottuk meg a lakossági fórumot, amelynek célja a lakosság tájékoztatása volt. A lakossági fórumot a Városrehabilitáció18 Zrt. kezdeményezte és szervezte. Célja a lakosság tájékoztatása a projekt tartalmi elemeiről, és a lakosságot érintő változásokról, valamint a programokról tájékoztatás nyújtása, amely elősegítheti a projekt gyakorlati megvalósítását.

A szoft tevékenységek közül elsőként a „Kulturális, sport, művészeti, szabadtéri tematikus programok szervezése” programsorozat került megvalósításra, melynek célja a lakosság figyelmének felhívása az egészséges életmód kialakítására, a sport tevékenységek játékos megismerésére. Célkitűzései közé tartoztak az akcióterületen élő lakosság figyelmének felhívása a projekt indulására, annak bemutatására, a projektben szereplő szociális programok sokszínűségére, illetve egy egészségtudatos életmód elősegítésére, a kerületi humán szolgáltatások bemutatására, a mozgás, sport népszerűsítésére, megismertetésére a lakosság különböző korú tagjaival. Ez a programsorozat három alkalommal került megrendezésre 2018. augusztus hónapban.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag, valamint az „Öko nap” programcsomag megvalósítását pályázat útján a Városrehabilitáció18 Zrt. Erdőgondnoksága nyerte, melynek első rendezvénye 2018.09.29-én került lebonyolításra. Az akcióterületen élő lakosság számára, elsősorban az ő részvételükkel természetjárás, népzene hallgatás, néptánc tanulás, valamint kézműves foglalkozás közösségi programok valósultak meg. A program főbb célkitűzései közé tartoztak a lakosság figyelmének felhívása a természet megóvására, az erdő élővilágának megismerésére, a növény- és állatvilág megismerésére, környezetvédelemre. Továbbá cél volt a felelős természetjáró magatartás kialakítása, az erdők állat- és növényvilágának tisztelete, megismerése, védelme, a természet kincseinek megóvására való nevelés, valamint felkelteni az érdeklődést a szabadtéri programlehetősek iránt.

A „Bűnmegelőzés” tevékenységcsomag első programjaként az idősek világnapja alkalmából a XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen került megrendezésre 2018. október 1-jén egy biztonságérzet javítását célzó rendezvény, amelyre az akcióterület lakossága is bevonásra került. A jelenlévők betekintést nyertek a kapitányság munkájába, hasznos tanácsokat, technikákat kaptak az időskorúak az önvédelem témájában.

A projektgazda Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 7 konzorciumi partnereivel együtt valósítja meg a szoft tevékenységeket:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kedvezményezett

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa Szociális Szolgálat

Mű-Hely Líceum Alapítvány

Agora Lokálpatrióta Egyesület

Millennium Intézet Alapítvány

Szintemelő Alapítvány

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány

Az alábbi szoft tevékenységekkel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósíthatják meg:

 • Megerősített szociális munka biztosítása az akcióterületen,
 • Képzési, átképzési és pályaorientációs programok,
 • A jobb társadalmi integrációt elősegítő kompetenciafejlesztés,
 • Interkulturális elfogadás elősegítése,
 • Közösségépítés – szomszédsági közösségi kertek kialakításával,
 • Egészségügyi prevenciós és szűrőprogramok erősítése,
 • Óvodai nevelési programok,
 • Óvodai, iskolai segítő szakmai szolgáltatások kibővítése,
 • A sikeres iskolai felzárkózást elősegítő, kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
 • Szabadidős programválaszték bővítése,
 • Bűnmegelőzés,
 • Mobilizációs program.

 

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszetlőrinc-Pestszerntimre Önkormányzata a Széchenyi 2020. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatási rendszeréhez 2016-ban benyújtotta a VEKOP-6.2.1-15-000002 azonosítószámú “Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázatát, amelyet a kiíró 2017 októberében érdemesnek ítélt támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását

E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves periódusa követte, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szoft programok előkészítése és a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) összeállítása történik meg.

 

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára
tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.