Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Házi Komposztálás” elnevezésű felhívásunkra 2021. évben beérkezett pályázatok feldolgozásra kerültek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Házi Esővízgyűjtés” elnevezésű felhívásunkra 2021. évben beérkezett pályázatok feldolgozásra kerültek.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a kerületünk lakosai részére „Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció”-t szervez

Idén október 7-21. között kerül sor a XVIII. kerületbena 2021. évi lakossági lomtalanításra.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

jogász (jogi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Társadalmi Kapcsolatok Főosztály munkájának segítése, közreműködés a közművelődés-, sport-, civil- és egyházi kapcsolatok, nemzetiségi feladatok, valamint testvérvárosi és nemzetközi feladatok ellátásában. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések készítése, jogszabályfigyelés, jogi tanácsadás. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, jogi állásfoglalás nyújtása, döntések végrehajtásában részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi végzettség: jogi diploma (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Humánszolgáltatási Főosztály

jogász (lakásgazdálkodási jogi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat, eljár a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján az ügyfelektől érkező bérlakásügyekkel kapcsolatos beadványok ügyintézésében, közreműködik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének lebonyolításában.

Részt vesz a lakbérhátralékok behajtására vonatkozó részletfizetési megállapodás, támogatási szerződés megkötésének előkészítésében, kintlévőségek behajtásában, előkészíti a kapcsolódó peres eljárások anyagát, és figyelemmel kíséri, valamint nyilvántartást vezet a jogi eljárás alakulásáról. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét a lakásgazdálkodás terén a peres és nem peres, illetve hatósági eljárásokban. Részt vesz a Képviselő-testületi ülések, illetve a bizottsági üléseire előterjesztés elő- és elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, továbbá az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjának megfelelő végzettség (egyetemi végzettség: jogi diploma, pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2021. október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kötelesné Mike Ibolya osztályvezető nyújt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 296-1300*1812-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton, lakásgazdálkodási jogi referens munkakör megjelöléssel a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály

jogász (jogi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, jogszabályfigyelés, jogi tanácsadás, közreműködés a kintlévőségek behajtásában, beszerzések koordinálása, és ezekhez kapcsolódó feladatok. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, véleményezése, továbbá az Önkormányzat működésével kapcsolatos előterjesztések jogi, törvényességi felülvizsgálata. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete peres és nem peres eljárásokban, meghatározott ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi végzettség: jogi diploma (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség
 • végrehajtási eljárásokban szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető nyújt a (06-1) 296-1401 -es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Polgármesteri és Jegyzői Főosztály

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése, szerződések előkészítése, jogi véleményezése, a Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi előkészítése és véleményezése, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának jogi segítése.

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok, így különösen képviselő-testületi, bizottsági munka szervezése, folyamatok koordinálása.

Előterjesztések készítése, jogi kontrollja, jogi állásfoglalás nyújtása.

Jegyző, Aljegyző és a Polgármesteri és Jegyzői Főosztály munkájának segítése.

Döntések végrehajtásában részvétel.

Belső kontrollhoz kapcsolódó összekötő, koordinációs feladatok ellátása.

Közreműködés a választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Jogi, közigazgatási vagy államigazgatási felsőfokú végzettség (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett, legalább 3 éves tapasztalat
 • önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat
 • közigazgatási jogi területen szerzett tapasztalat

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • közigazgatáshoz illeszkedő gondolkodás és magatartás
 • kiváló íráskészség, gyors fogalmazásikészség
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
 • alapos, precíz, megbízható személyiség
 • terhelhetőség, stressztűrő képesség
 • proaktív és agilis személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

 

 

Kedves Kerületi Lakosok! Tisztelt Ügyfeleink!

A zöldhulladék-gyűjtő zsákok osztása pillanatnyilag szünetel.

1. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. augusztus 20-án, pénteken 18 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

2. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. augusztus 24-én, kedden 8:30 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

3. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. augusztus 31-én, kedden 17 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

4. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. október 1-én, pénteken 11 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

5. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. október 21-én, csütörtökön 15 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

6. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. november 11-én, csütörtökön 18:30 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

7. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. november 29-én, hétfőn 16:00 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

8. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. december 1-én, szerdán 17:00 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10).

9. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. december 2-án, csütörtökön 15:00 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)

10. A Budapest Főváros XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart 2021. december 16-án, csütörtökön 16:00 órai kezdettel a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)