Tisztelt Látogató!

Ennek az oldalnak az a célja, hogy a kerületi lakosok számára lehetőséget biztosítson a támogatásokkal kapcsolatban tudomására jutott visszaélések vagy törvénytelenségek bejelentésére.

Amennyiben bejelentést kíván tenni, kérjük írjon egy e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 

 

Tisztelt XVIII. kerületi lakosok!

 

Az oltás szervezésével és menetével összefüggő kérdéseik alapján összegyűjtöttünk néhány fontos információt Önöknek

 

Tisztelt Támogatónk!

 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNYA több mint húsz éve támogatja a kerületi kulturális- és sportélet területén eredményesen

dolgozók munkáját. 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az elektromos közszolgáltatást végző ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. megbízásából a Kelet-Pest-megyei Kft. 2021. február 24. és 2021. március 24. közötti időtartamban a villamos hálózatok kertészeti, erdészeti jellegű karbantartási munkálatait végzi, kizárólag a villamos hálózatokra előírt védőtávolságok kialakítására vonatkozóan.


Logó felirat nélkül Rajztábla 1

 

Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Óvoda

 

 

 

Rövidített név                                                  BP18 Egyesített Óvoda

OM szám                                                         034663

Intézményvezető neve                                    Kékesi Szilvia

Intézményvezető-helyettes neve                    Gajdosné Szabó Anita

Intézmény címe                                              1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2.

Intézmény telefonszáma                                 +36-1-290-8263

                                                                        +36-20-225-2476

Intézmény e-mail címe                                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézmény honlapja, weboldala                       www.bp18ovoda.hu  

 

 

Tagóvodák elérhetőségei

Hirdetmény az óvodai beiratkozással kapcsolatban: pdfBeiratkozás

 

BP18 Egyesített Óvoda körzetei:

Tagóvodák szerint - pdfLetöltés

Utcanév szerint - pdfLetöltés

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői programja

pdfKékesi Szilvia vezetői program

 

BP18 Egyesített Óvoda alapító okirata

pdfAlapító okirat

 

Óvodák téli zárva tartás és 2022. nyári ügyelet

pdfTéli zárva tartás és nyári ügyelet

 

SNI gyermekek ellátása

pdfIntegrált-inkluzív nevelést biztosító óvodák

 

Cím: 1182 Budapest, Üllői út 707.

Telefon: +361-290-4011, +3620-402-0005

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Török Dóra

Nyitvatartás: 0-24 óra

A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, ahol is az otthon belső életének rendjét, az elhelyezett személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait házirend tartalmazza.

A Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói jogviszonyának, hallgatói jogviszonyának vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

A Családok Átmeneti Otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

 • befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
 • befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
 • biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
 • segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
 • biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
 • a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
 • közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Ellátás igénybevételének feltétele

 • kerületi lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely
 • Családok Átmeneti Otthonában történő felvétel iránti kérelem benyújtása
 • Megállapodás megkötése az igénybevételről a kérelmezővel

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén.

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata rendelete alapján.

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 19.

Telefon: +361-296-0081, +3620-402-0006

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Kovács Péter József

Nyitvatartás: 0-24 óra

A gyermekek átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, ahol is az otthon belső életének rendjét, az elhelyezett személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait házirend tartalmazza.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, 3-18 év közötti gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Az átmeneti gondozás keretében a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült gyermek számára az állapotához, a bekerülésének körülményeihez igazodó speciális ellátást, lakhatást (ideiglenes gondozást) biztosítunk az Átmeneti Otthonban.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodunk, mely magába foglalja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetést, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, lakhatását. A szabadidő hasznos eltöltése során gondot fordítunk a készségfejlesztésre, és a társadalmi integráció szempontjából nélkülözhetetlen konstruktív életvezetés megalapozására is.

Ellátás igénybevételének feltétele

 • kerületi lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely
 • Gyermekek Átmeneti Otthonában történő felvétel iránti kérelem benyújtása
 • Megállapodás megkötése az igénybevételről a törvényes képviselővel

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén. Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata rendelete alapján.

Prevenciós csoport

szept. 29, 2022

Prevenciós csoport

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +361-291-3220, +3620-391-4693

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Csoport vezető: Lemák Andrea

Nyitvatartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

900- 1300

kapcsolattartási ügyelet

A nyitvatartás a szervezett programok függvényében eltérhet.

A Prevenciós csoport fő feladata a kerületben életvitelszerűen lakó gyermek- és fiatalkorúak, valamint családjaik részére

 • szabadidős és egyéb programok, csoportfoglalkozások szervezése
 • mindennapi problémáik megoldását segítő ingyenes szolgáltatások nyújtása, így különösen tanulási-, fejlesztőpedagógiai-, gyógypedagógiai-, pályaválasztási-, pszichológiai segítségnyújtás, mediáció, kapcsolattartási ügyelet, korrepetálás

Szabadidős és sport programok

 1. a) Játszóház - Közösségépítő foglalkozások

A Játszóház lehetőséget ad a környéken élő fiataloknak, hogy az iskola után, illetve a tanítási szünetekben már délelőtt is, életkori sajátosságuknak megfelelően játékkal, vagyis hasznosan töltsék el szabadidejüket. Felnőtt felügyelet mellett csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, és választhatnak a rengeteg társasjáték közül is. Akár arra is lehetőségük van, hogy boksz-zsákon levezessék a felgyülemlett feszültségüket és erősödjenek a kondigép segítségével. Az Infó Kuckóban számítógépet is használhatnak és X-Box-szal is játszhatnak, valamint az udvaron trambulinozhatnak. Az eszközök kizárólag nyitvatartási idő alatt használhatók, térítésmentesen. Iskolaidőben délelőtt osztályokat/csoportokat is várunk (Telefonos egyeztetés ajánlott!).

 1. b) Sportprogramok

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára próbáljuk évről évre bővíteni a sportolás lehetőségét, amire családi körülményeik miatt nem lenne lehetőségük. A csellengés, káros szenvedélyek, céltalan szabadidő eltöltés, unalomból fakadó devianciák helyett továbbra is szeretnénk értékes programot biztosítani számukra, segítve ezzel az összetartozás érzését kialakítani. Célunk ezzel egyrészt a feszültségek levezetése, másrészt az egészséges életmód és a sport megszerettetése, valamint csoportépítés és a kitartásuk fejlesztése.
Alkalomszerű programjaink: úszás, foci, kosárlabda, számháború, csocsó és ping-pong bajnokság, biliárd, bowling.

 1. c) "Blende" fotó szakkör

A fotózás egy napjainkban mindenki által „művelt”, de a közoktatásunkban nem szereplő műveltségi terület. A szakkör célja  a fényképezés alapjainak gyakorlat-centrikus lerakása. A foglalkozások során a résztvevők megismerik a technikai képrögzítés elvi alapjait, a digitális fotózásban olyan jártasságot szereznek, ami a későbbiekben tovább fejleszthető. Érdeklődni Csörsz Péternél lehet.

 1. d) Kulturális programok

Havonta egy alkalommal kiállítás, múzeumlátogatás szervezése a kerületben élő gyermekek, fiatalok számára. Az aktuális program a honlapon, az intézmény facebook oldalán és a hirdető táblán érhető el. 

 1. e) Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozások célja, az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok megismertetése, az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés elősegítése a foglalkozások során.

f)"Együtt a családdal"

Szabadidős programok családoknak. Célunk, hogy olyan közös élményt nyújtsunk a családoknak a szabadidő tartalmas eltöltése által, amire egyre kevesebb idejük, és lehetőségük van. A programok által arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy fedezzék fel újra az együtt töltött idő szépségét. Ebben szeretnénk segítséget adni, így havonta egy alkalommal különböző családi programokat szervezünk. Az aktuális program a honlapon, az intézmény facebook oldalán és a hirdető táblán érhető el. 

 1. g) "Társadalmi munka" - csoport

A környezettudatossághoz, a környezet védelméhez kapcsolódó környezetszépítő megmozdulások „házon belül és kívül”.

 1. h) „Hadd főzzek ma magamnak…” a főzőshow

Kéthetente jelentkező program, melyen a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a sütés/ főzés alapjait intézményünk dolgozóitól és/vagy szakácsnak készülő társaiktól.
Időpont: kéthetente hétfőn 15:00-17:00.

 1. i) Nyitott Ajtó klub

Felnőttek részére szeretnénk lehetőséget biztosítani a „társas együttlétre” .
Az igényeknek megfelelően:
- könyvek olvasása, ajánlása
- ismerkedés a fűszernövényekkel
- receptek (étel-sütemény) cseréje
- gyakorlati tanácsok, segítségnyújtás, beszélgetés
Időpont: szerda 10.00-12.00
Érdeklődni: Pankasziné Magyar Zsuzsánál 

Tanulást segítő szolgáltatások

A foglalkozásokat vezeti: Somlyai Ilona gyógypedagógus és P. Magyar Zsuzsanna tanító
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 291-3220-as telefonszámon.

 1. a) Általános iskolások részére

Fejlesztések: részképességek, valamint olvasás- és szövegértés fejlesztése

Korrepetálás, javító és osztályozó vizsgára való felkészülés segítése: magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret és alsós matematika tantárgyból

 1. b) Óvodáskorúak részére

Az 5-6 éves óvodások kiscsoportos foglalkozásokra járhatnak hozzánk, amely minden területen segíti a részképességek erősödését. A foglalkozások főbb célja a felzárkóztatás, illetve az iskolára való felkészítés.
Heti egy alkalommal a gyerekek óvodás tornán vehetnek részt. A tornán zenére, mondókára mozgunk, gimnasztikázunk, akadálypályán feladatokat oldunk meg, versenyjátékokat játszunk.  

 1. c) A 0-3 éves korúak részére

A legkisebbek részére 0-3 éves korig működik a Baba-mama klub, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 10-től 12-ig.
Az együttléteket közös játékkal, mondókázással, énekelgetéssel, gitározással és sok beszélgetéssel tesszük tartalmassá. Alkalmanként a védőnőkkel együttműködve tematikus előadásokat szervezünk egészségügyi szakemberek meghívásával.

Komplex mozgásterápia (Delacato módszer alapján)

A foglalkozások az 5-10 év közötti gyerekeknek tanulási és magatartási problémáinak megelőzésére és kezelésére szolgálnak. A terápia, szülői segítséggel otthon végezhető. Alapos felmérés után a feladatsort képzett gyógypedagógus és komplex mozgásterapeuta állítja össze. Konzultáció havonta.

Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona

TSMT torna

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Ajánlott kifejezetten:

 • 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,
 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
 • hiperaktív,
 • figyelemzavaros,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós,
 • súlyos beszédhibás,
 • mozgásban ügyetlen,
 • egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek

Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona

Iskolák számára kínált szolgáltatásaink, csoportfoglalkozásaink

a) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. A szolgáltatás további célja az elsődleges prevenciós programok működtetése, valamint az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás.

b) Iránytű értéktisztázó csoport

A csoportfoglalkozások célja, hogy a fiatalok felismerjék és tudatosítsák, hogy a saját és embertársaik döntését milyen értékrenddel kapcsolatos meggyőződések befolyásolják. A foglalkozást 12-18 éveseknek ajánljuk.

c) Konfliktusmegoldó gyakorlatok gyerekeknek 

A konfliktuskezelő tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konfliktus fogalmával és a különböző konfliktus megoldási stratégiákkal, továbbá tudatosítsák, hogy mely stratégiák jellemzők rájuk, és felismerjék az ez irányú fejlődés szükségességét, lehetőségét.
Fő célja, hogy megtanítsa a gyerekeknek a másik nézőpontjának elfogadását. Ez lehet majd az alapja egy kevésbé konfliktusos, jó minőségű kapcsolatrendszer kialakításának.
A módszer nem minősíti az egyéni stratégiákat, az egyes konfliktus megoldások következményeit ismerteti fel. 

d) „Vigyázz lépcső!” Életúttervezés (pályaválasztáshoz kapcsolódó) csoportfoglalkozás 13-18 éveseknek

Az életúttervezés célja, hogy a gyermekek átgondolják és felismerjék saját képességeiket, készségeiket, tudatosítsák erősségeiket, melyeket aztán fel tudnak használni a döntési folyamataikban.

e) Készségfejlesztő drámafoglalkozás 

A foglalkozás a drámapedagógia eszközeivel indirekt, játékos formában fejleszti a gyerekek kommunikációs, kooperációs, koncentrációs képességét.
Ezen képességek fontosak lesznek a munkába lépés idején, de akár az iskolai számonkérésnél is. A mások előtt zajló önkifejezés gyakorlása oldja a gátlásokat, a mozgásos gyakorlatok/játékok pedig a felesleges energia levezetésére is használhatók. 

f) Közösségépítő foglalkozás

Az iskolai osztályoknak szóló foglalkozássorozat játékos élménypedagógiai eszközökkel igyekszik elérni az osztályközösség pozitív irányú fejlődését, hogy annak minden tagja jól érezze magát abban a közegben, ahol teljesítményével jövőbeni életét alapozza meg.

g) „Kiabál” Bűnmegelőzési Társasjáték

A program egy társasjáték keretében kívánja a prevenciót megvalósítani. A komplex bűnmegelőzési program célja az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A társasjáték a következő témákat öleli fel: bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, drog.

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ Prevenciós Csoportjánál lehetőség van az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére, két helyszínen, több programba való bekapcsolódással.

Egyrészt Prevenciós Csoportunkon (Kondor Béla sétány 17.) belül lehetőség van a szorgalmi időszakban és tanítási szünetekben szabadidős programokon, játszóházi foglalkozásokon való részvételre, illetve általános iskolás gyermekek korrepetálására, pótvizsgára felkészítésére. Általában magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika tantárgyakból, német és angol nyelvből.

Másrészt lehetőség van a nyári napközis táborban (Bókay kert) is teljesíteni a közösségi szolgálatot. Csatlakozni lehet a különböző szakrajok (pl.: kézműves, túra raj) munkájához, gyermekek programra kísérése, felügyelete, közös játékok, sporttevékenységek formájában.

Intézményünk részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Lemák Andrea csoportvezető. Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon elérhetőségeinken. 

 

Mediáció

A mediáció egy olyan eljárás, konfliktuskezelő módszer, amikor egy harmadik, semleges fél nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

Érdeklődni lehet Csörsz Péternél.

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás

Kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára biztosítunk találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, továbbá az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Kapcsolattartási ügyelet az alábbi napokon vehető igénybe: hétfő, szerda, szombat. Intézményünknél felügyelt kapcsolattartásra is van lehetőség.  A szolgáltatás igénybevételének feltétele a felek közötti Megállapodás megkötése és a Házirend elfogadása.

További információt Malatinszky Zitától kaphatnak.

 

Ruhabörze

A Prevenciós Csoport negyedévente ingyenes ruhabörzét szervez a kerületben élő rászoruló családok részére. A pontos időpontokról a Csibész valamennyi intézményében és a Facebook oldalunkról tájékozódhatnak: („CSIBÉSZ Család- és Gyermekjóléti Központ”)

További információt Malatinszky Zitától kaphatnak.

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +361-291-9467, +3620-402-0042

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Kalteneckerné Tomana Emília

Nyitvatartás

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

800-1300

kliensfogadás szünetel

800-1300

kliensfogadás szünetel

Kliens fogadás egész nap szünetel

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tervezett, komplex segítő tevékenységeket látnak el Budapest Főváros XVIII. kerületében élő kiskorúak vonatkozásában. A Központ munkatársai tevékenységüket a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával és közvetítésével, szervező tevékenységgel, a feladatok koordinálásával biztosítják.

A Központ esetmenedzserei szoros egységben dolgoznak a család- és gyermekjóléti szolgálatok, átmeneti gondozást biztosító szervezeti egységek, valamint a gyámhatóság munkatársaival. Hatósági intézkedés esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen támogatják klienseiket abban, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, valamint a gyermekek környezetében jelentkező veszélyeztetettség megszűnjön.

Főbb tevékenységeink

A Központ a Szolgálatok általános szolgáltatási feladatain túl, az alábbi speciális szolgáltatásokat nyújtja:

 • jogi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás (Jogászaink jogi képviseletet nem látnak el!)
 • család- és párterápia/konzultáció
 • mediáció/közvetítő eljárás (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • kórházi- egészségügyi szociális munka: a Központ által biztosított gyermekvédelmi célú kórházi – egészségügyi szociális munkával célunk, hogy a kórházi, illetve területi-iskolai védőnővel, valamint a kórházi szociális és egészségügyi szakemberekkel együttműködve a válsághelyzetben lévő anyának, szülőnek és gyermekének segítséget nyújtsunk a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében.
 • utcai és lakótelepi szociális munka 
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • szociális diagnózis elkészítése: a Központ esetmenedzsere szociális diagnózist készít a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges szociális és gyermekjóléti szolgáltatások megállapítása érdekében. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket arra, hogy a szolgáltatás kérelmezésére vonatkozó igényt nyilvántartásba vegye. A diagnózis felvételében való részvétel önkéntes.
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása: a kerületben élő gyermekvédelmi/gyermekjóléti problémákban érintett, valamint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok sürgősségi és krízis helyzetben történő azonnali segítségnyújtása érdekében az intézmény telefonos készenléti szolgálatot működtet. A készenléti szolgálatot az intézmény a nyitvatartási idején túl, egy állandó telefonszámmal és folyamatos elérhetőséggel biztosítja, melynek keretében segítő beszélgetés, krízisoldás, tanácsadás és tájékoztatás nyújtására van lehetőség.
A készenléti szolgálat telefonszáma: +3620-562-2413

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.

Telefon: +361-294-5680, +3620-989-4759

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Pappné Gál Beatrix

Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1188 Budapest, Vezér utca 52. /Ady Endre utca 100.

Telefon: +361-296-0812, +3620-402-0030

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Gerecs-Ormosi Szabina

 

Nyitvatartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

900- 1300

kapcsolattartási ügyelet

800-1300

kliensfogadás szünetel

800-1300

kliensfogadás szünetel

Kliens fogadás egész nap szünetel

1400-1700 kapcsolattartási ügyelet

1400-1700 kapcsolattartási ügyelet

Családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtunk támogatást, szolgáltatást.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosítunk, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A szolgáltatást igénybe vevőkkel való együttműködésünk alapja az önkéntesség. A Szolgálatok tevékenysége nem hatósági, hanem szolgáltatás jellegű. A Szolgálatok által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

 

Ellátási terület

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerület 1181, 1183, 1184, 1186, 1185-ös irányítószámmal jelölt körzet területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családoknak, fiataloknak, kiskorú gyermekeknek és időseknek nyújt segítséget.

Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerület 1188-as irányítószámmal jelölt körzet területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családoknak, fiataloknak, kiskorú gyermekeknek és időseknek nyújt segítséget.


Főbb tevékenységeink

 • meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát és szükség esetén együttműködési megállapodást kötünk, mely alapján történik a szociális segítő munka
 • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segítséget nyújtunk a támogatásokhoz való hozzájutásban
 • jogi, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó és egyéb tanácsadást, vagy az ezekhez való hozzájutást szervezzük
 • családterápiás, családkonzultációs és mediációs lehetőséget biztosítunk
 • segítséget nyújtunk lakhatási krízishelyzet megoldásában, intézményi elhelyezésben
 • anyagi nehézségekkel küzdő személyek, családok számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében
 • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése
 • tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről
 • családon belül jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, az ehhez szükséges szolgáltatások közvetítése, így a különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • tájékoztatást adunk családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról, segítünk az ellátások igénylésében
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
 • adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
 • foglalkoztatási tanácsadást és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
 • közreműködünk adományok fogadásában és elosztásában
 • közösségi programokat szervezünk
 • a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésében közreműködünk

Hátralékkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanácsadónk segítséget nyújt a lakhatással, hátralékkal kapcsolatos iratok, felszólítások, számlák, levelek értelmezésében, a pénzkezelési szokások áttekintésében, a tudatos fogyasztói magatartás, háztartási gazdálkodási szemlélet erősítésében. Tájékoztatást nyújt a közművek és a társasházak által nyújtott fizetési kedvezményekről és a különböző támogatási lehetőségekről. Közreműködik a különböző kérelmek és a hozzá kapcsolódó dokumentációk összeállításában (pl. adósságcsökkentési támogatás). A tanácsadással kapcsolatosan Török László ad bővebb felvilágosítást.