Logó felirat nélkül Rajztábla 1

 

Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Óvoda

 

 

 

Rövidített név                                                  BP18 Egyesített Óvoda

OM szám                                                         034663

Intézményvezető neve                                    Kékesi Szilvia

Intézményvezető-helyettes neve                    Gajdosné Szabó Anita

Intézmény címe                                              1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2.

Intézmény telefonszáma                                 +36-1-290-8263

                                                                        +36-20-225-2476

Intézmény e-mail címe                                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézmény honlapja, weboldala                       www.bp18ovoda.hu  

 

 

Tagóvodák elérhetőségei

Hirdetmény az óvodai beiratkozással kapcsolatban: pdfBeiratkozás

 

BP18 Egyesített Óvoda körzetei:

Tagóvodák szerint - pdfLetöltés

Utcanév szerint - pdfLetöltés

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői programja

pdfKékesi Szilvia vezetői program

 

BP18 Egyesített Óvoda alapító okirata

pdfAlapító okirat

 

Óvodák téli zárva tartás és 2022. nyári ügyelet

pdfTéli zárva tartás és nyári ügyelet

 

SNI gyermekek ellátása

pdfIntegrált-inkluzív nevelést biztosító óvodák

 

Cím: 1182 Budapest, Üllői út 707.

Telefon: +361-290-4011, +3620-402-0005

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Török Dóra

Nyitvatartás: 0-24 óra

A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, ahol is az otthon belső életének rendjét, az elhelyezett személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait házirend tartalmazza.

A Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói jogviszonyának, hallgatói jogviszonyának vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

A Családok Átmeneti Otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

 • befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
 • befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
 • biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
 • segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
 • biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
 • a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
 • közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Ellátás igénybevételének feltétele

 • kerületi lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely
 • Családok Átmeneti Otthonában történő felvétel iránti kérelem benyújtása
 • Megállapodás megkötése az igénybevételről a kérelmezővel

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén.

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata rendelete alapján.

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 19.

Telefon: +361-296-0081, +3620-402-0006

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Kovács Péter József

Nyitvatartás: 0-24 óra

A gyermekek átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, ahol is az otthon belső életének rendjét, az elhelyezett személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait házirend tartalmazza.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, 3-18 év közötti gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

Az átmeneti gondozás keretében a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült gyermek számára az állapotához, a bekerülésének körülményeihez igazodó speciális ellátást, lakhatást (ideiglenes gondozást) biztosítunk az Átmeneti Otthonban.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodunk, mely magába foglalja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetést, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, lakhatását. A szabadidő hasznos eltöltése során gondot fordítunk a készségfejlesztésre, és a társadalmi integráció szempontjából nélkülözhetetlen konstruktív életvezetés megalapozására is.

Ellátás igénybevételének feltétele

 • kerületi lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely
 • Gyermekek Átmeneti Otthonában történő felvétel iránti kérelem benyújtása
 • Megállapodás megkötése az igénybevételről a törvényes képviselővel

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén. Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata rendelete alapján.

Prevenciós csoport

jan. 27, 2023

Prevenciós csoport

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +361-291-3220, +3620-391-4693

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Csoport vezető: Lemák Andrea

Nyitvatartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

900- 1300

kapcsolattartási ügyelet

A nyitvatartás a szervezett programok függvényében eltérhet.

A Prevenciós csoport fő feladata a kerületben életvitelszerűen lakó gyermek- és fiatalkorúak, valamint családjaik részére

 • szabadidős és egyéb programok, csoportfoglalkozások szervezése
 • mindennapi problémáik megoldását segítő ingyenes szolgáltatások nyújtása, így különösen tanulási-, fejlesztőpedagógiai-, gyógypedagógiai-, pályaválasztási-, pszichológiai segítségnyújtás, mediáció, kapcsolattartási ügyelet, korrepetálás

Szabadidős és sport programok

 1. a) Játszóház - Közösségépítő foglalkozások

A Játszóház lehetőséget ad a környéken élő fiataloknak, hogy az iskola után, illetve a tanítási szünetekben már délelőtt is, életkori sajátosságuknak megfelelően játékkal, vagyis hasznosan töltsék el szabadidejüket. Felnőtt felügyelet mellett csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, és választhatnak a rengeteg társasjáték közül is. Akár arra is lehetőségük van, hogy boksz-zsákon levezessék a felgyülemlett feszültségüket és erősödjenek a kondigép segítségével. Az Infó Kuckóban számítógépet is használhatnak és X-Box-szal is játszhatnak, valamint az udvaron trambulinozhatnak. Az eszközök kizárólag nyitvatartási idő alatt használhatók, térítésmentesen. Iskolaidőben délelőtt osztályokat/csoportokat is várunk (Telefonos egyeztetés ajánlott!).

 1. b) Sportprogramok

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára próbáljuk évről évre bővíteni a sportolás lehetőségét, amire családi körülményeik miatt nem lenne lehetőségük. A csellengés, káros szenvedélyek, céltalan szabadidő eltöltés, unalomból fakadó devianciák helyett továbbra is szeretnénk értékes programot biztosítani számukra, segítve ezzel az összetartozás érzését kialakítani. Célunk ezzel egyrészt a feszültségek levezetése, másrészt az egészséges életmód és a sport megszerettetése, valamint csoportépítés és a kitartásuk fejlesztése.
Alkalomszerű programjaink: úszás, foci, kosárlabda, számháború, csocsó és ping-pong bajnokság, biliárd, bowling.

 1. c) "Blende" fotó szakkör

A fotózás egy napjainkban mindenki által „művelt”, de a közoktatásunkban nem szereplő műveltségi terület. A szakkör célja  a fényképezés alapjainak gyakorlat-centrikus lerakása. A foglalkozások során a résztvevők megismerik a technikai képrögzítés elvi alapjait, a digitális fotózásban olyan jártasságot szereznek, ami a későbbiekben tovább fejleszthető. Érdeklődni Csörsz Péternél lehet.

 1. d) Kulturális programok

Havonta egy alkalommal kiállítás, múzeumlátogatás szervezése a kerületben élő gyermekek, fiatalok számára. Az aktuális program a honlapon, az intézmény facebook oldalán és a hirdető táblán érhető el. 

 1. e) Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozások célja, az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok megismertetése, az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés elősegítése a foglalkozások során.

f)"Együtt a családdal"

Szabadidős programok családoknak. Célunk, hogy olyan közös élményt nyújtsunk a családoknak a szabadidő tartalmas eltöltése által, amire egyre kevesebb idejük, és lehetőségük van. A programok által arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy fedezzék fel újra az együtt töltött idő szépségét. Ebben szeretnénk segítséget adni, így havonta egy alkalommal különböző családi programokat szervezünk. Az aktuális program a honlapon, az intézmény facebook oldalán és a hirdető táblán érhető el. 

 1. g) "Társadalmi munka" - csoport

A környezettudatossághoz, a környezet védelméhez kapcsolódó környezetszépítő megmozdulások „házon belül és kívül”.

 1. h) „Hadd főzzek ma magamnak…” a főzőshow

Kéthetente jelentkező program, melyen a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a sütés/ főzés alapjait intézményünk dolgozóitól és/vagy szakácsnak készülő társaiktól.
Időpont: kéthetente hétfőn 15:00-17:00.

 1. i) Nyitott Ajtó klub

Felnőttek részére szeretnénk lehetőséget biztosítani a „társas együttlétre” .
Az igényeknek megfelelően:
- könyvek olvasása, ajánlása
- ismerkedés a fűszernövényekkel
- receptek (étel-sütemény) cseréje
- gyakorlati tanácsok, segítségnyújtás, beszélgetés
Időpont: szerda 10.00-12.00
Érdeklődni: Pankasziné Magyar Zsuzsánál 

Tanulást segítő szolgáltatások

A foglalkozásokat vezeti: Somlyai Ilona gyógypedagógus és P. Magyar Zsuzsanna tanító
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 291-3220-as telefonszámon.

 1. a) Általános iskolások részére

Fejlesztések: részképességek, valamint olvasás- és szövegértés fejlesztése

Korrepetálás, javító és osztályozó vizsgára való felkészülés segítése: magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret és alsós matematika tantárgyból

 1. b) Óvodáskorúak részére

Az 5-6 éves óvodások kiscsoportos foglalkozásokra járhatnak hozzánk, amely minden területen segíti a részképességek erősödését. A foglalkozások főbb célja a felzárkóztatás, illetve az iskolára való felkészítés.
Heti egy alkalommal a gyerekek óvodás tornán vehetnek részt. A tornán zenére, mondókára mozgunk, gimnasztikázunk, akadálypályán feladatokat oldunk meg, versenyjátékokat játszunk.  

 1. c) A 0-3 éves korúak részére

A legkisebbek részére 0-3 éves korig működik a Baba-mama klub, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 10-től 12-ig.
Az együttléteket közös játékkal, mondókázással, énekelgetéssel, gitározással és sok beszélgetéssel tesszük tartalmassá. Alkalmanként a védőnőkkel együttműködve tematikus előadásokat szervezünk egészségügyi szakemberek meghívásával.

Komplex mozgásterápia (Delacato módszer alapján)

A foglalkozások az 5-10 év közötti gyerekeknek tanulási és magatartási problémáinak megelőzésére és kezelésére szolgálnak. A terápia, szülői segítséggel otthon végezhető. Alapos felmérés után a feladatsort képzett gyógypedagógus és komplex mozgásterapeuta állítja össze. Konzultáció havonta.

Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona

TSMT torna

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Ajánlott kifejezetten:

 • 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,
 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
 • hiperaktív,
 • figyelemzavaros,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós,
 • súlyos beszédhibás,
 • mozgásban ügyetlen,
 • egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek

Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona

Iskolák számára kínált szolgáltatásaink, csoportfoglalkozásaink

a) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. A szolgáltatás további célja az elsődleges prevenciós programok működtetése, valamint az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás.

b) Iránytű értéktisztázó csoport

A csoportfoglalkozások célja, hogy a fiatalok felismerjék és tudatosítsák, hogy a saját és embertársaik döntését milyen értékrenddel kapcsolatos meggyőződések befolyásolják. A foglalkozást 12-18 éveseknek ajánljuk.

c) Konfliktusmegoldó gyakorlatok gyerekeknek 

A konfliktuskezelő tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konfliktus fogalmával és a különböző konfliktus megoldási stratégiákkal, továbbá tudatosítsák, hogy mely stratégiák jellemzők rájuk, és felismerjék az ez irányú fejlődés szükségességét, lehetőségét.
Fő célja, hogy megtanítsa a gyerekeknek a másik nézőpontjának elfogadását. Ez lehet majd az alapja egy kevésbé konfliktusos, jó minőségű kapcsolatrendszer kialakításának.
A módszer nem minősíti az egyéni stratégiákat, az egyes konfliktus megoldások következményeit ismerteti fel. 

d) „Vigyázz lépcső!” Életúttervezés (pályaválasztáshoz kapcsolódó) csoportfoglalkozás 13-18 éveseknek

Az életúttervezés célja, hogy a gyermekek átgondolják és felismerjék saját képességeiket, készségeiket, tudatosítsák erősségeiket, melyeket aztán fel tudnak használni a döntési folyamataikban.

e) Készségfejlesztő drámafoglalkozás 

A foglalkozás a drámapedagógia eszközeivel indirekt, játékos formában fejleszti a gyerekek kommunikációs, kooperációs, koncentrációs képességét.
Ezen képességek fontosak lesznek a munkába lépés idején, de akár az iskolai számonkérésnél is. A mások előtt zajló önkifejezés gyakorlása oldja a gátlásokat, a mozgásos gyakorlatok/játékok pedig a felesleges energia levezetésére is használhatók. 

f) Közösségépítő foglalkozás

Az iskolai osztályoknak szóló foglalkozássorozat játékos élménypedagógiai eszközökkel igyekszik elérni az osztályközösség pozitív irányú fejlődését, hogy annak minden tagja jól érezze magát abban a közegben, ahol teljesítményével jövőbeni életét alapozza meg.

g) „Kiabál” Bűnmegelőzési Társasjáték

A program egy társasjáték keretében kívánja a prevenciót megvalósítani. A komplex bűnmegelőzési program célja az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A társasjáték a következő témákat öleli fel: bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, drog.

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ Prevenciós Csoportjánál lehetőség van az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére, két helyszínen, több programba való bekapcsolódással.

Egyrészt Prevenciós Csoportunkon (Kondor Béla sétány 17.) belül lehetőség van a szorgalmi időszakban és tanítási szünetekben szabadidős programokon, játszóházi foglalkozásokon való részvételre, illetve általános iskolás gyermekek korrepetálására, pótvizsgára felkészítésére. Általában magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika tantárgyakból, német és angol nyelvből.

Másrészt lehetőség van a nyári napközis táborban (Bókay kert) is teljesíteni a közösségi szolgálatot. Csatlakozni lehet a különböző szakrajok (pl.: kézműves, túra raj) munkájához, gyermekek programra kísérése, felügyelete, közös játékok, sporttevékenységek formájában.

Intézményünk részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Lemák Andrea csoportvezető. Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon elérhetőségeinken. 

 

Mediáció

A mediáció egy olyan eljárás, konfliktuskezelő módszer, amikor egy harmadik, semleges fél nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

Érdeklődni lehet Csörsz Péternél.

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás

Kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára biztosítunk találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, továbbá az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Kapcsolattartási ügyelet az alábbi napokon vehető igénybe: hétfő, szerda, szombat. Intézményünknél felügyelt kapcsolattartásra is van lehetőség.  A szolgáltatás igénybevételének feltétele a felek közötti Megállapodás megkötése és a Házirend elfogadása.

További információt Malatinszky Zitától kaphatnak.

 

Ruhabörze

A Prevenciós Csoport negyedévente ingyenes ruhabörzét szervez a kerületben élő rászoruló családok részére. A pontos időpontokról a Csibész valamennyi intézményében és a Facebook oldalunkról tájékozódhatnak: („CSIBÉSZ Család- és Gyermekjóléti Központ”)

További információt Malatinszky Zitától kaphatnak.

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +361-291-9467, +3620-402-0042

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Kalteneckerné Tomana Emília

Nyitvatartás

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

800-1300

kliensfogadás szünetel

800-1300

kliensfogadás szünetel

Kliens fogadás egész nap szünetel

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tervezett, komplex segítő tevékenységeket látnak el Budapest Főváros XVIII. kerületében élő kiskorúak vonatkozásában. A Központ munkatársai tevékenységüket a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával és közvetítésével, szervező tevékenységgel, a feladatok koordinálásával biztosítják.

A Központ esetmenedzserei szoros egységben dolgoznak a család- és gyermekjóléti szolgálatok, átmeneti gondozást biztosító szervezeti egységek, valamint a gyámhatóság munkatársaival. Hatósági intézkedés esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen támogatják klienseiket abban, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, valamint a gyermekek környezetében jelentkező veszélyeztetettség megszűnjön.

Főbb tevékenységeink

A Központ a Szolgálatok általános szolgáltatási feladatain túl, az alábbi speciális szolgáltatásokat nyújtja:

 • jogi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás (Jogászaink jogi képviseletet nem látnak el!)
 • család- és párterápia/konzultáció
 • mediáció/közvetítő eljárás (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • kórházi- egészségügyi szociális munka: a Központ által biztosított gyermekvédelmi célú kórházi – egészségügyi szociális munkával célunk, hogy a kórházi, illetve területi-iskolai védőnővel, valamint a kórházi szociális és egészségügyi szakemberekkel együttműködve a válsághelyzetben lévő anyának, szülőnek és gyermekének segítséget nyújtsunk a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében.
 • utcai és lakótelepi szociális munka 
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (bővebben lsd. Prevenciós csoport)
 • szociális diagnózis elkészítése: a Központ esetmenedzsere szociális diagnózist készít a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges szociális és gyermekjóléti szolgáltatások megállapítása érdekében. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket arra, hogy a szolgáltatás kérelmezésére vonatkozó igényt nyilvántartásba vegye. A diagnózis felvételében való részvétel önkéntes.
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása: a kerületben élő gyermekvédelmi/gyermekjóléti problémákban érintett, valamint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok sürgősségi és krízis helyzetben történő azonnali segítségnyújtása érdekében az intézmény telefonos készenléti szolgálatot működtet. A készenléti szolgálatot az intézmény a nyitvatartási idején túl, egy állandó telefonszámmal és folyamatos elérhetőséggel biztosítja, melynek keretében segítő beszélgetés, krízisoldás, tanácsadás és tájékoztatás nyújtására van lehetőség.
A készenléti szolgálat telefonszáma: +3620-562-2413

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.

Telefon: +361-294-5680, +3620-989-4759

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Pappné Gál Beatrix

Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 1188 Budapest, Vezér utca 52. /Ady Endre utca 100.

Telefon: +361-296-0812, +3620-402-0030

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Gerecs-Ormosi Szabina

 

Nyitvatartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

800-1800

800-1700

 

800-1800

800-1700

800-1500

900- 1300

kapcsolattartási ügyelet

800-1300

kliensfogadás szünetel

800-1300

kliensfogadás szünetel

Kliens fogadás egész nap szünetel

1400-1700 kapcsolattartási ügyelet

1400-1700 kapcsolattartási ügyelet

Családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtunk támogatást, szolgáltatást.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosítunk, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A szolgáltatást igénybe vevőkkel való együttműködésünk alapja az önkéntesség. A Szolgálatok tevékenysége nem hatósági, hanem szolgáltatás jellegű. A Szolgálatok által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

 

Ellátási terület

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerület 1181, 1183, 1184, 1186, 1185-ös irányítószámmal jelölt körzet területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családoknak, fiataloknak, kiskorú gyermekeknek és időseknek nyújt segítséget.

Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerület 1188-as irányítószámmal jelölt körzet területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családoknak, fiataloknak, kiskorú gyermekeknek és időseknek nyújt segítséget.


Főbb tevékenységeink

 • meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát és szükség esetén együttműködési megállapodást kötünk, mely alapján történik a szociális segítő munka
 • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segítséget nyújtunk a támogatásokhoz való hozzájutásban
 • jogi, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó és egyéb tanácsadást, vagy az ezekhez való hozzájutást szervezzük
 • családterápiás, családkonzultációs és mediációs lehetőséget biztosítunk
 • segítséget nyújtunk lakhatási krízishelyzet megoldásában, intézményi elhelyezésben
 • anyagi nehézségekkel küzdő személyek, családok számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében
 • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése
 • tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről
 • családon belül jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, az ehhez szükséges szolgáltatások közvetítése, így a különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • tájékoztatást adunk családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról, segítünk az ellátások igénylésében
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
 • adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
 • foglalkoztatási tanácsadást és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
 • közreműködünk adományok fogadásában és elosztásában
 • közösségi programokat szervezünk
 • a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésében közreműködünk

Hátralékkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanácsadónk segítséget nyújt a lakhatással, hátralékkal kapcsolatos iratok, felszólítások, számlák, levelek értelmezésében, a pénzkezelési szokások áttekintésében, a tudatos fogyasztói magatartás, háztartási gazdálkodási szemlélet erősítésében. Tájékoztatást nyújt a közművek és a társasházak által nyújtott fizetési kedvezményekről és a különböző támogatási lehetőségekről. Közreműködik a különböző kérelmek és a hozzá kapcsolódó dokumentációk összeállításában (pl. adósságcsökkentési támogatás). A tanácsadással kapcsolatosan Török László ad bővebb felvilágosítást.

 

Időskorúak nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

A nappali ellátás elsősorban a kerületben, a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, szabadidős programokon való részvételre. Az idősek nappali ellátása szolgáltatásai között szerepel még az igény szerinti meleg étel biztosítása, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, életvezetési tanácsadás, valamint a hivatalos ügyek intézésének és a közösségi együttlétek létrejöttének, a kapcsolatok kialakításának és ápolásának segítése.

A Nappali Szolgálatok keretében működő idősek nappali ellátása az igénybe vevők részére kulturált körülmények között napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak. Közösségi- és szabadidős programok szervezésével az ellátottak magányosságának oldását és a tétlenséggel járó káros hatások kiküszöbölését igyekszik elérni a szociális munka megfelelő eszközeivel, módszereivel.

A tartalmas időtöltést változatos programokkal biztosítják: klubdélután, filmvetítés, zenehallgatás, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások, kirándulás, színház, múzeumlátogatás, stb. A programok mellett az alapvető higiénés szükségletek kielégítése érdekében fodrászat, pedikűr szolgáltatás működik, ezenkívül kérhető információnyújtás és segítség a hivatalos ügyek intézéséhez is.

Az idősek nappali ellátását a telephelyvezetőnél lehet igényelni, amely térítésmentesen biztosított. Az idősek nappali ellátásban az étkezésért a jövedelemtől függően személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.  

Az igénylők a szolgáltatásokat a lakhelyük szerinti Nappali Szolgálattól kérhetik, jelentkezni lehet személyesen és telefonon is.

 

Telephelyek:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 178.

Telefon: +36-1/ 297-4213

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gárdonyi G. u. 14.

Telefon: +36-1/ 603-0777

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1182 Budapest, Fogaras utca 1.

Telefon: +36-1/ 295-5808

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális étkeztetés

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

Nappali Szolgálatok hétfőtől péntekig napi egyszeri meleg ebédet (2-3 fogásos) – szombatra és vasárnapra igény szerint sokkolt ebéd - biztosítanak azok részére, akiknek életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt az erről való gondoskodás nehézséget okoz. A szükségletekhez igazodóan lehetőség van az étel helyben elfogyasztására, saját részre ételhordóban való elvitelre vagy lakásra történő kiszállításra. Orvosi javaslatra diétás étrend is igényelhető. Az étkeztetés rendjét a nappali szolgálat házirendje tartalmazza. Az étkezésért és a házhoz szállításért jövedelemtől függő személyi térítési díjat kell fizetni, melyeket a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Telephelyek:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 178.

Telefon: +36-1/ 297-4213

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gárdonyi G. u. 14.

Telefon: +36-1/ 603-0777

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1182 Budapest, Fogaras utca 1.

Telefon: +36-1/ 295-5808

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Házi segítségnyújtás

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

 • Az ellátás biztosítása a Nappali Szolgálatokon keresztül történik. A gondozók egyéni gondozási terv alapján biztosítják az ellátást igénybe vevőt saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését. A fizikai, mentális, szociális segítségnyújtás módja, terjedelme, gyakorisága az igénylő lakásán tett látogatás, állapotfelmérés, az igény egyeztetése (gondozási szükséglet), valamint orvosi javaslat alapján határozható meg. Cél, hogy az igénylők önállóságukat minél tovább megtarthassák, meglévő képességeiket megőrizzék.
 • A házi segítségnyújtás körébe olyan tevékenységek tartoznak, amit elsősorban a család szokott biztosítani a rászorultnak. Családtagok hiányában vagy elfoglaltságuk miatt e tevékenységek egy részét, vagy egészét a gondozónők végzik (ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz kísérés, testi higiénia biztosítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszközök feliratása, kiváltása, mosás, ágyhoz kötött beteg környezetének tisztántartása, külső kapcsolattartás biztosítása stb.)
 • A biztosított tevékenységékért jövedelemtől függően óradíjat kell fizetni, melyet a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Vezető gondozó:

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Csoportvezetők:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Demens személyek nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 7:00-17:00

A demens személyek nappali ellátása, az SZCsM rendelet 84/A.§.-a előírásainak betartás mellett, az enyhe és középsúlyos demenciával élő idősödő emberek számára biztosít lehetőséget arra, hogy kulturált, biztonságos körülmények között töltsék el a szabadidejüket. Az ellátás célja, hogy megőrizve az ellátottak szociális biztonságát, az ellátott személyek és családjaik életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása mellett, a családtagok tehermentesítésével, biztosítsa a napközbeni ellátást. Az ellátottak ápolása, gondozása, foglalkoztatása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével történik.

A demens személyek nappali ellátásának igénybevétele előtt:
Elsődleges feladat az információ gyűjtése - az ellátásra szoruló napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységéről, alvási szokásairól, inkontinenciájának mértékéről, gyógyszereléséről, különös szokásairól.

A demens személyek nappali ellátása pszichiáter, neurológus vagy geriáter által készített demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező személyeket láthat el.
A készített szakvélemény, az erősségekre épülő állapotfelmérés, mely elősegíti a fizikai és mentális képességek megőrzésére irányuló gondozási tervek elkészítését, meghatározza a szükséges szakemberek bevonását, a team felállítását, előkészíti további feladatok meghatározását.

 

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nyitvatartás: folyamatos

Ügyintézés: H.-P.: 8:00-16:00

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, egyedülálló idős vagy mozgásában korlátozott, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított, az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő lehető legrövidebb időn belüli megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

A 24 órában működő ellátás, jelentkezni az intézmény vezető gondozójánál vagy a csoportvezetőnél lehet, akik a helyszínen történő állapotfelméréskor részletes információt nyújtanak.

A fizetendő személyi térítési díj összegét a mindenkori önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Vezető gondozó:

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/ 297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Csoportvezető:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Időskorúak gondozóháza

Nyitvatartás: folyamatos

Ügyintézés: H.-P.: 8:00-16:00

Azoknak a személyeknek nyújt néhány hétre-hónapra bentlakási lehetőséget, akik átmenetileg (egy évre kérhető, amely az intézmény orvosának javaslatára egy évvel meghosszabbítható) egészségi vagy egyéb okból önmagukat otthonukban ellátni nem képesek és a családi gondoskodást nélkülözik. Kizárólag azoknak a rászorultaknak tud biztonsággal teljes körű ellátást nyújtani, akik kórházi ápolást nem igényelnek, ha segítséggel is, de járóképesek, mentális állapotuk lehetővé teszi legalább a minimális együttműködést.

A kérelmet a vezető ápoló kell jelezni. Előzetes helybiztosítás, látogatás és orvosi javaslat alapján kerül sor a felvételre. Az intézményben személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet alapján.

 

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 7:00-17:00

A szolgáltatás célja az értelmi fogyatékos felnőttek harmonikus életformájának kialakítása, ezáltal a családok tehermentesítése és a társadalmi integrációjuk megvalósítása. Az intézmény személyes gondoskodást, nappali felügyeletet, napi kétszeri étkezést, rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, foglalkozások szervezése mellett. Az ellátottak életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve a foglalkozások 6-8 fős gondozási csoportokban történnek, ezen túl egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások is szervezésre kerülnek. A foglalkozások a kulturált önkiszolgálás és a beszéd-készség fejlesztését, valamint általános ismereteik bővítését is célozza. Fontos, hogy az ellátottak képességéhez és egészségi állapotához mérten, saját érdekében aktívan részt vegyenek a foglalkozásokon (torna, gyógytorna, konditerem használata, asztalitenisz, kerámiázás, kézimunka-szőnyegszövés, közös tánctanulás, éneklés, stb.)

A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérelmezni az intézmény telephelyvezetőjénél.

A nappali ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.

 

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/ 297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó/Gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmények:

 

 

 

 

Intézményegység megnevezése és címe

Vezető neve és beosztása

Intézményegység

Telefonszáma

E-mail címe, Weblap

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ (székhely)
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Madarassy Judit

intézményvezető

+361-291-9467,

+3620-402-0042

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Kalteneckerné Tomana Emília

szakmai vezető

+361-291-9467,

+3620-402-0042

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Prevenciós csoport
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Lemák Andrea

csoportvezető

+361-291-3220,

+3620-391-4693

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.

Pappné Gál Beatrix

szakmai vezető

+361-294-5680,

+3620-989-4759

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
1188 Budapest, Vezér u. 52. / Ady Endre u. 100.

Gercs-Ormosi Szabina

szakmai vezető

361-296-0812,

+3620-402-0030

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Gyermekek Átmeneti Otthona
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 19.

Kovács Péter József

szakmai vezető

+361-296-0081,

+3620-402-0006

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

Családok Átmeneti Otthona
1182 Budapest, Üllői út 707.

Török Dóra

szakmai vezető

+361-290-4011,

+3620-402-0005

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.csibesz18.hu

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Egyesített Szociális Intézmény

 

Intézményvezető: Bálint Ramóna

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.eszi18.hu

 

Információk: SZOLGÁLTATÁSOK

 

 

Intézményegység megnevezése és címe

Szolgáltatások

Telefonszám

Ezüstfenyő Nappali Szolgálat

1183 Budapest, Gyömrői út 178.

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés

06-1/297-4213

Életfa Nappali Szolgálat 

1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

06-1/296-0456

06-1/296-0457

Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 

1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6-8.

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Fogyatékos személyek nappali ellátása

06-1/297-0057

Napraforgó Nappali Szolgálat 

1183 Budapest, Gárdonyi G. u. 14.

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés

06-1/603-0777

Reménység Nappali Szolgálat

1182 Budapest, Fogaras utca 1.

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés

06-1/295-5808

Borostyán Nappali Szolgálat 

1188 Budapest, Címer utca 88.

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

06-1/295-3282

 

 

 

Bölcsődék

jan. 27, 2023

Egyesített Bölcsődék:

Egyesitett Bolcsi fit 126x84Az intézmények gördülékeny működését az Egyesített Bölcsődék irányítja, segíti, koordinálja, támogatást nyújtva gazdasági, munkaügyi, élelmezési és szakmai kérdésekben. Biztosítja a naprakész információáramlást, a változásokkal, eseményekkel, feladatvégzéssel kapcsolatos tájékoztatást. Folyamatos kapcsolatot tart a fenntartóval, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembereivel.

 

 

Intézményvezető: Marton Attiláné                                            

tel.: +36-20/488-0366                             

Intézményvezető helyettes: Nagyné Bordás Zsuzsanna                                             

tel.: +36-20/286-3975                             

Cím: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 5.                             

tel.: 291-05-78, 291-32-21                             

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                              

weblap: http://bolcsi18.hu/

Gyermekfelvétellel kapcsolatos információk a 2022/2023 nevelési évre

 

Intézmény

 Bölcsődevezető

Cím

Telefon

E-mail

Egyesített Bölcsődék

Marton Attiláné

Intézményvezető

„315”

1181

Kondor B. sétány 5.

291-05-78

291-32-21

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyesített Bölcsődék

Nagyné Bordás Zsuzsanna

Intézményvezető helyettes

„315”

1181

Kondor B. sétány 5.

291-05-78

291-32-21

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Erdei Kuckó Bölcsőde

Lente Annamária

Bölcsődevezető

 „302”

1186

Tövishát u. 4.

294-60-26

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csibekas Bölcsőde

Nagyné Bordás Zsuzsanna

Bölcsődevezető

„304”

1184

Kézműves utca 16.

295-28-10

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hétszínvirág Bölcsőde

Hüséné Fekete Edit

Bölcsődevezető

„305”

1184

Építő utca 3.

291-13-10

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fecskefészek Bölcsőde

Barcsik Viktória

Bölcsődevezető

„306”

1181

Vándor S. u. 7.

291-70-17

 

297-50-35

élelmezés

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Micimackó Bölcsőde

Tóth Lajos Tamásné

Bölcsődevezető

„307”

1188

Pázsit u. 1-3.

294-52-81

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csiga-biga Bölcsőde

Redeczky Tamásné

Bölcsődevezető

„308”

1185

Fülek utca 2.

292-26-36

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ

Pantó Lászlóné

Bölcsődevezető

„310”

1188

Bükk utca 6.

609-20-30

609-20-31

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Napsugár Bölcsőde

Csuri Annamária Etelka

Bölcsődevezető

„311”

1181

Kondor B. stny. 5.

290-33-30

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iciri-piciri Bölcsőde

Bulyáki Gyuláné

Bölcsődevezető

„312”

1183

Attila utca 11.

287-90-07

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bambi Bölcsőde

Gál Andrea

Bölcsődevezető

„313”

1182

Halomi u. 113/b.

292-32-90

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.