Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Budapest XVIII. kerület közterületein 2019. június 20-tól – július 07- ig (az időjárástól függően) platánfák permetezését fogjuk végezni.
A permetezés az éjszakai órákban történik, ezért kérjük az adott időszakban az ablakok bezárását, erkélyeken a használati tárgyak és az esetlegesen fogyasztásra szánt növények takarását.. A permetezés elvégzése sajnos erős zajhatással jár ezért előre is elnézésüket kérjük.
A felhasználás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.
Élelmezésügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (permetezést követően, felszáradás után a területre lehet menni)
Kérjük türelmüket és megértésüket.
Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna, információt 70/324-5395, 76/507-454 telefonszámokon kérhetnek. 
Kérjük türelmüket és megértésüket.

MUNKAVÉGZŐ: Zöfe Kft.

 

2019. június 7-én pénteken 13 óráig lesz a BFKH XVIII. KH Kormányablak Osztályán  (Üllői út 445.) az ügyfélfogadás.Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét  Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat a nyári napközis tábor keretében 2019. június 24. – augusztus 23. közötti időtartamban, munkanapokon az egyszeri déli meleg főétel helyben történő elfogyasztásával biztosítja.

A tábor helyszíne a Bókay-kert (cím: 1181 Budapest, Szélmalom utca 33., központi épület).

A család- és gyermekjóléti szolgálat a jegyző értesítése alapján felkeresi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelő családot és segítséget nyújt a jogosultnak a jogszabály által előírt nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához. A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

 

 

N Y Á R I N A P K Ö Z I S T Á B O R 2019. - T Á J É K O Z T A T Ó

A Nyári Napközis Tábor 2019. június 24. - augusztus 23. között működik a szokott helyen, a Bókay-kertben.

Cím: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33.

Telefon (munkanapokon 8-17 óráig): 06-20-485-35-09,
június 24-től a 290-10-34 is hívható.

 

A tábor fenntartója Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, működtetője a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, vezetője Madarassy Judit

 

A Napközis Tábor vezetői:

1-5. hét: Kuba Gábor, Eötvös Loránd Általános Iskola

6-9. hét: Székely Edit, Darus U. Általános Iskola

 

TÁBORHASZNÁLATI DÍJ

(A háromszori étkezés, és az alapraj díja):

 

1. kerületi lakcímmel rendelkező gyermek:

527,- Ft/nap (ételérzékeny 546,- Ft/nap) + 100,- Ft/nap táborhasználati díj. A gyermek lakcímkártyájának bemutatása szükséges, ennek elmaradása esetén a 2. pontban megjelölt díjat kell fizetni.

 

2. kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermek:

909,- Ft/nap (ételérzékeny 1.589,- Ft/nap) + 700,- Ft/nap táborhasználati díj.

 

3. Szünidei étkezésre jogosult jegyzői HH/HHH határozattal rendelkező gyermekek részére az étkeztetés és a táborhasználat térítésmentes. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az igénybe vétel előtt a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainál lehet kitölteni. A nyilatkozat kitöltésének elmaradása esetén a kedvezmény nem vehető igénybe.

 

4. A Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
irányítása alatt álló költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók, kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermekei részére az 1. pontban megjelölt díjat kell fizetni. A kedvezményre való jogosultságot munkáltatói igazolással lehet érvényesíteni. Amennyiben ez elmarad, akkor a 2. pontban meghatározott díjat kell fizetni.

 

Ételérzékeny gyermek esetén a befizetéssel egyidejűleg le kell adni az ezt igazoló érvényes orvosi papírt is!

 

Az iskolákban tábori befizetést nem fogadnak el!

 

A tábornyitás előtt az 1. és a 2. hetekre a tábori befizetés a Bókay-kertben történik (bejárat a Szélmalom utca 33. vagy a Makói utca felől):

június 11-én, kedden 8-18 óráig,

június 17-án, hétfőn 13-18 óráig,

június 18-én, kedden 8-18 óráig,

június 19-án, szerdán 13-18 óráig lehet befizetni.

 

A tábor működése alatt a befizetés mindig keddi napokon lehetséges a Bókay-kertben 800-1800 között, valamint
július 1-től hétfői és szerdai napokon 10-15 óráig a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központban (Kondor Béla sétány 17.), egy vagy két héttel előre, lásd a táblázatot a túloldalon.

 

Szakrajt befizetni csak keddenként, a Bókay-kertben lehet!

 

Betegség, vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén 08.30 óráig lehet lemondani a következő naptól az étkezést a 06-20-485-35-09, vagy a 290-10-34 telefonszámokon.

FOGLALKOZTATÁS ALAPRAJOKBAN

- A tábori élet átlag 20 fős csoportokban (rajokban) folyik, a gyerekeket azonos iskola, érdeklődés, életkor szerint rendezzük csoportokba a lehetőségek figyelembevételével. A rajvezetők szakképzett pedagógusok. A tábor területén biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, és a háromszori étkezést.

- A napközis tábor hagyományos foglalkozásait (azaz a gyermekek részvételét a különböző báb, bűvész, zenés előadásokon, autóbuszos- és hajókirándulásokon), a mindennapos kézműves foglalkozásokat, a tábori sport és egyéb versenyeket idén is biztosítjuk. A városi portyázások és a belépők esetén felmerülő költségeket (amelyekről előzetesen papíron tájékoztatjuk a szülőket) külön kérjük biztosítani. Akinek ez gondot okoz, azok gyermekeinek ezekben az időpontokban a tábor területén biztosítunk foglalkozást.

A táborban a hagyományos alaprajok mellett a feltüntetett szakemberek által szervezett, vezetett SZAKRAJI FOGLALKOZÁSOK is igénybe vehetők.

Ezekben az esetekben az étkezési és a táborhasználati díjak mellett be kell fizetni a túloldali táblázatban szereplő összeget is a feltüntetett befizetési napokon!

A túloldalon feltüntetett szakrajok indítását tervezzük (figyelembe véve, hogy egyes szakrajok indítása minimális létszámhoz kötött). Amennyiben nem indul a szakraj, a szakraji díjat a szervezők visszatérítik, és lehetséges más szakraj igénybevétele.

NAPIREND a táborozás alatt

Reggel 600-800 között a tábor Szélmalom utcai kapujánál ügyeletet tartunk, fogadjuk a gyerekeket.

A tábori foglalkozások ideje: 800-1630 óra között

 

A tábor kapuját 1700 órakor zárjuk, ezután nem tudunk felügyeletet biztosítani!

 

A gyerekek 1630 előtt csak a szülővel, vagy annak írásos engedélyével hagyhatják el a tábort. Napközben útbaigazítást kaphatnak a Szélmalom utcai bejáratnál a portaszolgálattól. Itt találhatók a rajnévsorok, a tábor térképe és a programtábla.

 

A gyerekek táborba- és hazakíséréséről a szülőnek kell gondoskodnia. Segítségképpen az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 182, 184, 282E, 284E, 198 és 183 buszjáratok Varjú utcai megállójában reggel 645-745 fogadjuk a gyerekeket és a 1630-as táborzárás után ide kísérjük vissza őket. Kérjük a szülőket, mondják meg gyermekeiknek, melyik buszra kell felszállniuk, s erről a kísérőt is tájékoztassák.

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket az időjárásnak megfelelő öltözetben és tisztasági felszereléssel indítsák útnak reggelente, és ne engedjenek értékes játékot, telefont, nagycímletű pénzt a táborba hozni.

 

Tábornyitás előtt felvilágosítás kérhető (munkanapokon 8-17 óráig) a 06-20-485-35-09 telefonszámon és a szakrajok szervezőtől (az elérhetőségük a túloldalon található meg)!

 

A JELENTKEZÉSI LAP ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE UTÁN SZEMÉLYESEN VEHETŐ ÁT, ÉS KITÖLTÉS UTÁN SZEMÉLYESEN ADHATÓ LE A BEFIZETÉS HELYÉN!

 

pdfNyári Napközis Tábor-2019- időpontok, szakrajok táblázat

  

Időpontja:2019. július 20. 20:30 (szombat)
Helyszíne: Szabadtéri Mozi a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

bakancslistaA bakancslista

/Bucket List/

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 97 perc, 2007

 

 

Leírás:

A bakancslista azon dolgok sora, amelyeket az ember meg akar tenni az életben, mielőtt feldobná a bakancsot. Carter Chambers (Morgan Freeman) is kénytelen összeírni, amikor kórházba kerül. A milliárdos Edward Cole-t (Jack Nicholson), akit csakis a pénzcsinálás érdekel, szintén kénytelen szembenézni a véggel, és osztozni a kórházi szobán Carterrel. A két, egymástól teljesen különböző ember elhatározza, hogy hátralevő idejükben végrehajtják mindazt, amiről álmodoztak

 

 

Szereplők

Edward Cole Jack Nicholson

Carter Chambers Morgan Freeman

Thomas Sean Hayes

Virginia Chambers Beverly Todd

Tetováló Jordan Lund

Dr. Hollins Rob Morrow

Angelica Rowena King

Alkotók

Rendező: Rob Reiner

Forgatókönyvíró: Justin Zackham

Operatőr: John Schwartzman

Jelmeztervező: Molly Maginnis

Zene: Marc Shaiman

Vágó: Robert Leighton

BP18 szabadteri mozi 2019 plakat

 

Következő film:
-
Hajsza a győzelemért
-
Szerelmünk lapjai
- Mamma Mia! Sose hagyjuk abba

 

 

Időpontja: 2019. július 27. 20:30 (szombat)
Helyszíne: Szabadtéri Mozi a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

Hajsza a győzelemért

/Rush/

amerikai-német-angol akciófilm, 123 perc, 2013

Andreas Nikolaus „Niki” Lauda (Bécs, 1949. február 22. –) osztrák autóversenyző, háromszoros (1975, 1977, 1984) Formula–1-es világbajnok pilóta. Az egyetlen a sportág történetében, aki a két legsikeresebb csapat, a Ferrari és a McLaren színeiben is csúcsra ért a királykategóriában. Visszavonulása után két légivállalatot alapított (Lauda Air, Niki). A Bombardier Business repülőgépgyártó nagykövete. Üzletemberként tért vissza a Formula–1-be, előbb a Ferrari majd a Jaguar tanácsadójaként tevékenykedett, utóbbi csapatnak két évig csapatmenedzsere is volt. Jelenleg a Mercedes 10%-os résztulajdonosa és ügyvezető elnöke,[1][2] valamint a német RTL televízió szakkommentátora.[3]

Lauda 1976-ban a Nürburgringen rendezett német nagydíjon egy ütközés során életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, és nagy mennyiségű mérgező gázt lélegzett be, miután Ferrarija lángra kapott. Túlélte a balesetet és hatalmas akaraterővel visszatért a pályára, a hat héttel később megrendezett olasz nagydíjon újra autóba ült.

Fia, Mathias Lauda szintén autóversenyző.

hajsza a gyozelemert1

hajsza a gyozelemert2

 

 

 

 

 

  

hajsza a gyozelemert3

hajsza a gyozelemert4

 

 

 

 

 

 

 

hajsza a gyozelemert5Mozifilm

2013 szeptemberében mutatták be a Hajsza a győzelemért (Rush) című – Niki Lauda és James Hunt csatáját bemutató – mozifilmet,[9][10] amiben Laudát Daniel Brühl alakítja.

 

Hajsza a győzelemért

(Rush, 2013)

 

1976 - a Forma-1 aranykora, a hihetetlenül izgalmas, és látványos száguldó cirkusz legendás szezonja, két felejthetetlen versenyző harcával: James Hunt, a vagány brit pilóta, a Forma 1 rocksztárja, és Niki Lauda, az osztrák fegyelmezett zseni, az 1975-ös világbajnok néz egymással farkasszemet a világ legveszélyesebb pályáin. Igazi ellenfelek, akik bármire képesek a győzelemért. Lauda a sporttörténelem egyik legemlékezetesebb teljesítményét viszi véghez: alig hat héttel balesete után újra volán mögé ül, hogy visszaszerezze bajnoki címét, és bebizonyítsa, hogy ebben a hajszában mindenkinél gyorsabb. Mert minél közelebb vagy a halálhoz, annál jobban dübörög benned az élet.

 

Stáblista:

Szereplők

Niki Lauda Daniel Brühl

James Hunt Chris Hemsworth

Suzy Miller Olivia Wilde

Gemma Natalie Dormer

Harald Ertl Tom Wlaschiha

Marlene Knaus Alexandra Maria Lara

 

Alkotók

vágó: Daniel P. Hanley Mike Hill

producer: Andrew Eaton Eric Fellner Brian Grazer Ron Howard Brian Oliver

operatőr: Anthony Dod Mantle

zeneszerző: Hans Zimmer

forgatókönyvíró: Peter Morgan

rendező: Ron Howard

 

 

Hajsza a győzelemért - Díjak és jelölések
2014 - Golden Globe-jelölés - legjobb dráma
2014 - Golden Globe-jelölés - legjobb férfi epizódszereplő (Daniel Brühl)

 

 

BP18 szabadteri mozi 2019 plakat

Következő film:
-
Szerelmünk lapjai
- Mamma Mia! Sose hagyjuk abba

 

 

Időpontja: 2019. augusztus 10. 20:30 (szombat)
Helyszíne: Szabadtéri Mozi a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

Szerelmünk lapjai

/The Notebook/

amerikai romantikus film, 123 perc, 2004

llie és Noah tizenévesek voltak, amikor találkoztak, az első pillanattól kezdve rokonszenveztek egymással. Kibontakozó szerelmük hamar beteljesedik. A lány gazdag szülei azonban ellenzik kapcsolatukat, így a két fiatal útja elválik egymástól. Amikor néhány esztendővel később újra találkoznak, a szerelmük újjáéled, és Allie-nek hamarosan választania kell társa és társadalmi rangja között. Történetüket, melynek fontos jelentősége van számára, egy idős úr olvassa fel újra és újra egy hasonló korú hölgynek.

szerelmunk lapjai1

 

 

 

szerelmunk lapjai2

 

 

 

 

szerelmunk lapjai3

 

 

 

szerelmunk lapjai4

 

 

 

 

szerelmunk lapjai5

 

 

 

szerelmunk lapjai6

 

 

 

 

 

Stáblista:

Szereplők

Allie Hamilton Rachel McAdams

Noah Calhoun Ryan Gosling

Allie Calhoun Gena Rowlands

Duke James Garner

Frank Calhoun Sam Shepard

Esther nővér Starletta DuPois

Rower Tim Ivey

Anne Hamilton Joan Allen

Fin Kevin Connolly

 

Alkotók

 

 

Időpontja: 2019. augusztus 17. 20:30 (szombat)
Helyszíne: Szabadtéri Mozi a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

Mamma Mia Sose hagyjuk abba1Mamma Mia! Sose hagyjuk abba

/Mamma Mia! Here We Go Again/

amerikai zenés vígjáték, 114 perc, 2018

 

Tíz év telt el a Mamma Mia moziváltozatának bemutatása óta. A 2008-as, Phyllida Lloyd rendezésében készült filmmusical egyszerű történetének lendületét a legnépszerűbb svéd popegyüttes, az ABBA slágerei szolgáltatták, a sztori helyszínéül szolgáló (nem létező) görög sziget díszletei között világsztárok (Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Julie Walters, Stellan Skarsgard) bizonyították, hogy a csúcsra járatott giccs is lehet élvezetes, főleg, ha nem vesszük túl komolyan. Az egyszerre előzményfilm és folytatás Mamma Mia! Sose hagyjuk abba sem ígér többet könnyű nyári kalandnál, legfontosabb üzenete (ha már feltétlenül keresünk ilyet) az, hogy az élet szép. Csak kell hozzá egy paradicsomi sziget, szép és szerethető emberek, no meg könnyen emészthető slágerek.

 

Az előző Mamma Mia-filmhez hasonlóan az angol Ol Parker (Keleti nyugalom - Marigold Hotel, Most jó) által írt és rendezett folytatás/előzmény legnagyobb ötlete az, hogy az ABBA-slágerekre könnyedén fel lehet húzni egy romantikus és humoros történetet. Parker a receptet készen kapta, csak ki kellett találnia, hogyan csavarjon egyet a színpadi musicalből készült, nagy sikerű Mamma Mia sztoriján: egyszerre folytatva és előzményeiben "magyarázva" az eredeti történetet. 

 

A film ennek megfelelően két idősíkban játszódik. A mában Sophie (Amanda Seyfried) az anyja, Donna (Meryl Streep) emlékére felújított hotel ünnepélyes átadójára készül az idilli kis görög szigeten (Kalokairi  eleve a fantázia szüleménye), miközben meg kell küzdenie a világ túlsó felén állásajánlatokkal kacérkodó férje (Dominic Cooper) és közte kialakult enyhe párkapcsolati válsággal. A '70-es években játszódó történetszálban pedig kiderül, hogy és miként találkozott a fiatal Donna (Lily James) Sophie lehetséges három apjával (Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard; fiatal "kivitelükben": Jeremy Irvine, Hugh Skinner és Josh Dylan). Azért akkora meglepetésre nem kell számítani, a habkönnyű musicalek szabályainak megfelelően a történet naiv: nem érdemes számon kérni a logikát, például azt, hogy már az első film (és a másodikban is rendezetlen) nagy talányának (ki a gyerek apja) megoldásához egy egyszerű DNS-vizsgálat is elegendő lenne.

 

Mamma Mia Sose hagyjuk abba2A két idősík cserélgetésével a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba tulajdonképpen duplázza a nosztalgiát: a Mamma Miá-hoz hasonlóan az ABBA-slágereken keresztül adózik a cukormázas diszkókorszak letűnt dicsősége előtt, miközben az első musicalre (történetestül, szereplőgárdástul, helyszínestül) is meghatódással tekint.

 

Ahogy a Mamma Mia alkotói, úgy (a remek, kikacsintós dialógusokat író) Ol Parker is jó érzékkel válogatta össze a svéd zenekar slágereit, ügyesen megtalálva azt a pontot, ahol a legjobban alátámasztják a történetet. A dalok felhasználása kifejezetten ötletes, kezdve a fiatal Donna iskolabúcsúztatásával (When I Kissed the Teacher), folytatva a párizsi jelenet nőhódító áriájával (Waterloo) egészen a Cher és Andy Garcia duettjeként felcsendülő Fernandó-ig. Cher kétségkívül profi énekesnő, de azért az igazi élmény az, ahogy a kevésbé képzett hangú színészek belevetik magukat az ABBA-karaoke-ba. 

Pont azt teszik, amit a nézőtől is várnak: hol könnyes szemmel, de alapvetően mosolyogva adják át magukat a könnyű nyári kalandnak, és ellazulva élvezik az élet örömét.

 

Mamma Mia Sose hagyjuk abba3Stáblista:

Szereplők

Donna Meryl Streep

A fiatal Donna Lily James

Sophie Amanda Seyfried

Sam Pierce Brosnan

Harry Colin Firth

Mamma Mia Sose hagyjuk abba4Bill Stellan Skarsgård

Tanya Christine Baranski

Sky Dominic Cooper

Fernando Andy Garcia

Rosie Julie Walters

Ruby Sheridan Cher

Alkotók

producer: Judy Craymer Gary Goetzman

operatőr: Robert D. Yeoman

forgatókönyvíró: Ol Parker

rendező: Ol Parker

szinkronhang: Ráczkevei Anna Czető Zsanett Csankó Zoltán Kautzky Armand

vágó: Peter Lambert

Mamma Mia Sose hagyjuk abba5

Mamma Mia Sose hagyjuk abba6

 

 

 

 

 

 

Mamma Mia Sose hagyjuk abba7

BP18 szabadteri mozi 2019 plakat

 

Hír naptár

« Június 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Csatlakozz közösségünkhöz