Elemek szűrése dátum szerint: hétfő, 22 június 2020

MeghívópdfMH0624rk_peb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0624rk_peb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0624rk_peb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-66kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-52pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László polgármester

 

5.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

KT-45pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67     pdfKT-67.pdf                                                           

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

9.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

KT-46pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

11.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

KT-62pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

12.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

KT-71pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

 

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

14.) Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

KT-50  pdfTaj01-50.pdf                          

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

15.) Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2019. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról

PEB-4pdfPEB-04.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Tájékoztató a kerületi egyházak és civil szervezetek pályázat útján elnyert 2019. évi támogatásainak elszámolásáról

PEB-3pdfPEB-03.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

17.) Egyebek

 

Kategória: 2020. június

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. június 26-i, 9:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200626rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200626rk_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200626rk_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf

 

Kt-66/kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről KT-63.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-63.pdf

 

5.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről KT-60.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-60.pdf

 

6.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf

 

7.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-51.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről KT-65.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-65.pdf

 

9.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-48.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-1.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-1.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-2.pdf

 

12.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról TÜK-3.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTÜK-3.pdf

 

13.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-4/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

14.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban I. TÜK-5/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

15.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban II. TÜK-6/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Képviselő új vagyonnyilatkozatának megtárgyalása

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

17.) Egyebek

 

Kategória: 2020. június

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. június 25-én (csütörtökön) 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200625_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200625rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200625rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

4./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ 2020. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2019. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

7./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2019. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-9pdfOKSIB-9.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

8./ A Közművelődési és Sport Közalapítvány 2019. évi beszámolója OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

9./ Kondor Béla KHI intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix

11./ Tájékoztató a 2020/2021. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról és az óvodai csoportlétszám-túllépésének engedélyezéséről OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

13./ Egyebek

 

Kategória: 2020. június

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200629_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200629rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200629rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

KT-64pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése KT-56pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Tájékoztatás a 2015-2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről Táj03/58pdfTaj03_58.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Szociális Szolgálatok 2019. évi szakmai munkájának értékelése ILB-11pdfILB-11.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit (Életfa Sz. Sz.), Tímárné Penczi Ildikó (Gyöngyvirág Sz. Sz.), Bálint Ramóna (Somogyi L. Sz. Sz.)

10./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Egyebek

 

Kategória: 2020. június

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200629_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200629rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200629rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról Táj.01/50pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Tájékoztató a Szociális Szolgálatok 2019. évi szakmai munkájának értékeléséről ESzB-6pdfESzB-6.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

 

Kategória: 2020. június

MeghívópdfMH0702rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0702rk_KT.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0702rk_KT.pdf

 

 

 Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

(44.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

(66.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT66kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-66kieg1.pdf  

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(52.) rendkívüli eljárással!pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Kt-52kieg1pdfKT-52kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről

(63.) rendkívüli eljárással!pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

(60.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

6. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

(54.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés Budapest XVIII. kerület Kerékkötő utca – Csőszkunyhó utca – Halomi út – Kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

(55.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(45.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(57.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

KT-57kieg1pdfKT-57kieg1.pdf

 

10. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások

(59.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(70.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Kt-70kieg1 pdfKT-70kieg1.pdf

 

12. Döntés üzlethelyiség használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére

(69.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

(67.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

14. Együttműködési megállapodás jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(64.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

15. Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

(56.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

KT-56kieg1pdfKT-56kieg1.pdf

 

16. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása 

(51.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

17. Adomány Alapítvány támogatása

(68.)pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Tagcsere az Idősügyi és Lakásügyi Bizottságban

(53.)   pdfKT-53.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

19. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

(65.)   pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntésekről

(49.)   pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

(46.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(48.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

23. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

(61.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

24. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

(62.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

25. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

(71.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

 

26. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

(72.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-72.pdf

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

(Taj01/50.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

  • Taj02: Tájékoztatás a 2020. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokrólpdfTaj02-47.pdf

(Taj02/47.)     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

  • Taj03: Tájékoztatás a 2015-2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről

(Taj03/58.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj03_58.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

-  Taj04: Tájékoztató a Veszélyhelyzet idején, a 18. Kerületi Járási Hivatal tevékenységéről

(Taj04/74.) (helyszíni kiosztással)pdfTaj04-74.pdf

Előterjesztő: Hodruszky Csaba Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatalvezető

 

 

Sürgősségi napirend: 

 S1. Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen

(S1-73.)pdfS1-73.pdf

Előterjesztő: MOMENTUM frakció

 

Kategória: 2020. június

MeghívópdfMH0625rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0625rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0625rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-66pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-66kieg1pdfKT-66kieg1.pdf 

 

3.) A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés Budapest XVIII. kerület Kerékkötő utca – Csőszkunyhó utca – Halomi út – Kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

KT-55pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-57pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7.) Egyebek

 

Kategória: 2020. június

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. június 29-i, 11.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200629rk_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200629rk_PVÖ.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200629rk_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44. 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf 

 

Kt-66/kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

3.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf 

 

4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről KT-46.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-46.pdf

 

5.) Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pestszentimrét érintő tevékenységéről (szóbeli)

Előadó: dr. Sági Zoltán PVÖ tag, NNÖ elnök

 

6.) Egyebek

 

Kategória: 2020. június

Tulajdonosi Bizottság 2020. június 26-i (péntek) 10.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200626rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200626rk_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200626rk_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról Kt-44

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf

 

  

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-66

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf

pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-52

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

 

 4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről Kt-63

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-63.pdf

 

 

 5.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve Kt-54

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf

 

 

 6.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-57

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-57.pdf

 

 

 7.) Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások Kt-59

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-59.pdf

 

 

 8.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-70

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-70.pdf

pdfKT-70kieg1.pdf

 

 

9.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére Kt-69

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-69.pdf

 

 

 10.) Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál Kt-67

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester 

pdfKT-67.pdf

 

 

 11.) Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése Kt-56

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-56.pdf

 

 

12.) Egyebek

 

Kategória: 2020. június
2020.06.22.

(V)észjelzés

Vészjelzés! Egy önfeledt buli, néhány fiatal… A történet jól kezdődik, azonban pár perc múlva minden a feje tetejére áll! Mindez kerületünktől nem messze, Kőbányán az Újhegyi sétányon. És hogy hogyan is függ össze mindez az élményalapú tanulással?! Videónkból kiderül...

Kategória: Webhíradó18

Hír naptár

« December 2011 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Csatlakozz közösségünkhöz