Március idusa: Pestszentlőrinc-Pestszenimre 2011-es kitüntetettjei

Írta:  2011.03.24.
A Kossuth téri megemlékezést követően a Rózsa Művelődési Házban adták át a helyi kitüntetéseket. Köszöntőjében Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy az emelkedett pillanatok lehetőséget adnak arra, hogy tisztelegjünk azok előtt, akik a kerület életét írták és írják. Az elismerő díjak és oklevelek átadását Oravecz György, Liszt-díjas zongoraművész, a Kondor Béla Általános Iskola művészeti csoportja, valamint a Tébláb Táncegyüttes műsora színesítette.

A kerület díszpolgára
 
Kurdi Gyula nyugalmazott igazgató
Az Ady Endre Általános Iskolában tanárként kezdte pályafutását 1972-ben. 1977-től a Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola igazgatója, majd 1980-tól – nyugdíjazásáig – a Brassó Utcai Általános Iskola igazgatója volt. Munkája mellett szaktanácsadóként is dolgozott.
Jelenleg elnöke a 2003-ban alakult Pestszentlőrinc-Pestszentimre Pedagógusegyesületnek, illetve tagja a Fővárosi Önkormányzat Pro Scholis Közalapítvány kuratóriumának.
Kurdi Gyulát iskolateremtő munkássága, a pálya iránti elkötelezettsége, az innovációra való érzékenysége tette közismertté, elismertté kerületünkben. 1990 óta tagja, illetve választott elnöke a Budapest XVIII. kerület Helyi Választási Bizottságának.
Pályafutása során több rangos kitüntetéssel ismerték el munkáját (Miniszteri Dicséret 1990.; Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt 1997., Pedagógus Szolgálati Emlékérem és Arany Katedra 2005; Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2005.)

Kurdi Gyula és Kovács Sándor 
Muraközy Tibor Gyula tiszteletbeli elnök, edző
Településünk szülöttje, a SZAC legendás sportolója, mind a mai napig példás támogatója a helyi sportéletnek. Nagyon fiatalon lett a legendás SZAC első csapatának tartalék kapusa. A SZAC megszűnése után a Postás, majd a KISTEX, később a Traktorgyár csapataiban védett egészen a hatvanas évek elejéig. Ezt követően BLASZ játékvezetőként, valamint edzőként tevékenykedett. Labdarúgó és társas körökben kedvelt személy, a fiatal sportolók méltó példaképe. Új kihívást jelentett számára az 1908 SZAC KSE újjáalakulása, amelynek rövid időn belül tiszteletbeli elnöke lett. A fiatalokat is meghazudtoló lelkesedésével, bölcs tanácsaival és aktív részvételével az egyesület tagjai számára élő legendává vált. Személyében egy olyan magyarságát büszkén megélő és vállaló sportember kapja a díszpolgári címet, aki egy pestszentlőrinci nagy korszak résztvevőjeként és tanújaként példakép lehet minden kerületben élő fiatal számára..

 „Pro Urbe Pestszentlőrinc- Pestszentimre”

Cselovszki Jenő igazgató
A Pestszentlőrinc- Pestszentimre Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja igazgatója. Több mint négy évtizede foglalkozik pedagógusként a nemzeti kultúra, az emberi lélek és értelem ápolásával, gondozásával. Eredményei közül kiemelkedik a felnőttoktatásban, az élethosszig tartó tanulás innovatív elméleti és gyakorlati tevékenységének megteremtésében végzett pedagógiai munkája. Együttműködési megállapodást kötött a Gödöllői Szent István Egyetemmel. Így teremtette meg a felnőttek középiskolai levelező oktatásának távoktatás módszerét. Cselovszki Jenő és tantestülete érdeme, hogy Budapesten elsőként vezették be ezt a módszert. Bebizonyosodott, hogy a levelezői távoktatás új távlatokat nyit, tanulási esélyt nyújt azon felnőttek számára is, akik munkahelyi elfoglaltság, családi kötöttségek, külföldi munkavállalás vagy csökkent mozgásképesség miatt egyébként nem tudnának leérettségizni, illetőleg más, érettségire épülő szakképzésben részt venni.
 
"Művelődésért díj”

Kondor Béla Általános Iskola Nevelőtestülete
A tantestület legtöbb tagja az iskola megalapításától végzi oktató-nevelő munkáját a Havanna lakótelepen. Nyitott, a társadalmi elvárásokat ismerő innovációra fogékony tantestület kovácsolódott össze a lakótelepi - igen nehéz szociológiai összetételű – iskolában. Oktatást megújító tevékenységeik közül a nyolcvanas évek idegen nyelvű (angol) képzését, a kilencvenes évek elején bevezetett matematika- számítástechnikai és képzőművészeti emelt szintű oktatását, az erdei iskolák szervezett rendszerét említhetjük példaként.
 
Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Nevelőtestülete
A Hengersor utcában 1934-ben indult a tanítás, így a szakközépiskola kerületünk legrégibb iskolája. Korábban volt általános iskola, reál és humángimnázium, közgazdasági technikum, gépgyorsíró iskola és sok évtizeden keresztül a felnőttoktatásban is részt vállalt. Az iskolában olyan pedagógusok dolgoznak, akik fontosnak tartják, hogy diákjaikat úgy készítsék fel az érettségire és továbbtanulásra, hogy értő módon, önállóan, helyesen használják tudásukat. Az iskola aktívan részt vesz a kerület életében. Örömmel vesznek részt jótékonysági akciókban.

Kovács Sándor középiskolai tanár
Matematika-számítástechnika tanárként dolgozik a felnőttek gimnáziumában immár 10 éve. A gimnázium évkönyveit szerkeszti, elhivatott módon ápolja népünk hagyományait. Az elmúlt években 14 könyvet adott ki, emellett társszerzője volt számos tudományos ismeretterjesztő műnek, és turisztikai térképet szerkesztett Kárpátalja magyar helyiségneveinek feltüntetésével. Legutóbb jelent meg „Honfoglalásunk 7 emlékműve” saját és korábbi, korhű fotókkal. Életcéljának tekinti a határon túli magyarság és az anyaország kapcsolatának kiszélesítését, nemzettudatának és jövőképének alakítását.
 
Dinya Incéné óvónő, volt óvodavezető
Kerületi lakosként 1976 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén a Zöld Liget óvodában, 2005-től óvodavezetőként. Kollégái szeretik, tisztelik, szívesen fordulnak hozzá ügyes-bajos dolgaikkal. Vezetői mandátuma alatt sok sikert ért el, kerületi és országos pályázatokon vettek részt, elnyerték a „zöld óvoda” címet. Az ő kezdeményezésére vettek részt a „Madárbarát Óvoda” programban. 2010-ben vezetői megbízásának lejártával átadta helyét a fiatalabb generációnak, de továbbra is az óvoda dolgozója, csoportos óvónő. 2011-ben, 35 éves szolgálat után nyugdíjba vonul.
 
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem”

Hutvágner István edző
Utánpótlás edzőként 2003-ban került az akkori Pestszentlőrinc-Elektromos-Malév, jelenleg Malév SC (PLER KC ) kézilabda-szakosztályához. Az általa irányított csapatból sorra kerültek ki az év „Legjobb serdülő, ifjúsági, junior játékosai” (Korsós Ádám, Lékai Máté, Balogh Zsolt stb.). A serdülőkkel négy alkalommal nyertek Magyar Bajnokságot, két alkalommal 2. helyezést értek el. Két éve vette át az ifjúsági csapatot, ahol szintén sikeresek. Magyar Bajnokok lettek, és megnyerték az Országos Ifjúsági Kupát is. Jelentős érdeme van, hogy a felnőtt csapat döntően saját nevelésű játékosokra épül.
 
Gyimesy László testnevelő tanár, igazgató-helyettes
A kerületben 1976 óta tanít, 1989-ben alapító tagként került az akkori Benedek, ma Etalon Általános Iskolába. Az iskolában beindította az első emelt szintű testnevelés tagozatos osztályát. Az Etalonsport-program 1998-as bevezetésekor sportszakmai igazgatóhelyettes lett. A labdarúgás, a ritmikus gimnasztika és az atlétika utánpótlás-neveléshez szükséges tantervi adaptációk elkészítője. Sikeres edzőként az UEFA „B” és „D” licences labdarúgó edzői képesítéséket is megszerezte. Több NB I-es játékost indított el a sportkarrier útján. 2005 óta ő a kerületi testnevelés munkaközösség-vezetője is.
 
„Gondoskodás az emberért díj”

Lojekné Iliás Krisztina gondozónő
Lojekné Iliás Krisztina 1996-ban kezdett dolgozni a Micimackó Bölcsődében, mint csecsemő- és kisgyermek gondozónő. 2007 márciusától a Bababirodalom Bölcsődébe került csoportvezetői megbízással. Egy évtized tapasztalatait, ismereteit átadva tanította be az intézmény új gondozónőit. Nagy szeretettel gondoz fogyatékos gyermekeket is, és mint tereptanár, az ELTE hallgatói számára szakmai gyakorlatokat vezet.