Változtatási tilalom az Almáskertben

Írta:  2011.05.20.
Az április 28-i testületi ülésen változtatási tilalomról döntöttek a képviselők az Almáskertben. Mindez azt jelenti, hogy amíg a tilalom hatályban van, csökkennek az ingatlantulajdonosok adóterhei.

A változtatási tilalmat a meglévő városrendezési terv védelmében az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi törvény alapján rendelte el a testület. A cél, az érintett területen a szabályozási tervek szerinti közlekedési hálózat kialakítása.
A most elfogadott rendelet a Határ út-Orgonafűzér utca-Égerfa utca-Platánfa utca-Alacskai út által határolt területre terjed ki.
Erre a döntésre azért volt szükség, mert amíg nincs jóváhagyott szabályozási terv a területre, addig építési engedélyt sem lehet ide kiadni – tájékoztatott az előterjesztő, dr. Lévai István Zoltán alpolgármester. – A változtatási tilalommal segíteni kívántunk az ingatlantulajdonosoknak, mert amíg a határozat érvényben van, a területre vonatkozó adófizetési kötelezettségük megszűnik. Mindez az idei évre még nem vonatkozik, mert az adót a tárgy év január 1-i állapota szerint kell fizetni, ám a jövőben csökkennek a terheik.
Az alpolgármester elmondta, hogy a testület megválasztotta az Almáskert munkacsoport tagjait, amelyben a főépítész, a vagyongazdálkodási és műszaki iroda, az építéshatósági iroda vezetője is helyet kapott. A munkacsoportot külsős szakemberek is segítik.