Életre kelt a Kossuth tér

Írta:  2015.11.12.
A tervezõk, a kivitelezõk, az önkormányzat és remélhetõleg Pestszentlõrinc-Pestszentimre polgárai is egyetértenek abban, hogy a megújult Kossuth tér egy olyan közösségi hely, kedvelt találkozópont lesz, amelyre méltán lehet büszke mindenki a kerületben. A november 12-i átadón Ughy Attila polgármester e gondolatok jegyében avatta fel a külsejében és hangulatában teljesen újjávarázsolt teret.

A mai Kossuth tér helyén egykor piac állt, mígnem az akkori község vezetõsége által 1929 februárjában meghirdetett tervpályázaton nyertes Rerrich Béla építész tervei alapján megépült a közpark. Az azóta eltelt évtizedek során építészeti szempontból ritkán nyúltak hozzá a területhez.

– Egy település, egy kerület fõterének mindig azt a lüktetõ ritmust kell visszhangoznia, amely az ott élõ emberek sajátja. Fõként, ha ez a település olyan gazdag és mozgalmas közösségi életet él, mint a miénk – mondta köszöntõjében Ughy Attila.

Régen és most


A téren az elsõ jelentõsebb változást az 1950-es években felépült színpad és környezetének kialakítása jelentette. Itt mûködött az 1990-es évek elejéig a Lõrinci Ifjúsági Park, ahol a magyar könnyûzene legendás szereplõi fordultak meg. A parkban legutóbb 1998-ban végeztek komolyabb rendezési munkát,
akkor került ide az 1848–49-es emlékmû, Pauer Gyula alkotása.

A tér fejlesztésére 2011-ben országos szabadtér-építészeti ötletpályázatot írtak ki, és a nyertes terv alapján dolgozták ki a fõvárosi Tér-Köz pályázatra beadott koncepciót. A lakosságtól és a helyi intézményektõl begyûjtött vélemények alapján alakult ki a tér végsõ arculata. A tervezõk által készített koncepciót a helyi származású mûvész, Kondor Béla egyik grafikája ihlette, a tér egyedi berendezésében visszaköszönnek annak elemei.

Valódi központ


A tér átadása alkalmából Ughy Attila kiemelte, hogy ahogy eddig, úgy a jövõben is kiemelt célja az önkormányzatnak, hogy a méltatlanul elhanyagolt közterek valódi közösségi funkciót kapjanak.

– E törekvés eredményeként ébredhetett fel álmából ma a Kossuth tér is, ahol legelõbb kisebb rendezvények megtartására alkalmas, többfunkciós pavilon várja fiatal mûvészeink nyári fellépéseit, illetve új gyalogutak és zöld környezet adja meg a hátteret a fiatal párok, a családok sétáinak. Ahogy majd az ivókút, az új padok, a kerékpártárolók és a szükséges egészségügyi felszerelések is arról gondoskodnak, hogy a park mindenben megfeleljen az európai igényeknek, nem beszélve a hamarosan megnyíló paviloni kávézóról, amely igazi központtá, meghatározó találkozási ponttá válhat – fogalmazott a polgármester, aki a beszédét követõen a nemzeti színû szalag átvágásával felavatta az újjászületett Kossuth teret.Az átadót követõen az érdeklõdõket Sajtos Gábor vezetõ tervezõ körbevezette a megújult sétautakon, és bemutatta a tér újdonságait, így azt a fûszerkertet is, amelyet a Sztehlo Gábor evangélikus iskola diákjai gondoznak.


Minden korosztálynak öröme telhet a parkban
 

A Kossuth tér átadásán ott volt Kucsák László országgyûlési képviselõ is, aki nagyon örült annak, hogy a tervezõk az újítás mellett fontosnak tartották az értékek megõrzését is. 

– Fiatalkorom meghatározó helyszíne volt a Kossuth tér, lévén hogy rendszeresen jártam barátaimmal a jobbnál jobb koncertekre az ifjúsági parkba – mondta Kucsák László. – A felújítás eredményét látva örülök, hogy megmaradtak a régi fák, és hogy a természetes környezetbe illõ új épület közösségi célokat fog szolgálni. Ugyancsak jó látni annak a nagyszerû gondolatnak a megvalósulását, hogy a térkõburkolaton és több pad formájában is megjelennek a kerület szülötte, Kondor Béla festõmûvész-grafikus motívumai. Nagyon remélem, hogy ebben a szép környezetben nemcsak a diákok töltik majd szívesen a szabad idejüket, hanem minden kerületi lakos, legyenek lõrinciek vagy imreiek.