"Van, akit az ölelésérõl is"

Írta:  2015.11.13.
Negyedszázados a magyar önkormányzatiság. A közösen elért eredményeket idézte fel és ünnepelte együtt november 12-én a Rózsa Mûvelõdési Házban az elmúlt ciklusok összes önkormányzati tisztségviselõje és képviselõje.


Akik itt vannak, mindenkit ismerek a nevérõl, a kézfogásáról, de van, akit az ölelésérõl is. Amit az elmúlt 25 évben elértünk, azt együtt, közös munkával értük el – fogalmazott Ughy Attila polgármester a november 12-én a Rózsa Mûvelõdési Házban rendezett ünnepségen, amelyre hivatalos volt mindenki, aki 1990 óta részt vett az önkormányzat munkájában.

 

Magunkkal vívódtunk”

 

A kezdet nem volt könnyû. Az egypártrendszerként mûködõ szocializmus évei után azoknak, akik feladatot vállaltak a valódi demokrácia kialakításában, maguktól, elõdök és tanítómesterek nélkül, „hályogkovács módjára” kellett dolgozniuk. Az önkormányzatiság a modern demokrácia legfontosabb részterülete, hiszen a megszavazott döntések hatása itt érezhetõ közvetlenül, mondhatni, itt mennek igazán a választók bõrére. Talán ezért sem volt egyszerû feladat a képviselõ-testület megalakítása után 1990-ben polgármestert választani. A Rózsában bemutatott néhány perces korabeli dokumentumfilm felidézte a vitákat, a tanácstalanságot és a megoldást, amelynek jegyében végül Molich Endre (képünkön balra) kapott bizalmat.


Magunkkal vívódtunk – mondta a szabad Pestszentlõrinc-Pestszentimre elsõ polgármestere az ünnepségen elmondott rövid visszaemlékezésében, majd azokra az eredményekre hívta fel a figyelmet, amelyek ezt a bizonytalan idõszakot követték. – Mi nem adtunk el önkormányzati tulajdont, hanem vásároltunk. Megvettük például a két laktanyát, valamint belterületi telkeket is. Megkezdõdött az építkezés.
A küzdelmekre és a közös munkára emlékezett Mester László (fenti képünkön jobbra) is, aki 1994 és 2010 között állt a kerület élén.
Az önkormányzati munka része volt például az, hogy tisztázzuk a kapcsolatunkat a fõvárossal. Sokan emlékeznek arra, amikor egy adminisztrációs hiba miatt a kerület határainak megállapításakor egy már nem érvényes dokumentumot vettek alapul. A hibát ugyan elismerték, de négy évig tartott, míg végre a reptéri terület újra a miénk lett – mesélte. – A küzdelmeknél talán fontosabb, hogy ma már az önkormányzat szerteágazó és színvonalas szolgáltatásokat nyújt a lakosságnak, és ez nem kis részben a hivatal szakembereinek az érdeme. Köszönet jár érte.

 

A szavak értelme

 

Az ünnepség vendége volt Szaló Péter, a Belügyminisztérium fõtanácsadója, akinek szavaiból kitûnt, hogy a kezdet nem csak a XVIII. kerületben bizonyult nehéznek.


Nem láthattunk elõre. 1990 óta dolgozom az államigazgatásban, a szemem elõtt született meg és csiszolódott a magyar önkormányzatiság. Akkor még mit sem tudtunk kárpótlásról, privatizációról, kétszintû bankrendszerrõl, és még az orosz csapatok is itt voltak az országban. De a munka, a küzdelem meghozta a gyümölcsét – fogalmazott.
Ughy Attila, aki 2010 óta Pestszentlõrinc-Pestszentimre polgármestere, a közösen létrehozott értékek közül a sokszínûséget emelte ki.


Különleges kerület ez, hiszen lakosainak száma alapján az ország tizenhetedik legnagyobb települése. Ez már magában is sokszínûséget, sokoldalúságot eredményez, amivel kevés kerület rendelkezik. Erre büszkének kell lennünk, és az önkormányzati munka egyik célja ennek a sokszínûségnek az ápolása – mondta, hozzátéve: – A mai cinikus világban sokan próbálják egyes szavak értelmét, jelentését elhomályosítani, akár gúny tárgyává tenni. Én azonban büszkén mondom ki a hazaszeretet és a közösségi szolgálat szavakat. Ezek nélkül ugyanis nincs felelõs önkormányzati munka.
Az ünnepi ülésen részt vett Kucsák László országgyûlési képviselõ, dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ, Lévai István Zoltán, Dömötör István, Galgóczy Zoltán, Szarvas Attila alpolgármester, Hodruszky Csaba, a kerületi kormányhivatal vezetõje, Banyár László, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Péntek Tamás, a Városgazda Zrt. gazdasági igazgatója, dr. Maitz László, a Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetõ igazgatója, Werner Péter, a Városrehabilitáció 18 Zrt. vezérigazgatója és Hunyadi István városigazgató is.