Hála és köszönet jár az '56-os hõsöknek

Írta:  2015.11.06.
A Hargita téren emlékezett meg a kerület 1956 mártírjairól a Nemzeti Gyásznapon.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcban elesetteken kívül a megtorlás során kivégzettek, a bebörtönzöttek, az internáltak, és a terror elõl külföldre menekülõk is áldozatok, rájuk is emlékezünk november 4-én. Minderrõl Ughy Attila polgármester beszélt a Nemzeti Gyásznapon a Hargita téren.


- Áldozataink emléke kötelez bennünket arra, hogy rendet tegyünk a fejekben, hogy a következõ generációknak szemernyi kételye se maradjon afelõl, milyen volt a kommunista terror természete.
A kommunizmus és annak vérben és gyászban fogant életidegen diktatúrája. Az a diktatúra, amely nem akart nyomot hagyni maga után, amely önmaga védelmében nem tûrte a tiszta szándékok vezérelte tiszta cselekvést, és amelyben a józan ész, a felelõsségérzet, a másokért való küzdelem épp annyiszor elbukott, mint az igazságosságra, az önérdek képviseletére, a saját hazánkban, saját értékeink szerinti, saját és szabad életre való törekvés összes mozzanata – mondta az 1956-os emlékmûnél Ughy Attila.
Dömötör Csaba, a kormányzati kommunikációért felelõs helyettes államtitkár úgy megemlékezésében úgy fogalmazott, hogy a pesti srácoknak is köszönhetõ, hogy1990-ben vér nélkül kaptuk meg mindazt, amiért sokan a pesti srácok közül az életüket adták.


- Sohasem szabad elfelejteni, hogy a ma szabadságában az õ küzdelmük is benne van. Hálával és köszönettel tartozunk ezért nekik.


Az emlékmûnél Magyarország kormánya nevében Dömötör Csaba helyezett el koszorút. Szintén koszorúval rótta le kegyeletét az áldozatok elõtt Pestszentlõrinc-Pestszentimre önkormányzata nevében Ughy Attila, Molnár Ildikó fõjegyzõ asszony és Lévai István Zoltán polgármester helyettes. Koszorúval emlékezett Kucsák László országgyûlési képviselõ, Lomnici Zoltán, a legfelesõbb bíróság volt elnöke, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége nevében Sántha Gábor és Szentiványi György, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége nevében Csürke Károly és Kovács Lajos.


A megemlékezést megelõzõen koszorút helyezett el Áder János köztársasági elnök, Kövér László az országgyûlés elnöke, Budapest Fõváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala nevében Hodruszky Csaba hivatalvezetõ és Pilcsák Csaba József, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nevében Banyár László vezérigazgató, Péntek László Körösfõ alpolgármestere, illetve a XVIII. kerületi pártok és civil szervezetek, valamint oktatási intézmények képviselõi.