A rossz bérlők ellen véd

Írta:  2011.05.31.
Új rendelet szabályozza az önkormányzati lakások bérbeadását és elidegenítését. A korábbi rendelet toldozgatása-foldozgatása helyett a testület úgy döntött, új alapokra épít. Minderre azért is szükség volt, mert a korábbi gyakorlat lehetővé tette, hogy egyes rossz bérlők milliós lakbértartozásokat halmozzanak fel.
A nehéz anyagi körülmények között élők helyzetén segít az önkormányzat azzal, hogy újragondolta a saját tulajdonában lévő b érlakások bérbeadásának és elidegenítésének szabályozását. Az ilyen lakások ugyan a kerületi állomány kis százalékát teszik ki, ám mivel azoknak teremtenek korszerű és rendezett lakhatási körülményeket, akik amúgy nem tudnának saját lakáshoz jutni, igen fontos a szerepük.
A képviselő-testület 2006 májusában alkotott rendelet az említett ingatlanokról, majd ezt többször módosította. Most időszerűvé vált egy korszerű rendelet szerkesztése és elfogadása, amely nem a korábbi tovább módosított változata, hanem új alapokon, átgondoltan rendelkezik.

Nem volt más javaslat

Az előterjesztés elfogadását egyébként hosszas vita előzte meg. Az MSZP-s Ternyák András például elhamarkodottnak ítélte a rendelet előterjesztését.
– Az előterjesztést valamennyi képviselő ismerte már a testületi ülés előtt. Azonban semmiféle írásbeli javaslatot nem kaptam annak érdemi módosítására. Hogy jöhetne létre így együttműködés? – felelt a kérdésre az előterjesztő Csomó Tamás alpolgármester hozzátéve: – Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos eddigi gyakorlat nagyon komoly károkat okozott a kerületnek. Egyes bérlők milliós lakbértartozást halmoztak fel, és senki nem tett ellene semmit. Ez igazságtalan a kerületiekkel és a többi bérlakásra pályázóval szemben is.
Petrovai László, az LMP képviselője a bérleti díjak emelését kifogásolta, úgy vélte, ez családokat sodorhat veszélybe.
– Több javaslat született arra, hogy milyen mértékben változzanak a bérleti díjak. Volt, aki a 25 százalékos emelést is helyénvalónak találta volna, más pedig 17 százalékos csökkentést javasolt, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben teljesen komolytalan. Itt volt az ideje, hogy rendezzük ezt a kérdést – magyarázta Csomó Tamás.

Segít az ügyfélszolgálat

A rendelet újraalkotása egyébként épp azt a célt szolgálja, hogy azok jussanak önkormányzati bérlakáshoz, akik nehezen tudnának saját lakást vásárolni, de bérlőként pontosan fizetik a kötelezettségeiket, és harmóniában tudnak élni a többi lakóval. Továbbá ahogy az alpolgármester is jelezte – azt, hogy senki ne tudjon tetemes tartozást felhalmozni, hiszen az bevételkiesés a költségvetésnek, ráadásul a rossz bérlő mások elől foglalja a helyet.
A pályáztatás éppen ezért két lépcsős. A pályázatokat az ügyfélszolgálati irodán kell benyújtani, és ezeket elsőként a népjóléti bizottság bírálja, majd a pályázathoz mellékletként benyújtott igazolások és nyilatkozatok tartalmát a vagyongazdálkodási és műszaki iroda ellenőrzi. A szociális bérletre vonatkozó feltételek fennállását az iroda évente ellenőrzi.

A költségalapú lakbér

Összkomfortos lakás: 525 Ft/m²/hó
Komfortos lakás: 472 Ft/m²/hó
Félkomfortos lakás 262 Ft/m²/hó
Komfort nélküli lakás 210 Ft/m²/hó
Szükséglakás 157 Ft/m²/hó
(A szociális lakbér ennél 20 százalékkal kisebb, amely egyéb tényezőkkel is módosul.)