Gyerekekrõl gyerekeknek

Írta:  2015.11.10.
Tündér Lala, Legyél te is Bonca!, Palacsintás király – a magyar televíziózás történetének máig gyakran ismételt sikerei. Ez mind-mind annak a Katkics Ilona filmrendezõnek az alkotása, akit Pestszentimréért díjjal tüntetett ki a Széky társaság.

– Csodálatos dolog volt gyerekekkel és gyerekeknek dolgozni annyi éven át. Az az egy szomorít el, hogy ma nem készülnek már filmek ennek a korosztálynak – mondta a Városképnek Katkics Ilona Balázs Béla-díjas filmrendezõ, akit november 5-i közgyûlésén Pestszentimréért díjjal tüntetett ki a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság.

Imrérõl indult

Katkics Ilona nem filmesnek készült, pedagógiai érdeklõdésére tekintettel azonban nem meglepõ, hogy késõbb gyerekeknek és fiataloknak kezdett filmeket készíteni, ráadásul olyan alkotásokat, amelyeket a mai középgenerációs felnõttek is szívesen néznek meg újra és újra. Budapesten született, de pár éves korában a család Pestszentimrére költözött. Itt végezte el késõbb a polgári iskolát, innen járt be vonattal a középiskolába, és innen indult el egy hosszú külföldi útra is.
 


– A háború után lehetõség volt arra, hogy fiatalok ösztöndíjjal Moszkvába menjenek különbözõ egyetemekre tanulni. Bár eredetileg tanítónak készültem, ami az akkori jogi környezet miatt számomra lehetetlen volt, ezt jó lehetõségnek tekintettem. A filmes képzést választottam – mesélte.
Mészáros Mártával, Tóth Jánossal és több más késõbb sikeres filmes alkotóval végzett egy iskolában, hazatérve pedig hamar beindult a pályafutása.
– Remény volt arra, hogy a Pannónia Filmstúdió mellett létrejön egy gyermekfilmes stúdió is. Ez nem vált valóra. Viszont elkezdett szervezõdni a Magyar Televízió, ahova kifejezetten fiatal alkotókat hívtak, köztük engem is. 1956. augusztus 15-tõl, tehát az elsõ pillanatoktól voltam tagja az MTV-nek.

Nem becsülték, de szerették

Munkája a híradónál kezdõdött, majd egyre több feladat adódott kulturális területen is.
– Elõdeink, mestereink nem voltak, tanulmányútra nem küldtek, így a szakmát lépésrõl lépésre, magunk voltunk kénytelenek megtanulni – emlékezett vissza a rendezõ. – Tanultuk a technikát, a díszleteket a folyosón építettük, de haladtunk, dolgoztunk.
 


Amint a televízión belül létrejöttek az egy-egy területre koncentráló szerkesztõségek, Katkics Ilona elérkezettnek látta az idõt, hogy megvalósítsa eredeti tervét, és rendezõként gyerekeknek, gyerekekért dolgozzon. Egész estés filmek, tévéjátékok, ismeretterjesztõ sorozatok kerültek ki a keze alól.
– Akkoriban a gyermekfilm nem volt megbecsült mûfaj, legalábbis a kritika fanyalgással fogadta. Én azonban örömmel csináltam. Nekünk, alkotóknak, az volt a célunk, hogy a gyerekek életére jellemzõ élethelyzetek megértésével és feldolgozásával segítsük õket a felnõtté válásban. Elkötelezetten dolgoztunk, a gyerekek pedig szerették ezeket a filmeket – árulta el a szakember.

Valamit, amit más nem

Katkics Ilona ma, 90 fölött is aktív. Filmet ugyan már nem rendez, de az egykori kollégák kapcsolattartásában szervezõi szerepet vállal.
 

Katkics Ilona néhány ismert filmje

Kincskeresõ kisködmön (1968), Palacsintás király (1973), Csutak a mikrofon elõtt (1975), Barátom, Bonca (1976), Tizenhat város tizenhat leánya (1979), A kisfiú meg az oroszlánok (1979), A Sipsirica (1980), Három szabólegények (1980), Tündér Lala (1981), Fürkész történetei (1983), Legyél te is Bonca! (1984), A fantasztikus nagynéni (1986).


– Több mint százan vagyunk egykori MTV-sek, akik összejárunk, és közös kulturális programokon veszünk részt. Ezeknek én vagyok az egyik koordinátora – mesélte.
Emellett tervezi egy memoárkötet kiadását is.
– Nem önéletrajzi könyvre gondolok, inkább olyasmire, ami a szakma általam megélt történetét dolgozza fel. Biztosan láttam valamit úgy és akkor, ahogyan és amikor más nem. És talán ez érdekes lehet a következõ nemzedékek számára is.