Kerületi elismerésben részesültek

Írta:  2011.06.02.
A kerületi pedagógusnap alkalmából az önkormányzat június 2-án köszöntötte az ágazat dolgozóit a Rózsa Művelődési Házban. Itt vehették át a kitüntetettek A Kerület Óvónője, Tanítója, Tanára, Kiváló Közszolgálatért díjakat.

A helyi önkormányzat megünnepli a pedagógusokat, és elismerésben részesíti a legalább tíz éven át a kerületben, a nevelési-oktatási intézményben dolgozókat.
Az eseményen ott volt az önkormányzat vezetése, eljöttek az intézményvezetők, pedagóguskollegák, a kitüntetettek hozzátartozói.
A rendezvény nyitányaként megszólalt a kerületi szignál, felcsendült a Himnusz, majd Ughy Attila polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
A polgármester elismeréssel szólt a pedagógusok önzetlen oktató-nevelő tevékenységéről, megköszönte a gyermekekért végzett áldozatos munkájukat.
Idézett egy bölcseletet, amit korábban a berlini tűzfalon olvasott: „A vízen való járás titka az, hogy tudjuk, hol vannak a kövek”. ..”Ezeket a köveket Önök mutatják meg nekünk, ezeket a köveket Önök mutatják meg gyermekeinknek”. (…) „A kövek kijelölik a léptek helyét, megadják azokat a stabil és biztos pontokat, amelyek nélkül elveszettek, tanácstalanok vagyunk, és a világ bármely koordinátarendszerében eltévedünk” – mondta Ughy Attila.
A polgármester köszöntőjét követően Kucsák László alpolgármester vette át a szót, és elmondta, hogy a képviselő-testület az Ady Endre Általános Iskola leköszönő igazgatójának, Macsó Lenkének erkölcsi elismerésként címzetes igazgatói, a Szivárvány Óvoda leköszönő óvodavezetőjének Scharekné Horváth Zitának címzetes óvodavezetői címet adományozott.
Végezetül Antoine de Saint-Exupérytől idézett, „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt”. (A kis herceg).
– A pedagógusok munkája napról napra erről szól – tette hozzá, majd átadta a kitüntetetteknek: A Kerület Óvónője, Tanítója, Tanára, Kiváló Közszolgálatért díjakat. A pedagógusnap alkalmából a diákok pedig műsorcsokorral ajándékozták meg az ünnepség résztvevőit.

A pedagógusokat levélben is  köszöntötte a kerület vezetése. A levél letölthető!
 
letöltés

2011. év kitüntetettjei

A Kerület Tanítója
Nagyné Weidinger Ildikó innovatív pedagógusi munkájáért és kreatív közösségi tevékenységéért, Gellén Gabriella a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében és felzárkóztatásában végzett szakmai tevékenységéért kapta az elismerést.

A Kerület Tanára
Magyarné Horváth Gizella, a beszédhibás-, beszédfogyatékos gyermekekért végzett fejlesztő tevékenységéért, kimagasló logopédiai munkájáért, Horváth Ferenc, két tanítási nyelvű oktatás magas színvonalon végzett műveléséért, kiemelkedő szakmai tevékenységéért, Pintérné Major Zsuzsanna, a gyermekek nevelése, oktatása területén végzett példamutató munkájáért, és több évtizedes sportszakmai tevékenységéért, Bodor Eszter, az andragógia területén végzett kimagasló munkájáért, a tehetséggondozásban és differenciált felzárkóztatásban elért kiváló tevékenységéért, Rubóczkyné Gohér Katalin, a kerület oktatásában több évtizedes szakmailag megalapozott, kimagasló tevékenységért kapta az elismerést.

A Kerület Óvónője
Gállné Rabatin Edit, a településünkön több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő óvodapedagógusi munkájáért, László Istvánné, a mozgáskorlátozott gyermekek nevelésében, fejlesztésében végzett több évtizedes kimagasló óvodapedagógusi munkájáért kapta az elismerést.

A kerület Fiatal Pedagógusa
Horváthné Nágl Mónika, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében végzett, színvonalas óvodapedagógusi tevékenységéért, Erdélyi Ágnes, kimagasló oktató- nevelőmunkájáért, közösségfejlesztő tevékenységéért kapta az elismerést.

Kiváló Közszolgálatért
Bécsi Éva óvodai dajka, a gyermekekért rendkívüli hivatástudattal végzett, 30 éves felelősségteljes tevékenységéért, Cakó Lászlóné szociálpedagógus, az óvodai nevelés területén végzett pedagógusi munkájáért és innovatív szakmai tevékenységéért, Perge Szilvia Mária iskolatitkár, a több évtizedes lelkiismeretes szakmai munkájáért és a közösségért végzett elhivatott szerepvállalásáért, Végh Katalin iskolatitkár, az intézményi közösségért végzett kimagasló tevékenységéért, Kemény Istvánné információs-adminisztrátor, a helyi közművelődés területén kialakított kiemelkedő közönségkapcsolatáért, hivatástudatáért és felelősségteljes szolgálatáért kapta az elismerést.

Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél
Komposné Kovács Anikó a helyi oktatásban végzett több évtizedes elhivatott pedagógusi munkájáért.