Beszédproblémák óvodáskor előtt

Írta:  Fülep Erzsébet 2015.11.23.

A korai nyelvi fejlődés címmel országos logopédiai konferenciát rendezett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézménye november 18-án a Kondor Béla Közösségi Házban.

A XVIII. kerületi logopédiai munkacsoport tíz éve rendszeresen szervez különféle témakörökben logopédiai fórumot. Ezúttal a 0–6 éves korú gyermekek nyelvi fejlődéséről folyt a tanácskozás.

log1
– A nyelvi fejlődési zavarok korai felismerése, az időben nyújtott segítség döntő fontosságú a gyermekek optimális fejlődésében – hangsúlyozta Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus, a program főszervezője. – A szülők bátran forduljanak tanácsért a logopédushoz, ha a csecsemőkori gőgicsélést nem váltja fel a gagyogás, vagy a gyermek gagyogása úgymond megakad. A gagyogásnak meghatározó szerepe van a beszéd kialakulásában és fejlődésében, mivel a beszéd fejlődésének első állomása. A 6–9 hónapos kisded már kommunikációs céllal gőgicsél. Másfél éves kor körül az addig lassú szótanulási folyamat ugrásszerűen felgyorsul.

log2
Figyelmeztető jel, ha a kisgyermek beszéde 2–2,5 éves koráig nem indul meg, és a szókincse nem éri el az ebben az életkorban elvárható ötven szót. Logopédus segítségét kell kérni, ha a későn meginduló beszéd lassan is fejlődik, a beszédfejlődés megtorpan, vagy a beszéd érthetősége 4–5 éves korra nem javul számottevően.

log3
A nyelvi fejlődés zavara súlyos hátrányt jelent az érintett gyerekek szociális fejlődésében, tanulásában, életminőségében, azonban a nyelvi elmaradás időben történő felismerése és a logopédiai ellátás mérsékelheti ezeket a következményeket.

log4
A konferencián a nyelvi fejlődés zavarainak felismeréséről, a diagnosztikáról, a neurológiai, valamint családi háttérről, a komplex segítségnyújtás jó gyakorlatainak bemutatásáról hangzottak el előadások.
A vendégeket Karayné Pavalacs Zsuzsa üdvözölte, majd Jankó István, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese és Herneczki Márton, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézményének igazgatója köszöntötte. A konferenciát Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg.
A konferencia védnöke volt Kucsák László országgyűlési képviselő, Remeczné Komár Gabriella, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa.