Műfüves pályát terveznek a Bókay-kertbe

Írta:  2011.09.19.
Az önkormányzat továbbra is küzd a pénzügyi stabilitásért. Ennek érdekében megállapodást kíván kötni a távhőszolgáltatóval, és piaci értéken ad el egy komolyabb részvénycsomagot. Ám még ebben a helyzetben is van lehetőség arra, hogy egy állami pályázat segítségével fejlessze a kerületi sportlétesítmények rendszerét.

Lévai István Zoltán fontosnak tartja a sportolási lehetőségek bővítését
Hamarosan bővül a színvonalas sportolási lehetőséget nyújtó létesítmények száma a kerületben. A képviselő-testület elfogadta azt az előterjesztést, miszerint a kerület csaknem 6 millió forintos önrésszel vegyen részt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázaton. Az így elnyert összegből új, többfunkciós műfüves pálya épülhet a Bókay-kert két régi, elhasználódott telekrészén.
− A műfüves pálya mellett szól, hogy a gondozása, karbantartása sokkal kevesebb időt, figyelmet és pénzt igényel, mint egy valódi füves pályáé – monda el Lévai István Zoltán alpolgármester, a javaslat előterjesztője. – Egyébként több helyszínt vizsgáltunk, szóba került a Thököly út és a Bókay-kert más pontja is. Azt a területet választottuk, ahol a legoptimálisabbak a létesítés és a fenntartás feltételei.
A pályázati kiírás szerint az új sportpályának 2012. május közepére kell készen lennie, tehát jövő nyáron már akár itt versenghetnek egymással a szünidős diákok csapatai.

Rossz bérlők

Az évek alatt felhalmozott távhődíj-tartozás kiegyenlítéséről kell tárgyalnia az önkormányzatnak a Főtávval, illetve az annak megbízásából eljáró DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltatóval. Az önkormányzat 100 milliós tőketartozásról és az azt sújtó kamatokról kapott számlát a DHK-tól. Ez a jelentős tartozás az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett a nem fizető bérlők hibájából. A törvény értelmében azonban a tartozást a tulajdonosnak kell megfizetnie, ami az elmúlt években többszöri felszólításra sem történt meg. A képviselő-testület most arról döntött, hogy az adósságállomány növekedésének megakadályozására részletfizetési megállapodást kezdeményez a DHK-nál, illetve a Főtávnál. A képviselők döntése felhatalmazza a polgármestert a megállapodás előkészítésére, a tartozást pedig kéthavi türelmi idő után tízhavi részletben kívánja törleszteni az önkormányzat.

Módosították a lakásrendeletet


Csomó Tamás szerint mielőbb lakáshoz kell juttatni azokat, akinek valóban szükségük van rá
Módosította az önkormányzati lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló rendeletét a testület. A lakásrendelet májusban már napirenden volt, akkor Fehér Gábor szocialista képviselő szakmai kifogást emelt ellene, a többség mégis mellette voksolt. A tavasszal elfogadott jogi szöveget végül Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálta fölül, és kifogásolta 11 pontban.
− A célunk az, hogy minél előbb azok jussanak az önkormányzati bérlakásokhoz, akiknek valóban szükségük van rá. Ezért most nem vitatkozunk a kormányhivatal észrevételeivel, noha nem mindegyikkel értünk egyet. A javításokat úgy hajtottuk végre, hogy azok megfeleljenek az elvárásoknak – mondta el Csomó Tamás alpolgármester, előterjesztő hozzátéve: − Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a hivatal a kifogásait a lakástörvényből vezeti le, ami arra enged következtetni, hogy a lakástörvény nem korszerű, ma már nem tükrözi a közösség akaratát.
Az egyik ilyen ellentmondás az, hogy a hatályos törvényből következően kerületen kívüliek is pályázhatnak itteni önkormányzati lakásokra. Ezt egyébként Budapest legtöbb kerületében már nem engedik a helyi rendelkezések, ezért ennek a problémának a megoldását Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselő-testülete is feladatának tekinti.
Az előterjesztéshez módosításként Fehér Gábor egy átdolgozott rendelettervezetet nyújtott be, amelyet Petrovai László LMP-s képviselő is támogatott. Fehér Gábor javasolta tervezete megvitatását, a szöveg közös átdolgozását, a többség azonban Csomó Tamás javaslata mellett döntött.
− Egy újabb jogi szöveg elfogadása magával vonja azt a kockázatot, hogy azt a kormányhivatal ismét felülbírálja. A későbbiekben lesz lehetőség arra, hogy újra tárgyaljuk a kérdést– mondta Csomó Tamás.

40 milliót remélnek

Eladja az önkormányzat a tulajdonában lévő 1730 Elmű-részvényt. Ezekhez – Sallai László irodavezető tájékoztatása szerint – 1997-ben névértéken, vagyis 10 ezer forintért jutott hozzá a kerület. Most a több pénzügyi területről összetevődő jelentős adósságállomány csökkentése érdekében van szükség az értékesítésre.
A testület megszavazta Ughy Attila polgármester előterjesztését, de a döntést némi vita előzte meg.
Kőrös Péter szocialista frakcióvezető arra intett, hogy az Elmű-papírokat most alacsonyan jegyzik, a korábbi tapasztalatok szerint sokkal jobb árat is lehetne kérni értük. Petrovai László pedig úgy érvelt, hogy az elektromos energia a jövő energiája, ezért az Elmű részvényei hosszú távon többet hozhatnak, mint most az eladással.
− A mutatók szerint a részvények értéke hosszú ideje stagnál, nem várható hirtelen emelkedés – mondta válaszul Ughy Attila, hozzátéve: − Kormányzati nyilatkozatok szerint az is várható, hogy az állam nagyobb befolyást gyakorol majd a hazai energiaszolgáltatásra, ez viszont nem a papírok árának emelkedését fogja eredményezni.
Az önkormányzat 22 600 forintos áron kívánja értékesíteni a papírokat, amitől 40 millió forint bevételt remél.