Elhalasztják a vízdíjalapú szennyvízdíjat

Írta:  2011.12.29.
Budapest Főváros Közgyűlése elhalasztotta a vízdíjalapú szennyvíz-elszállítási díj bevezetését. Az eredetileg 2012. január 1-jétől tervezett változtatást egyelőre azért nem vezetik be, mert az új jogszabálynak az eredeti – elsősorban környezetvédelmi – szándékkal összhangban lévő bevezetéséhez több jogszabályt is egyeztetni, esetleg módosítani kell.
– Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a környezet, illetve a felszín alatti vizek védelme, és hogy összhangba lehessen azt hozni a csatornarendszer kiépítésének beruházásával – mondta Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, hozzátéve, hogy a Fővárosi Közgyűlés megköszönte az ebben az ügyben érkezett észrevételeket, javaslatokat, és a jövőben is várja akár a képviselők és a szakmai szervezetek, akár a lakosság véleményét, észrevételeit, ötleteit.
A Fővárosi Közgyűlés halasztó döntésétől függetlenül a XVIII. kerület önkormányzata továbbra is elkötelezett a csatornabővítés megvalósítása mellett. A december 15-i kerületi önkormányzati képviselő-testületi ülésen döntés született a Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése elnevezésű projekt megvalósításának támogatásához szükséges önerő biztosításáról.
A képviselő-testület ugyanakkor felkérte a polgármestert arra, hogy egyeztesse a fővárossal a beruházás megvalósítása érdekében kötendő megállapodás részleteit, majd a végleges megállapodást döntéshozatal céljából terjessze a testület elé.
A főváros elsődleges célja mindenképpen Budapest teljes körű csatornahálózatának kiépítése, amely az eredeti tervek alapján a Kohéziós Alap támogatásával és állami társfinanszírozási hányad igénybevételével valósult volna meg. A körülmények megváltozása miatt azonban a beruházás nem készült el, így azt a főváros a Környezet és Energia Operatív Program forrásából hajtja végre, várhatóan 2015. június 30-ig.