Az Üllői út arculatának javítását is várják

Írta:  2012.03.27.
A civil szervezetek részvételével megtartott előző fórumon elhangzott véleményekhez hasonlókat hallhattunk a Kossuth tér felújításáról szóló fórumsorozat negyedik, befejező találkozóján is, amely a kerületi lakosok részvételével zajlott le a városházán. A jelen lévő mintegy 30 érdeklődő egyetértett abban, hogy a tér felújítása szükséges, de úgy, hogy annak pihenőpark-jellegét ne változtassa meg az önkormányzat.
A lakossági fórumot az ötletpályázat terveinek bemutatásával kezdte Juhász Kálmán, a XVIII. kerület főépítésze. Elmondta, hogy a Kossuth tér, amely korábban több nagy társadalmi rendezvénynek is helyet adott, kedvelt, ám neuralgikus pontja a kerületnek.

A park és környezete

– Az idők folyamán funkciójában, berendezéseiben, növényzetében elöregedett a park, amely így nem felel meg a mai kor követelményeinek – mondta a főépítész. – Ezért is vált szükségessé a terület fejlesztése.
Juhász Kálmán hozzátette, hogy a 3,2 hektáros közpark felújításáról szóló pályázat beadásakor figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió vagy a kormány által kinevezett pályázatkiíró szervezetek milyen városi, közösségi fejlesztéseket és milyen társadalmi szempontokat vesznek figyelembe az elbíráláskor.
– Arra is figyelni kell, hogy hol lehet a legnagyobb eséllyel sikerrel részt venni egy városfejlesztési, területmegújítási pályázaton. Így esett a választás a Kossuth térre, mert szinte magától adódott a lehetőség, hogy az Üllői útnál lévő, másfél éve vizsgált területen keressünk fejlesztési lehetőséget – mondta a főépítész. – A kerület településfejlesztési, integrált városfejlesztési koncepciójában a Kossuth teret és környezetét jelöltük meg, mint az egyik lehetséges beavatkozási területet. Azért, mert itt találhatók a parkon kívül olyan intézmények, továbbá olyan infrastrukturális elemek, amelyek fejlesztésre szorulnak, és összefüggésbe hozhatók a parkkal a használat, a látvány vagy egyéb városüzemeltetési szempontok alapján.

Egy park, egy korosztály?

A Kossuth tér jelenlegi funkciójának megőrzése mellett érvelt a kerületben élő Fodor István, aki már a civil fórumon is kifejtette véleményét. Most újfent kiemelte, hogy a park jelenlegi értékeit megőrizve képzeli el a felújítást. Szerinte vannak, akik félreértik, és úgy magyarázzák gondolatait, hogy nem szereti a gyerekzsivajt.
– Ez így nem igaz, mert nekem is van négy unokám, és nagyon szeretem, ha zsivajognak, a megfelelő időben, a megfelelő helyen – kezdte kissé tréfásan a hozzászólását Fodor István.
A tér jelenlegi funkciójára rátérve Fodor úr kifejtette, hogy a pihenőpark-jelleg egyáltalán nem lebecsülendő.
– Ha az emberek pihenni járnak egy térre, az manapság egy nagyon-nagyon értékes funkciót kínál, amit meg kell becsülni – mondta. – Egy ekkora területbe lehetetlenség nagyon sok funkciót belezsúfolni. A kerületben az erdőket nem számítva 32 olyan tér, park, zöldterület van, amelyek használhatók különböző játékokra, sportra, kulturális célokra. Gyakorlatilag átlagosan 700 méterre a lakóhelyétől mindig találhat az ember egy ilyen helyet. Ez a távolság 10 perc sétát jelent, ami nem mondható borzasztó nagynak.

Az Üllői utat is fejleszteni

A továbbiakban a hozzászólók kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy a Kossuth tér egy olyan impozáns tere a kerületnek, amelyet meg kellene tartani annak, aminek épült. Vagyis maradjon egy harmonikus, stílusában is a születésének korát idéző közpark.
A lakossági fórum résztvevői közül többen is kitértek a Kossuth téren kívüli területek állapotára. Szóba került, hogy a térrel kapcsolatos felújítási ötletekben felvázolt kiszolgáló funkciót – újságos, fagylaltozó, presszó – kitűnően elláthatná a Szent Lőrinc sétányon üresen álló üzletsor. Elhangzott élesebb, kissé szélsőséges kritika is. Volt, aki azt mondta, hogy az adójából ne építsenek kőrengeteget a park helyére.
Fodor Katalin édesanyaként úgy vélte, hogy a tér közelében minden megtalálható, így magának a térnek nem kellene bevételi forrást jelentenie. Viszont többekkel együtt hangot adott annak, hogy az Üllői úton megoldásra vár a parkolás kérdése. A kerület főütőerét képező úttal kapcsolatban az is elhangzott, hogy változtatni kellene annak színtelen jellegén, hogy visszakaphassa kisvárosi hangulatát.

Parkőr vagy kamerák?

A lakossági fórumon részt vevők tehát szívesebben látnák a Kossuth teret a régi fényében megújulva, mint nyugatias stílusú közösségi térként. Érthető és támogatandó az az elképzelésük is, hogy ezt az értéket védeni kell. A védelem mikéntjére egy nosztalgikus megoldás is felmerült, nevezetesen, hogy az önkormányzat állítsa vissza a parkőr intézményét. Mint elhangzott, ezzel munkahelyet is teremtenének. Modernebb ötlet a biztonsági kamerarendszer kiépítése, de lehet, hogy a Kossuth térhez valóban jobban illene egy parkőr.