Tovább fejlődött a közösségi szemlélet

Írta:  2012.04.16.
Az elmúlt évekhez képest tavaly apadt a kerületi oktatási-művelődési intézményhálózat fenntartására fordítható összeg, ám a nehezebb körülmények ellenére a színvonal nem csökkent.
– Az elmúlt esztendő szigorú költségvetési év volt az előző vezetés túlköltekezése miatt – szögezte le Kucsák László alpolgármester. – A nehéz körülmények ellenére eredményes évet zártunk, azoknak a pedagógusoknak, közművelődési és ifjúsági szakembereknek köszönhetően, akik nap mint nap a munkájukkal és a kitartásukkal segítik kerületünk fejlődését. A mindennapi oktatási munkához megannyi színes és érdekes program és esemény kapcsolódott. Minden óvodánk, iskolánk rendelkezik saját, csak rá jellemző hagyománnyal vagy különleges adottsággal, oktatási preferenciával, ezzel is színesítve a helyi palettát. Sok országos tanulmányi versenyt rendeznek intézményeinkben is, diákjaink és diákcsoportjaink a különféle megmérettetéseken eredményesen szerepelnek.

Megújult fesztivál


Kucsák László a diákfesztivál díjátadó ünnepségén
Az alpolgármester kiemelte, hogy az ifjúsági, közművelődési programok sokaságának az iskoláinkban folyó szakmai közösségépítő munka a bázisa.
– Örömmel számolhatok be arról, hogy a szűkös keretek ellenére is egy időben vannak jelen az értékes hagyományok, valamint az új események és programok.
A közművelődésen belül kiemelten fontos a képző- és az iparművészet, a színjátszás, a tánc és a zene.
– Megújítva bocsátottuk útjára a gyermek- és ifjúsági művészeti találkozók sorozatát, amelyben képzőművészeti, illetve fotóalkotásokat mutatnak be a résztvevők. Nemcsak a kerület ifjúsága, hanem Budapest, sőt sok vidéki város fiataljai is megmérettetik magukat, ezzel is serkentve a kerület ifjúsági kulturális életét. Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, s a legjobb művek a díjazás mellett rangos kiállítás keretében is megtekinthetők.

Színház az iskolában

Egy fontos kezdeményezésnek köszönhetően még több fiatal szeretheti meg a magyar és a világirodalmat.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Pesti Magyar Színiakadémiával, amely az önkormányzati fenntartású iskolákban újszerű eszközrendszerrel népszerűsítheti a tananyagban szereplő irodalmi műveket. A tanórákon elsajátított kommunikációs ismereteket a gyerekek az Élő színházi irodalom program részeként helyben elő is adják.
A kerületben élénk táncoktatás folyik, a tánckultúra sokféle irányzatával találkozhatunk itt.
Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt esztendőben egy regionális és két nemzetközi tánceseménynek adtunk otthont: a Modern táncsportok regionális bajnokságát, a Nemzetközi táncos fesztivált és az Ír tánc nemzetközi bajnokságát rendezték a kerületünkben, s valamennyit nagy érdeklődés kísérte.
A zeneiskolában megmaradtak a hagyományos programok, emellett új rendezvényekkel bővült a repertoár, aminek legutóbbi ékes bizonyítéka a márciusi filmzenekoncert, amelyet másfél ezer hallgató fogadott lelkes ünnepléssel. Mindemellett megannyi zenei irányzat képviselteti magát a kerületben, előadók, együttesek, énekkarok, akik művészi teljesítményükkel rendszeresen hozzájárulnak eseményeink, megemlékezéseink, ünnepeink fényéhez.

Lelkes civilek

Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a lehetőségekhez képest támogassa azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek a közművelődés, a kultúra egy-egy különleges vagy kevésbé preferált ágát kívánják megismertetni, népszerűsíteni. 
Díjazzák a fiatalokat

Az ifjúsági kategóriában korábban nem volt mód kitüntetésre. Az új rendelethez kapcsolódva kezdeményeztem ennek lehetővé tételét, így már az ifjú tehetségek is díjazhatók. Fontos, hogy a fiatalok számára ily módon a saját korosztályukból állíthatunk példaképeket, és hogy honorálni tudjuk évente két fiatal kitartó, szorgalmas munkáját

– Civil kezdeményezést dicsér, hogy csatlakoztunk az ünnepi könyvhéthez, akárcsak városrészünk azon kiállításai és tárlatai, amelyeket a kerületi intézmények mellett a helyi galériák szerveztek. Az iskolai oktató-nevelő munkában különleges helyet foglaltak el az úgynevezett érzékenyítő órák. Ezek keretében tanulóink a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége munkatársainak közreműködésével a jelnyelvvel ismerkedhettek interaktív formában. Az elnevezés is utal arra a szándékra, hogy a sorozattal ráirányítsuk a figyelmet a fogyatékkal élőkre. Tavaly első alkalommal csatlakozott a kerületünk az Urbitális Majális eseménysorozathoz, melynek meghatározó hajtóeleme a kultúra, a kreativitás és az innováció. A tervek szerint idén is önálló rendezvénnyel veszünk részt a programban.
A MÁV és 5 kerületi középiskola részvételével zajlott le a vasútismereti vetélkedő, amelynek során a tanulók személyesen is láthatták az üzemi területen működő szolgálati helyeket, betekintést kaphattak az ügyfélszolgálaton, a bel- és nemzetközi pénztárakban dolgozók munkájába.

Közös cél

– Különféle pályázati kiírásokkal is igyekszünk megszólítani az ifjúsági közösségeket. A természetes és az épített környezet szépítésére, a jeles napok méltó megünneplésére, illetve a népi hagyományok ápolására, valamint tárlatok és kiállítások megtekintésére lehetett, illetve lehet pályázni a közalapítványainkon keresztül is.
Kucsák László nagy eredménynek tartja, hogy 2012-ben több pénz jut a kerületi kultúrára.
– Idén már eddig is egy picivel többet tudtunk erre a fontos területre fordítani, és remélem, hogy a jövőben a lehetőségeink még inkább megnyílnak. A felsoroltak a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a kerület kulturális életének metszetét. Minden eredmény egyének, közösségek értékmegőrző és értékalkotó tevékenységéről tesz tanúbizonyságot. Jóllehet a mindennapok gondjait a felsorolt események nem oldják meg, meggyőződésem, hogy szebbé teszik a hétköznapjainkat, és átlendítenek minket a nehézségeken. Mindannyiunk közös céljává kell válnia annak, hogy a gyermekek, fiatalok, felnőttek, kis és nagy közösségek mind az oktatásban, mind a kultúrában megtalálják a számukra örömforrást nyújtó tevékenységet, alkotást vagy előadást.