Örökös országos védettség

Írta:  Gönczöl András 2016.05.16.

Horváth Elemér pestszentimrei természettudós sírja örökös országos védettséget kapott.

Horváth Elemér pestszentimrei természettudós sírja örökös országos védettséget kapott. A sírhely ünnepélyes újraavatását, koszorúzását a Pestszentlőrinci Temető 37-es parcella 1-40 sírhelyénél tartották május 11-én.

sir1

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság - egyben a sír újraavatás szervezője is - az önkormányzattal karöltve kéréssel fordult a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz a sír védetté nyilvánítását kérve. Kérésük teljesült. Pándy Tamás a Széky Társaság elnöke megemlékező szavaiból többek között az is kiderült, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság két feltételhez kötötte a sír örökös védetté nyilvánításának engedélyét, kérte a sír felújítását és a sírhely rendszeres, folyamatos gondozását. Mindkét kérésük teljesült. A felújítás anyagi fedezetét Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Széky Társaság intézőbizottsági tagjai biztosították, a folyamatos gondozást pedig a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola vállalta. Ugyanakkor a Belsőmajori Lakópark Egyesület, az Együtt Pestszentimréért Egyesület, valamint a Vasvári Pál Polgári Egyesület ajánlott fel pénzügyi támogatást. A segítségükkel szeretnék egy márványtáblával jelezni ezt az országos védettséget.

sir2
Horváth Elemér (1890-1968) neves természettudós, rovarász, preparátor, gyapottermesztő, festőművész, utazó, felfedező életének nagyobb részét Pestszentimrén a Bányai Júlia utca 17-ben töltötte, majd az élete is itt fejeződött be.
Mender Ákos tudománytörténész-újságírónak emléklappal köszönte meg több éves kitartó kutató munkáját a Széky Társaság, amellyel a legapróbb részletekig feltárta és közzétette Horváth Elemér életrajzát és munkásságát, így átmentette az elismert tudós emlékét az utókor számára.

sir3
Mindazoknak, akik mindent tudni szeretnének a kiváló, rendkívül színes és gazdag ”életutas” pestszentimrei természettudósról, ajánlott olvasmányként kínáljuk Mender Ákos művét.
A síravatás részeként Könczei Zsombor hegedűjátéka és Drucskó Virág szavalata tette még ünnepélyesebbé a rendezvényt.
Nyugodjon békében immáron örökös védettségben Horváth Elemér pestszentimrei természettudós.
A tisztelet és megemlékezés koszorúit, virágait helyezték el a Széky Társaság nevében Pándy Tamás elnök és dr. Mayer Lajos alelnök, a Nemzeti Örökség Intézet nevében Csanádi Péter osztályvezető, az önkormányzat nevében Lévai István Zoltán alpolgármester, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat nevében Bauer Ferenc elnök, a Szenczi iskola képviseletében Falusiné Varga Tünde igazgatóhelyettes, valamint Pápa város önkormányzatának képviseletében Horváth Adrián.