55 éve halt meg Schara Béla

Írta:  Pápai Tamás László 2016.07.07.

Schara Béla Imre 1879. augusztus 7-én született a pusztaszentlőrinci vasútállomáson.

Galíciából származó apja, Schara Vilmos MÁV-tiszt 1876 és 1892 között volt a szentlőrinci vasútállomás elöljárója. Anyja, Tatay Vilma régi pesti evangélikus családban született. Tíz évig, 1884-től 1894-ig ő látta el Lőrinc postamesteri teendőit.

12. Schara Béla

Béla keresztszülei Pordán Imre ügyvéd, lőrinci villatulajdonos és felesége, Kuhinka Klotild lettek. Első gyerek volt, még két húga született, szintén Lőrincen.
Az 1890-es évek közepén a család Budapestre költözött, Béla is itt végezte a tanulmányait. A piaristákhoz, illetve a református főgimnáziumba járt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett. 1900-ban lépett Budapest szolgálatába. Több ügyosztályon is dolgozott (pénzügyi, útépítési, művelődési). 1925-ben a vízvezetéki és világítási ügyosztály helyettes vezetője, 1931-től vezetője lett. 1920-ban házasodott meg, két lánya született: Sára és Margit.
1933. június 8-án főjegyzőből székesfővárosi tanácsnokká, ugyanazon év őszén pedig a VI. kerület élére nevezték ki. Elöljárói minőségében – ez a tisztség a mai kerületi polgármesternek felel meg – megszervezte a terézvárosi koldusok közadakozásból történő ellátását. Munkáját emberséggel és közmegelégedésre végezte. Negyvenévi szolgálat után, 1940. április 1-jén vonult nyugdíjba. 1940 novemberében érdemeire tekintettel kitüntették a Magyar Vöröskereszt érdemkeresztjével. 1961. április 16-án Margit körúti lakásában érte a halál.
(A képekért és a segítségért köszönet Kürti Tímeának és Kiss Kadosa Zoltánnak. A szerző a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa.)