Gyorsan határoztak

Írta:  K.Gy, 2016.09.15.

Kiváló pestszentimrei személyiségekről kaptak nevet az almáskerti új utcák.

Szomorú bejelentésekkel kezdődött a képviselő-testület szeptember 13-i ülése. Ughy Attila három olyan kiváló személyiség halálának hírét jelentette be, akik sokat tettek a kerületért. Idősebb Dámsa József a rendszerváltozást követően két cikluson át vállalt képviselőként közéleti feladatokat, Jégh Imre pedig három cikluson át volt képviselő. Magyar Szabolcs a polgármesteri hivatal munkatársaként szolgálta Pestszentlőrincet és Pestszentimrét. Mindhármukra egyperces néma felállással emlékeztek a testület tagjai.

Nevet az utcáknak!

Végre nevet kap néhány olyan pestszentimrei közterület, amelyet eddig csak helyrajzi számmal jelöltek. Az Almáskert területének rendezése hosszú idő óta folyik. Áttörésnek számított, amikor az önkormányzat 2007-ben településrendezési szerződést írt alá az ott található építési telkek tulajdonosaival, majd miután létrejöttek a telkek megközelítését szolgáló utak, 2015-ben az önkormányzat egy újabb szerződéssel ingyenesen átvette azokat saját tulajdonába, ily módon vállalva a karbantartásukat. Az utcák közterületté nyilvánítása folyamatban van, ehhez arra volt szükség, hogy a helyrajzi számot utcanév váltsa fel. Az Almáskert utca megnevezés mellett további négy utcanevet olyan személyiségek adnak, akik kötődtek a kerületrészhez.

VAA 5487 copy
Íme, a névadók. Békéssy Sándor: baptista lelkészként és helyi képviselőként sokat tett az itteni közösség szerveződéséért, és azért, hogy Pestszentimre függetlenné váljon Soroksárpéteritől. Iharos Sándor, a kiváló futóatléta 1930-ben itt látta meg a napvilágot, és máig az egyetlen olyan magyar sportoló, akit a világ legjobb sportolójává választottak (1955-ben). Széky Endre: a református lelkész a helyi közösség erősítésében vállalt nagy szerepet, cserkészcsapatot szervezett, kultúrházat, szeretetházat alapított. Szentgyörgyi Dezső: a kiváló vadászpilóta a második világháború után a Maszovlet, majd a Malév pilótája lett, így a polgári repülés egyik úttörőjének is számít.

Támogatás több területen

Döntött a képviselő-testület néhány olyan fontos támogatásról, amely javítja a kerületiek mindennapjainak minőségét. A képviselők az elmúlt évekhez hasonlóan megszavazták, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő uszodákat az iskolák térítésmentesen használhassák úszásoktatás céljára. A korábbi években az önkormányzat támogatta a 7. évfoklyamos lányok HPV elleni oltását. Most arról döntött a testület, hogy a hetedikes kerületi fiúk oltását finanszírozza.

VAA 1652 copy másolata

Döntés született arról is, hogy a kerület, ahogyan minden évben, csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz, amelynek révén a hátrányos szociális helyzetű utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, felsőoktatásba még felvételt nem nyert érettségizettek, egyetemi és főiskolai hallgatók nyerhetnek anyagi támogatást a tanulmányaikhoz.

Eletromos töltőállomás


Az önkormányzat – összhangban Magyarország és az Európai Unió célkitűzéseivel – elkötelezett a környezetbarát technológiák alkalmazása iránt, és szorgalmazza a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű használatát. Ezért támogatta a képviselő-testület, hogy az önkormányzat részt vegyen a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Jedlik Ányos Terv pályázatán, amelyen elektromos töltőállomásra nyerhető támogatás. A kerületben két helyen terveznek ilyet.