Csak egy ablak!

Írta:  2012.12.27.
Átláthatóbb közigazgatás születik azzal, hogy január elsejétől a kormányhivatalok vállalják át az önkormányzatoktól az állami feladatokat.
Fontos fejlemény a hazai közigazgatás történetében az, hogy 2010-től a kormányhivatalok felügyeletet gyakorolnak az önkormányzatok fölött – ezt Jármai Magdolna fogalmazta meg, aki 2010-től maga is részt vesz az átalakítási folyamatok irányításában, így a járási rendszer most folyó kialakításában, és aki a kormányt képviselő szakemberként részt vett a polgármesteri hivatalban december 13-án rendezett közmeghallgatáson.

A kormányhivatalok vezetőit december 17-én nevezték ki

Amint a szakember elmondta, az átalakítás rendszere egyszerű lépésekből állt: először a törzshivatalokat hozták létre, amelyek integrálták az olyan szakhatóságokat, mint a munkaügyi központok vagy a népegészségügyi hivatalok. Az átalakítási folyamat azzal folytatódik január elején, hogy a kormányhivatalok minden állami feladatot átvesznek az önkormányzatoktól, ami a járási rendszer kialakításával válik lehetségessé.
− A fővárosban a korábban tervezett 7 helyett 23 járás jön létre – mondta Jármai Magdolna. – Járás lesz a jelenlegi XVIII. kerület is, az állami közigazgatási feladatokat pedig Budapest Főváros Kormányhivatalának XVIII. kerületi hivatala látja majd el. Az átalakítás gördülékenysége érdekében az önkormányzatok március 31-ig kötelesek kooperálni a működés feltételeinek biztosításában.
Jármai Magdolna tájékoztatása szerint átszabják az informatikai rendszert is, tehát az ügyfélkapu kompatibilis lesz a járási rendszerrel. 

Hodruszky Csaba

A tájékoztatást Pilcsák Csaba aljegyző azzal egészítette ki, hogy az új hivatalok új szolgáltatásokat is kínálnak. Például 8-tól 20 óráig tartanak majd nyitva, sőt a Belvárosban lesz olyan hivatal, ahol már nulla órától lehet ügyeket intézni.
Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalvezetők december 17-i kinevezési ünnepségén és eskütételén mondott köszöntőjében kiemelte: január 1-jétől a járási, illetve a fővárosban a kerületi hivatalokban találkoznak az emberek leggyakrabban a magyar állammal, és az itt szerzett tapasztalatuk adja majd azt a képet, amelyet a saját államukról alkotnak. 
Az ismét létrejövő járások és járási hivatalok egykor szerves részét képezték a magyar közigazgatásnak. Ezeket a több száz éves múltra visszatekintő közigazgatási egységeket 1983-ban megszüntették, most viszont új szervezeti rendben és új céllal alakulnak meg. Az államigazgatási feladatok átkerülnek a járási – illetve a fővárosban a kerületi – hivatalokhoz, a helyi ügyek azonban megmaradnak az önkormányzatoknál.
– Nagy felelősség hárul e hivatalokra és a vezetőikre – hangsúlyozta a kormányfő. – A hivatalvezetőkön múlik, hogy az emberek valóban úgy érezzék, minőségi változás történt a közigazgatásban, és az újjászervezett magyar állam képes betölteni a XXI. században tőle elvárt funkciókat. Egy olyan átgondolt rendszer alapjait raktuk le, amelyben végre olyan közigazgatás jöhet létre, ahol az ügyfél, a hozzánk forduló ember áll a középpontban.
Orbán Viktor szerint az egyik legfontosabb törekvés az, hogy mindenki számára egyértelmű és érezhető legyen: nem az emberek vannak a közhivatalokért, hanem a közhivatalok az emberekért.